Home Nyheter MedicPen om det lyckade pilotprojektet i Danmark

MedicPen om det lyckade pilotprojektet i Danmark

MedicPen om det lyckade pilotprojektet i Danmark

28 januari, 2020

MedicPen tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. BioStock har träffat bolagets vd Fredrik Westman och vi fick veta mer om de två utvärderingar som gjorts i nio danska kommuner med bolagets tablettdispenser MedimiSmart. Rapporternas slutsats av utvärderingen är att medicinhanteringssystemet ger tydliga samhälls- och effektivitetsvinster. Se videointervjun med Fredrik Westman nedan.
I måndags publicerades två evalueringsrapporter där projektet Totallösning för Intelligent Medicinhantering (TIM) i Danmark har granskats. Styrgruppen för TIM rekommenderar de nio deltagande kommunerna att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. Slutsatsen är att MedicPen och bolagets samarbetspartners levererar ett medicinhanteringssystem som ökar kvaliteten inom äldreomsorgen samtidigt som det finns en ekonomisk potential för kommunerna.

Systemet tillåter kommunerna att fokusera på kärnverksamheten

Vid slutseminariet i Aalborg där rapporterna presenterades, framgick även att medicinhanteringssystemet kan utgöra ett verktyg för att fokusera på kommunens kärnuppgift, nämligen att öka brukarnas möjlighet att leva ett självständigt liv genom utveckling, understöd och omsorg.
Vidare såg man en potential att bemöta kommunernas utmaning i form av de stora rekryteringsbehoven inom hemsjukvård och äldreomsorg, samt en möjlighet att bredda målgrupperna för MedimiSmart till bl. a. psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Billigare, säkrare system samt mer självständiga patienter

TIM-kommunerna framhåller i ett eget pressmeddelande att det genomförda projektet visar att medicinhanteringssystemet är en billigare lösning för ett antal kategorier brukare som idag får hjälp med att ta sina mediciner. Dessutom framhålls att MedicCares medicinhanteringssystem är väsentligt säkrare än kommunens nuvarande lösningar eftersom det sker ett mycket litet antal felmedicineringar.
För det tredje menar kommunerna att systemet gör brukarna mer självständiga i vardagen. Slutligen framhålls i pressmeddelandet att medicinhanteringssystemet kan frigöra fler händer till andra arbetsuppgifter inom äldreomsorgen och därmed bidra till att lösa problemet med bristen på omsorgspersonal.
Se hela intervjun med MedicPens vd Fredrik Westman nedan.

YouTube video

Läs även: Evaluering af TIM – med fokus på økonomi og kvalitet

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev