Home Nyheter Karolinska Development blickar framåt med stor optimism

Karolinska Development blickar framåt med stor optimism

Karolinska Development blickar framåt med stor optimism

2 december, 2019

De komplicerade förhandlingarna med Karolinska Developments konvertibelinnehavare är klara och kvittningsemissionen pågår, vilket frigör tidsresurser till fortsatt värdeskapande i portföljbolagen. Två kommande händelser i närtid är att Aprea Therapeutics skall redovisa slutgiltiga resultat från sin fas II-studie med APR-246 och OssDsign väntar på besked om marknadsgodkännande i Japan.
För Karolinska Development (KD) var avtalet med konvertibelinnehavarna om erbjudandet om kvittning avgörande för bolagets framtid. Uppgörelsen med konvertibelinnehavarna och den pågående kvittningsemission kommer att leda till att Sino Biopharma kommer att bli den största aktieägaren i KD när allt är klart. Det kinesiska bolaget stöttade tidigt förslaget och signalerade att man ej avsåg att överstiga 50 procent av ägandet. Nu går processen in i slutfasen och man arbetar samtidigt med den kortsiktiga finansieringslösningen.
KDs vd, Viktor Drvota, kommenterade kvittningen i bolagets nyliga Q3-rapport:

»Efter en lång och komplicerad process kunde vi i början av november meddela att den föreslagna kvittningsemissionen för att lösa bolagets konvertibellån nu kan fullföljas. Detta är ett glädjande och fullkomligt avgörande steg i våra ansträngningar för att säkra en långsiktig finansiell uthållighet. Vi bedömer att det efter denna framgång finns goda möjligheter att säkra det återstående behovet av kapital för bolagets fortsatta drift.«

Q3-rapporten redovisar ökat värde i portföljen
Under årets tredje kvartal uppvisade KD ett negativt nettoresultat om -14,6 Mkr för kvartalet jämfört med 0,1 Mkr i vinst för samma period 2018. De likvida medlen minskade med 15,3 Mkr (-8,5 MKr) och kassan uppgick till 20,8 Mkr (88 Mkr).
Investeringarna i portföljbolagen fortsatte, KD investerade totalt 9,1 (13,5) Mkr och tillsammans med andra intressenter uppgick kvartalets investeringar i portföljbolagen till 87,9 Mkr (78,8 Mkr).
Portföljens verkliga värde uppskattades till 1012,5 Mkr vid kvartalets slut, jämfört med 848,7 Mkr för ett år sedan, vilket motsvarar en positiv förändring med hela 19 procent jämfört med 2018. Denna positiva utvecklingen visar inget tecken på att avstanna, och KD väntar flera värdedrivande nyheter i flera portföljbolag under den närmaste tiden.
Aprea Therapeutics presenterar studieresultat i december
En avgörande motor för utvecklingen av det verkliga värdet i KDs portfölj är Aprea Therapeutics. Bolaget noterades nyligen på Nasdaq i USA och har stigit med 57 procent sedan introduktionen den 3 oktober. Uppgången innebär en nettovinsteffekt för KD på ungefär 185 Mkr.
Senare i år kommer de slutgiltiga resultaten att presenteras från Apreas fas II-studie av läkemedelskandidaten APR-246 inom myelodysplastiskt syndrom. En registreringsgrundande fas III-studie har redan inletts och resultaten från den väntas komma redan under 2020.
OssDsign mot marknaderna i Frankrike och Japan
Ett annat högaktuellt bolag är OssDsign som i november presenterade gynnsamma uppföljningsdata som indikerar fortsatt låg risk att behöva ta bort implantat vid användning av OssDsigns Cranial PSI, inte minst i jämförelse med traditionella implantat. Dessutom har man erhållit ett regulatoriskt godkännande för OssDsign Cranial PSI Accessories i USA.
Under hösten har OssDsign erhållit ersättningsnivån i det franska sjukförsäkringssystemet. OssDsign Cranial PSI är en av endast tre godkända produkter på den franska marknaden för patientsspecifik skallrekonstruktion och bolaget har redan fått sin första order från ett franskt sjukhus. Frankrike är en ny viktig marknad för OssDsign och en nationell distributör kommer inom kort att utses.
Bolaget har även skickat in en ansökan om marknadsgodkännande i Japan och förbereder lansering under 2020 med en lokal kommersiell partner. Den japanska marknaden är den näst största i världen för kranioplastik, men det finns ingen liknande produkt i sitt slag som OssDsign Cranial PSI där. Redan nu har ett antal japanska neurokirurger ett etiskt godkännande från myndigheterna att använda OssDsign Cranial för kranioplastik.
Ytterligare aktiviteter i portföljbolagen
KD förväntar sig fler andra värdeskapande aktiviteter i sina portföljbolag:

  • Forendo Pharma befinner sig i fas Ib med sin kandidat FOR-6219 inom endometrios
  • Dilafor utvecklar tafoxiparin i fas IIb för igångsättning av förlossningar. Resultat väntas under 2020
  • Det första implantatet med Promimics beläggning HAnano har blivit godkänd i USA

Viktor Drvota

Bolaget blickar nu framåt med stor optimism och vd Viktor Drvota kommenterar:

»Karolinska Developments portfölj har en fortsatt god riskspridning och hög potential, och nu kan vi åter lägga fullt fokus på vårt ägararbete. Den framgångsrika noteringen av Aprea Therapeutics i USA synliggör att vårt långsiktiga engagemang som ägare kan bidra till att skapa betydande värden. Vi ser nu fram emot en rad viktiga resultat från pågående kliniska studier av potentiellt banbrytande läkemedelskandidater från såväl Aprea som andra portföljbolag samt initiera samarbetet med Sino Biopharma för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.«

Marknaden väntar besked
På kort sikt väntar marknaden på besked angående KDs finansiering av den löpande verksamheten.  Apreas kliniska fas II-resultat väntas i december och besked om OssDsigns japanska lansering är något som också ligger relativt nära i tiden.
Kan KD fortsätta att visa att deras affärsmodell fungerar genom att öka värdet i portföljbolagen – liksom man har gjort under hösten – och dessutom avslöja fler detaljer runt samarbetet med Sino Biopharma, kommer det att vara värdefull marknadsinformation av mer strategisk natur.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev