Home Nyheter Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt

Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt

Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt

16 december, 2019

Xintelas planer på att knoppa av och dela ut sitt cancerprojekt i det helägda dotterbolaget Targinta till aktieägarna fick ytterligare bränsle i förra veckan. Med prekliniska framsteg för den allvarliga hjärncancerformen glioblastom har Xintela nu ännu starkare argument att lägga fram inför potentiella finansiärer, samtidigt som man redan har förberedelserna på plats för en kommande avknoppning som av allt att döma väntar under 2020.
En betydande milstolpe, så kallar Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund de framsteg som nu har gjorts i Targinta AB. Men låt oss först backa bandet drygt ett år.
Den 29 augusti 2018 meddelade Xintela att onkologiverksamheten i bolaget ska knoppas av i det nybildade dotterbolaget Targinta. Bakgrunden till beslutet samt planerna att dela ut aktierna till Xintelas ägare och finansiera verksamheten – inte osannolikt genom en börsnotering av bolaget – var de dittills positiva resultaten i glioblastomprojektet.
Man hade då även gjort andra ej ännu i detalj kommunicerade ”nya spännande upptäckter inom andra onkologi-indikationer”, enligt bolaget förknippade med stor marknadspotential.
Tumörcelldödande effekt konstaterades i april
I syfte att ta fram en målsökande antikroppsbaserad behandling för den aggressiva hjärntumören glioblastom arbetar Xintela med två parallella strategier. Den ena innebär att bolaget använder “Antibody-Drug Conjugates” (ADCs), där ett toxin kopplas till antikropparna. Den andra strategin innebär att man använder antikroppar med en egen funktionsblockerande effekt.
Xintela har tidigare rapporterat att en ADC som binder till integrin a10b1 på glioblastomceller har en celldödande effekt både i cellstudier och i en djurmodell. Dessa resultat publicerades i tidskriften Cancers i april 2019.

Nya positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet

Xintelas senaste framsteg i projektet meddelades så sent som 11 december. Bolaget har nu identifierat en funktionsblockerande antikropp mot integrin a10b1 som hämmar glioblastomcellers funktion, inklusive cellmigration, och signifikant minskar tillväxten av glioblastomtumörer i en djurmodell.

— Det här är en betydande milstolpe för onkologiprojektet och vårt dotterbolag Targinta. De positiva resultaten validerar ytterligare vår patentskyddade målmolekyl integrin a10b1 för behandling av höggradig gliom inklusive glioblastom. Dessutom har vi identifierat en antikropp som har potentialen att utvecklas till en produkt för behandling av glioblastom och även andra aggressiva cancerformer, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund

Arbetet har utförts i samarbete med IVRS (In Vivo Research Services) i Lund. Xintela har tidigare lämnat in en patentansökan som täcker användningen av integrin α10-antikroppar för behandling av CNS-tumörer (hjärntumörer) inklusive glioblastom.

Om glioblastom

Glioblastom, även känt som glioblastoma multiforme (GBM), är den mest aggressiva hjärntumören hos vuxna. Cancerformen har en dålig prognos och medianöverlevnaden hos patienter som får standardbehandling i form av kirurgi följt av strålning och cellgifter är cirka 15 månader. Glioblastomcellerna har stor förmåga att sprida sig och invadera den normala hjärnvävnaden och det är därför svårt att avlägsna tumören genom kirurgi utan att skada hjärnan.
Effekten av nuvarande behandlingar är begränsad bland annat av att glioblastomcellerna är heterogena, inte bara mellan olika patienter utan även inom samma tumör, och cellerna svarar därför i olika grad på behandlingen. Ett stort problem är också att glioblastomcellerna är motståndskraftiga och kan bli resistenta mot dagens standardbehandling vilket leder till återfall med mycket dålig prognos för patienterna.

Finanseringslösning för Targinta återstår

Targinta är i dagsläget ett helägt dotterbolag till Xintela och formellt förberett för avknoppning, något man dock avser vänta med tills en finansiering är tryggad för Targinta. Det som hittills är känt är att Xintela för närvarande utvärderar olika finansieringslösningar och träffar möjliga investerare, samtidigt som man fortsätter bygga värde i Targinta genom viktiga framsteg i de olika onkologiprojekten.
Från Xintelas sida är man angelägna om att rusta Targinta med en stark och attraktiv forskningsgrund för att kunna visa bolagets stora potential inför en finansiering. Resultaten från glioblastomprojektet, samt resultat rörande andra cancerindikationer som ligger till grund för den nya patentansökan, är således viktiga pusselbitar i det arbetet.
BioStock följer utvecklingen och planerar att återkomma med en intervju med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund när beslut rörande finansieringsfrågan har tagits.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev