Home Nyheter Karolinska Development – konvertibelinnehavarna ingår avtal om kvittning

Karolinska Development – konvertibelinnehavarna ingår avtal om kvittning

Karolinska Development – konvertibelinnehavarna ingår avtal om kvittning

11 november, 2019

Investmentbolaget Karolinska Development har erhållit åtaganden i det aktuella erbjudandet som innebär att 94 procent av konvertibellånet kommer att kvittas och återköpas. Detta innebär att ett mörkt moln som har hängt över bolaget nu börjar skingras, vilket möjliggör fullt fokus framåt.
Det var i slutet av maj i år som styrelsen i Karolinska Development (KD) föreslog en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av bolagets konvertibellån och en samtidig kvittning av lånet. Storleken på lånet uppgår till 484 Mkr inklusive upplupna räntor och förfaller den 31 december 2019. Det har länge stått klart att den ursprungliga teckningskursen på 22 kronor per aktie inte kommer att utnyttjas vilket innebär att lånet har blivit en avsevärd skuldbörda för KD att hantera.

Parterna överens om kvittning

Sino Biopharma, Paradigm Capital Value Fund SICAV (Paradigm Capital SICAV), Paradigm Capital Value LP (Paradigm Capital LP), Europäische Marketing und Finanzmanagement AG (EMF) och Stiftet för Främjande och Utveckling (Karolinska Institutet) äger tillsammans 95,7 av konvertibellånet. Dessa aktörer har nu åtagit sig att delta i kvittningserbjudandet motsvarande 87,5 procent av lånet. Utöver det skall 6,7 procent av konvertibeln återköpas av KD, vilket innebär att 94,2 procent av lånet kommer att kvittas eller återköpas.
Uppgörelsen är villkorad av att Sino Biopharmas röster i KD inte skall överstiga 49 procent efter den riktade emissionen. Det innebär att Sino Biopharma kommer att sälja en del av sitt konvertibelinnehav till en tredje part som i sin tur åtar sig att teckna nyemitterade aktier.

Erbjudandet gäller till den 12 december


Erbjudandet om att kvitta sitt lån mot nya aktier riktar sig till alla innehavare av konvertibeln, vilket innebär att acceptansgraden kan överstiga de annonserade 94,2 procenten. Fram till den 12 december har konvertibelinnehavarna möjlighet att teckna nya aktier i KD. Erbjudandet innebär inget kapitaltillskott till KD men en väsentlig omfördelning i balansräkningen som minskar skuldtrycket på bolaget på ett avgörande sätt.

Arbete med finansieringslösning

Utöver förhandlingarna gällande konvertibeln arbetar KD med en plan för att tillgodose det kortsiktiga kapitalbehovet som föreligger i bolaget. KD avser att lösa det via en nyemission, en kreditfacilitet eller en kombination av de båda finansieringssätten.

KD kan börja lyfta blicken

Efter att ha arbetat intensivt med hanteringen av konvertibellånet, kan bolaget nu fokusera på ett fortsatt värdeskapande i portföljbolagen och arbeta vidare på sitt samarbete med Sino Biopharma.
BioStock har kunnat rapportera om flera nyheter från KDs portföljbolag under de senaste månaderna och fler nyheter väntas under hösten.

OssDsign – patent och positiva testresultat

I mitten av oktober meddelade KDs portföljbolag OssDsign, som designar och utvecklar implantat och materialteknik för reparation av benvävnad, att de har erhållit ett nytt patent i Europa för sin keramiska materialteknologi. Patentet gäller fram till 2033 i Europa och hör till samma patentfamilj som bolaget redan äger i USA och Japan.
Dessutom presenterade bolaget i november nya positiva resultat från en s.k. post-market surveillance-undersökning. En av de vanligaste orsakerna till att man måste ta bort implantatet är att patienten drabbas av infektioner efter det att implantatet har inopererats. Enligt forskningsartiklar ger traditionella implantat upphov till explantation i 7 till 12 procent av fallen på grund av infektion. Det visade sig att vid användning av OssDsigns Cranial PSI för kraniell rekonstruktion föreligger en fortsatt låg risk att behöva ta bort implantatet på grund av detta. Resultatet visar att 2,4 procent av patienterna behövde göra en explantation efter en median uppföljningstid på 17 månader.
I dagsläget äger KD 18 procent av OssDsign. Ungefär en tredjedel av KD aktieinnehav ingår i uppgörelsen med konvertibelinnehavarna, vilket innebär att KDs ägarandel efter emissionen kommer att vara cirka 13 procent.

Aprea – lyckad introduktion och presentation av resultat

Men OssDsign är inte det enda portföljbolag som tar steg framåt. Under hösten har portföljbolaget Aprea Therapeutics framgångsrikt introducerats på Nasdaq i USA och kursen har stigit med över 65 procent. KD äger cirka 2 procent i Aprea och KDev Investments – bolaget som KD samäger med Rosetta Capital – äger ytterligare 11 procent.
Aprea kommer inom kort att presentera uppdaterade resultat från sin kombinationstudie i fas Ib/II med bolagets ledande kandidat APR-246 och Azacitidine mot Myelodyspplastisk Syndrom (MDS) och Akut myeloid leukemi (AML). Studien har genomförts i USA och Frankrike och varsin muntlig presentation kommer att hållas i respektive land den 9 december.

Promimic – FDA-godkännande i augusti

Det ser även ljust ut för biomaterialtillverkaren Promimics. Det första implantatet som använder bolagets HAnano Surface har nu blivit godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Promimic har utvecklat en ytmodifiering för förbättrad beninläkning och samarbetar med en rad tillverkare av ortopediska implantat. Bolaget arbetar för att etablera sig på den amerikanska marknaden sedan två år. KDev Investments äger 30 procent i Promimic.

Kinesiska planer

Sino Biopharma är sedan 2015 en betydande aktieägare i KD och är även den största innehavaren av den aktuella konvertibeln. Representanter från Sino Biopharma sitter sedan flera år i KDs styrelse och det finns planer på ett strategiskt samarbete bolagen emellan. En snabbt växande kinesisk läkemedelsmarknad i kombination med ett stort behov av nya läkemedel ger goda förutsättningar för ett svenskt bolag med världsledande forskning med en etablerad inhemsk läkemedelskoncern vid sin sida. BioStock får anledning att återkomma med mer information i ämnet.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev