Home Nyheter Aptahem i internationellt samarbete kring hjärt-kärlsjukdom

Aptahem i internationellt samarbete kring hjärt-kärlsjukdom

Aptahem i internationellt samarbete kring hjärt-kärlsjukdom

13 december, 2019

Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 står i fokus för ett nytt internationellt samarbete som ska utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. BioStock har träffat Luiza Jedlina, doktor i molekylär parasitologi och immunologi, tillika Aptahems forskningschef, för att få veta mer om projektet.
Den vanligaste bakomliggande orsaken till att fler än 17 miljoner människor dör varje år av hjärt- och kärlsjukdomar, är åderförfettning. En länge dominerande teori menade att det var ansamlat fett i blodkärlen som var boven i dramat, men senare tids forskning har visat att inflammation har en central betydelse för utveckling av åderförfettning, och därmed hjärtinfarkt och stroke.

»Tillsammans med vårt pågående forskningssamarbete med Seattle Children’s Research Institute så skulle jag säga att vara del av detta konsortium är ett bra bevis, både internt och externt, på att vi lyckas väl med att säkra vår vetenskapliga position« — Luiza Jedlina, CSO Aptahem

Apta-1 i nytt bredare fokus

Aptahems läkemedelskandidat Apta-1, som initialt utvecklas som en behandling vid sepsis, har i tidigare studier visat sig vara multiverksam. Dels har man kunnat påvisa en kapacitet att minska storleken på, eller rentav förebygga, uppkomsten av blockerande blodkroppar. Därutöver har man dokumenterat en hämmande effekt på ett antal inflammatoriska faktorer, i kombination med en kraftigt stimulerande effekt på kroppens antiinflammatoriska respons. Slutligen har forskningen visat tecken på att koagulationsprocessen kan adresseras med Apta-1.

Dessa upptäckter är bakgrunden till att ett nytt internationellt forskningsprojekt, som Malmöbolaget Aptahem kommer att delta i, nu har sett dagens ljus. Övriga deltagare är Örebro universitet, AnaMar AB och Dalhousie University.
Det nylanserade projektet – som går under namnet Novel Strategies to Reduce Inflammation, Thrombosis and Fibrosis in Cardiovascular Disease – ska bl a utröna potentialen i Apta-1 mer i detalj.
För det tvååriga projektet, som startar i januari 2020, har Geena Paramel, Cardiovascular Research Centre vid Örebro Universitet, erhållit finansiering på 2 Mkr. Bidraget kommer från KK-stiftelsen, vars uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom finansiering av vetenskaplig forskning när det sker i samverkan med näringslivet

»Målet är att förstå hur nya läkemedel kan påverka inflammation, fibros och blodproppar, alltså bakomliggande orsaker till hjärt- och kärlsjukdomar. Förhoppningen är att dessa nya behandlingar ska kunna användas i framtiden« — Geena Paramel, Cardiovascular Research Centre vid Örebro Universitet.

Aptahem kommer främst att förse projektet med sin aptamerbaserade läkemedelskandidat Apta-1 samt bidra med expertkompetens med Dr. Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande hämning av inflammation och trombos.

Luiza Jedlina, CSO Aptahem.
Luiza Jedlina, CSO Aptahem

Luiza Jedlina, forskningschef på Aptahem, ni träder nu in i ett konsortium tillsammans med Örebro universitet, läkemedelsbolaget AnaMar samt Dalhousie University i Kanada. Det övergripande syftet är att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. Kan du lite mer i detalj utveckla vilken roll Apta-1 kommer att spela här?
– Apta-1 kommer att spela en mycket central roll i att uppnå ett av två specifika mål i projektet. I stora drag handlar det om att undersöka aptamerers förmåga att lösa upp vaskulär inflammation samt minska risken för bildning av blodproppar. För att ge några konkreta exempel kommer vi med Apta-1 bland annat att bidra med att generera data på hur aptamerer påverkar cytokineproduktionen i kärlceller och aterosklerotiska skador. Likaså kommer Apta-1 även att användas för att undersöka vilken roll aptamerer har vid trombocytaggregation och trombosbildning. I projektet kommer in vitro- och ex vivo-studier att genomföras med Apta-1.
– Geena Paramel som leder projektet har som huvudsakligt mål med denna forskning att kunna bidra till att ta fram effektivare behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Det innebär att vi med Apta-1 har möjlighet att bidra ett steg på vägen inom forskningen för dessa sjukdomar samtidigt som vi kan fortsätta fokusera på att göra framsteg inom vår egen utveckling inom sepsis.
Hur hamnade er läkemedelskandidat Apta-1 på radarn för detta samarbete och vad innebär uppmärksamheten och samarbetet för Aptahem?
– Vi är alltid öppna för att diskutera gränsöverskridande samarbeten – gränsöverskridande i mening om såväl geografi som mellan forskning, akademi och industri. Det är oerhört viktigt för oss att ha god position internationellt och fortsätta bygga legitimitet inom just akademin och industrin, vilket även är väl i linje med vår långsiktiga affärsutvecklingsplan. Efter att ha kunnat presentera goda studiedata från NHP-studien med Apta-1 tidigare i år har vi ytterligare kunnat stärka vår närvaro inom vetenskapen. Ett stort plus utöver de goda resultaten i sig, är såklart de dörrar som öppnas för samarbeten som dessa. Tillsammans med vårt pågående forskningssamarbete med Seattle Children’s Research Institute så skulle jag säga att vara del av detta konsortium är ett bra bevis, både internt och externt, på att vi lyckas väl med att säkra vår vetenskapliga position.

»Aptahem som bolag är och kommer fortsättningsvis att vara fokuserade på sepsis, ett tillstånd som varje år drabbar fler än 30 miljoner människor runt om i världen« — Luiza Jedlina

Hur ser du, givet verkningsmekanismen i Apta-1, på potentialen för er att gå bortom sepsis, som är ert nuvarande fokusområde, och äntra större och bredare kardiovaskulära indikationer?
– Vi har sett Apta-1s potential i att förhindra stopp i blodkärl, förebygga skador på kärlväggar orsakat av blodproppar samt förhindra kärlläckage och blödning – egenskaper som såklart är av intresse för kardiovaskulära indikationer. Men, Aptahem som bolag är och kommer fortsättningsvis att vara fokuserade på sepsis, ett tillstånd som varje år drabbar fler än 30 miljoner människor runt om i världen. Vi ser ett enormt behov inom detta område och kommer därför att fortsätta verka just här. Vad framtiden på en lite längre horisont frambringar får vi se.
Avslutningsvis, hur ser du på era nya kollegor i det nya samarbetet, deras respektive specialkompetenser, och möjligheterna till att fler joint ventures kan ingås framöver?
– Jag tycker att det är mycket viktigt att vi inom forskningsfältet delar vår kunskap för att tillsammans driva forskning och innovation framåt, varför samarbeten som dessa blir oerhört viktiga och inte minst givande. Vidare har vi ju exempelvis även ett lyckat samarbete med Seattle Children’s Research Institute pågående där vi i våras kunde rapportera goda resultat som vidgade förståelsen för sepsisförloppet samt fördjupade en indikativ insikt om Apta-1s potential i indikationer utöver sepsis. Med detta sagt vill jag åter igen poängtera att vi alltid är öppna för att diskutera spännande samarbeten som kan främja framsteg inom forskning så väl som för bolaget.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev