Home Nyheter Roche misslyckas inom urinblåsecancer

Roche misslyckas inom urinblåsecancer

Roche misslyckas inom urinblåsecancer

28 januari, 2020

Bara veckor efter att Mercks checkpointhämmare Keytruda säkrade ett FDA-godkännande för en undergrupp av patienter med urinblåsecancer, har den schweiziska konkurrenten Roches Tecentriq misslyckats i en pivotal studie inom samma cancerindikation. Enligt Roche lyckades Tecentriq inte uppnå studiens huvudmål, sjukdomsfri överlevnad, men i övrigt gav bolaget få detaljer.
Roches studie med kandidaten Tecentriq gällde en form av urotelialcancer, den vanligaste typen av urinblåsecancer som utgör cirka 90 procent av alla fall av urinblåsecancer. Enligt American Cancer Society kommer ungefär 81 000 amerikaner att diagnostiseras med sjukdomen under 2020.
Undergruppen av urotelialcancer som Roches studie fokuserade på kallas muskelinvasiv urinblåsecancer och innebär cancern har spridit sig till urinblåsans muskelvägg eller njurbäckenet. Det är möjligt att behandla den här typen av cancer genom operation men hos ungefär hälften av patienterna kommer cancern tillbaka inom två år efter operationen.

Studien uppnådde inte målet

Studien, IMvigor010, bestod av 809 patienter som har diagnostiserats med muskelinvasiv urinblåsecancer och genomgått operation samt bedöms ha en hög återfallsrisk.

I ett uttalande meddelade Roche att Tecentriq inte hade uppnått studiens huvudmål gällande sjukdomsfri överlevnad (disease-free survival), mätt som tid till identifierad sjukdom efter behandling. I studien gav behandlingsgruppenTecentriq efter operation medan kontrollgruppen enbart observerades. Att studiemålet inte uppnåtts innebär att behandling med Tecentriq inte resulterade i en längre sjukdomsfri överlevnad jämfört med enbart observation. Bolaget har ännu inte tillkännagett några ytterligare detaljer om studieresultaten.
Bakslaget kommer inte långt efter att Roche i september bekräftade att det inte var troligt att en kombination av Tecentriq och cellgiftsbehandling skulle erhålla godkännande för tidigare obehandlade patienter med urinblåsecancer.

Urinblåsecancer – ett aktivt område

Det är värt att notera att under de senaste månaderna har det kommit en stadig ström av data och godkännande inom urinblåsecancer.
Tidigare den här månaden godkände FDA Mercks blockbusterläkemedel Keytruda för behandling av vissa patienter med hög-risk icke-muskelinvasiv urinblåscancer. I december fick Seattle Genetic och Astellas ett s.k. accelerated approval för sin antikropp PADCEV inom andra linjens urotelialcancer. Accelerated approval innebär att FDA tillåter läkemedel för allvarliga tillstånd att godkännas baserat på ett utfallsmått som inte är det finala utfallsmåttet.
Slutligen cementerade de tyska läkemedelsjättarna Merck och Pfizer godkännandet för Bavencio, en behandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer, genom positiva resultat som visade signifikant förbättrad totalöverlevnad i en fas III-studie. Trots beskedet om Roches misslyckade studie finns det alltså andra intressanta behandlingsalternativ på gång för patienter som drabbas av urinblåscancer.
 
 Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev