Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 7 november

Nyhetssvepet torsdag 7 november

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet torsdag 7 november

7 november, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 44 här
Miris Holding genomför en fullt säkerställd företrädesemission om totalt cirka 25,7 Mkr före emissionskostnader med företrädesrätt för aktieägarna. Läs mer.
GU Ventures samarbetar med Connect och övriga partners genom att arrangera ett Life Science- respektive ett Exit-möte under konferensen #Connect2Capital i Göteborg den 14-15 november. Läs mer.
LIDDS meddelar att bolagets kinesiska partner Jiangxi Puheng Pharma förbereder sig för en fas III-studie i Kina. Läs mer.
Lipidor meddelar att sista patienten är färdigbehandlad i bolagets fas III-studie med Kalcipotriol/AKVANO spray (AKP01) mot psoriasis. Läs mer.
Raytelligence har certifierat en industrisensor som komplement till den certifierade sensor som lanserades på mässan Vitalis i maj. Läs mer.
Prebona inleder ett försäljningssamarbete med Biesterfeld Spezialchemie i Tyskland. Läs mer.
Finansinspektionen har publicerat ett flaggningsmeddelande i Karolinska Development. Läs mer.
Bavarian Nordic har rapporterat om insiderhandel. Läs mer. Det har även Össur gjort. Läs mer.
Targovax har publicerat en finansiell kalender. Läs mer.
BerGenBio kommer att publicera sin Q3-rapport den 19 november. Läs mer.
LifeAssays senarelägger offentliggörandet av bolagets Q3-rapport till den 29 november. Läs mer.
NextCell Pharma kallar till årsstämma den 5 december. Läs mer.
Dentalbranschens fackmässa Swedental genomförs i Stockholm den 13-15 november. Läs mer.
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har under oktober samlat in 94 Mkr till svensk cancerforskning – det bästa resultatet sedan starten 2003. Läs mer.
European Academies Science Advisory Council och Federation of European Academies of Medicine varnar för oreglerad användning av traditionell kinesisk medicin. Läs mer.
Ny studie av forskare vid Karolinska Institutet visar att analys av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, kan användas för att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning med högre precision än andra genetiska analysmetoder. Läs mer.
I går avslutades Forskningens dag 2019 på temat Nya sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Presentationerna gjordes av forskare vid Lunds universitet och Region Skåne. Se presentationerna.
Svenska Downföreningen meddelar att drygt 30 forskare, läkare och anhöriga deltog i det öppna symposium som arrangerades av nätverket SweDown i samarbete med Svenska Downföreningen den 3 oktober på Karolinska Institutet. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Genmab  Calmark  Bactiguard  Q-linea  IRLAB  Recipharm  Ziccum  AddLife  Bonesupport  Respiratorius  Surgical Science Sweden  Targovax  Photocure  ALK-Abelló  Bavarian Nordic  Gentian Diagnostics  Infant Bacterial Therapeutics  Doxa  Miris Holding  GN Store Nord  SelectImmune Pharma
Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Vid Oasmia Pharmaceuticals extra bolagsstämma den 6 november bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission av aktier upp till sammanlagt cirka 400 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Läs mer.
Karolinska Development har publicerat ett kompletterande prospekt avseende den riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare. Läs mer.
Cirka 67,4 procent av Nexstims teckingsoptioner har använts för teckning av aktier, vilket kommer att tillföra bolaget cirka 1,2 MEUR före avgifter och kostnader. Läs mer.
Alligator Bioscience kommer att presentera nya prekliniska data gällande kandidaten ATOR-1017 för behandling av spridd cancer vid Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) i Maryland den 9 november. Läs mer.
Aptahem meddelade att bolagets vd Mikael Lindstam samt CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina har köpt och nyttjat ytterligare teckningsoptioner av serie TO 4. Läs mer.
Doxa etablerar en ny försäljningsorganisation i USA. Läs mer.
Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia. Läs mer.
AstraZeneca kommer att presentera resultat från fas III-studien ELEVATE-TN som utvärderar Calquence (acalabrutinib) i patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (CLL) samt data från nya kombinationsstudier med inriktning på blodcancer vid årsmötet för American Society of Hematology (ASH) i Orlando den 7-10 december. Läs mer.
Även Oncopeptides medverkar i ASH och kommer där att publicera data från det kliniska programmet med melflufen i multipelt myelom och AL-amyloidos. Läs mer.
Vid samma tillfälle kommer Genmab att presentera 37 abstracts. Läs mer.
Curando Nordic kallade till en extra bolagsstämma den 9 december. Läs mer.
Hamlet Pharma har beslutat att koncernspråket ska vara engelska från och med verksamhetsåret 2019/2020. Läs mer.
Novo Nordisk har rapporterat om insiderhandel. Läs mer. Det har även Össur. Läs mer.
Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund har publicerat resultat från en studie där man använt ett PExA 2.0-system anpassat till mekanisk ventilation (respirator) på patienter som genomgått lungtransplantation. Läs mer.
Nya framsteg i Bavarian Nordics plattform för immunterapi mot cancer har publicerats i Nature Communications. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset har lagt ett varsel på 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster. Läs mer.
Analysguiden har publicerat en analys av Alligator Bioscience. Läs mer.
Corfind har gjort en intervju med Sprint Biosciences vd Jessica Martinsson. Se intervjun.
Vinnare i lunchhandeln:
Surgical Science Sweden +17,92%  ScandiDos +12,89%  Guard Therapeutics International +7,50%  Attana +7,04%  Nanologica +6,96%  Annexin Pharmaceuticals +5,48%
Förlorare i lunchhandeln:
Miris Holding -30,51%  SensoDetect -10,64%  Eurocine Vaccines -8,09%  Oasmia Pharmaceutical -7,69% Corline Biomedical -6,18%  Alteco -5,15%
Index:
OMXS30 +0,63%  Hälsovård -0,12%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev