Home Nyheter Idogen patentsöker ny metod för cellterapi efter robusta data

Idogen patentsöker ny metod för cellterapi efter robusta data

Idogen patentsöker ny metod för cellterapi efter robusta data

13 december, 2019

Idogen, som utvecklar cellterapier för att undvika att transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar, har idag lämnat in en ny patentansökan. Ansökan avser en helt ny metod för tolerogen cellterapi och det långsiktiga målet är att patentet skall utvidgas globalt med en lång marknadsexklusivitet på alla större marknader.
Idogen utvecklar tolerogena cellterapier baserade på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som styr andra immuncellers agerande gentemot både kroppsegna och främmande molekyler. I nuläget har Idogen tre fokusområden: blödarsjuka (hemofili), organavstötning efter transplantation (främst njurtransplantationer) samt autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel med Idogens kandidater.

»Det patent som vi nu ansökt om är oerhört värdefullt för bolaget och ger en möjlighet till stärkt skydd för vår unika cellterapi och marknadsexklusivitet i 20 år. Ett bra patentskydd för vår teknologiplattform lägger grunden till stort värdeskapande framöver« — Anders Karlsson, vd på Idogen

Tre projekt i pipeline

Kärnan i Idogens metod är en noggrant utvald kombination av substanser som samverkar för att generera en stark tolerogen förmåga hos dendritiska celler. Bolagets tolerogena dendritiska celler är skapade för att kunna hämma ett felaktigt immunsvar genom att aktivera regulatoriska T-celler inne i kroppen, vilket förväntas ge en långvarig behandlingseffekt.

Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.

Ny patentansökan med globala ambitioner

Idag lämnade bolaget alltså in en patentansökan för sin nya metod för cellterapi, gällande produktionsprocessen, cellprodukterna som skapas i processen och behandlingsmetoder baserade på dessa cellprodukter.
Denna metod bygger på en vad bolaget kallar unik kombination av toleransinducerande substanser som uppvisat goda resultat i prekliniska studier. Patentansökan täcker hela Idogens teknologiplattform för tolerogen cellterapi. Inlämningen är prioritetsgrundande och ett första steg mot global utökning till alla större marknader. Om ansökan beviljas ges marknads-exklusivitet till och med år 2040.

»Det är en stor framgång att vårt forskarteam så snabbt har kunnat generera robusta data för vår nya cellterapi, som stödjer bolagets viktiga patentansökan. Det är ett mycket värdefullt steg för Idogen för att kunna föra vår innovativa cellterapi vidare till patienter, som idag har ett stort medicinskt behov och saknar effektiva behandlingsalternativ« — Hanne Risager Romedahl, Chief Scientific Officer på Idogen.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev