Home Nyheter GPX Medical bäddar för tillväxt

GPX Medical bäddar för tillväxt

GPX Medical bäddar för tillväxt

7 november, 2019

GPX Medical gör sig redo för en större kapitalisering. Under tio veckor ska bolaget delta i PwC Scale Life Sciences programme för att påskynda sitt utvecklingsarbete och möta investerare. Dessutom har bolaget antagits till SmiLe Incubator i Lund. Här ger vd Hanna Sjöström några kommenter om de senaste händelserna i bolaget och förväntningarna inför 2020.
GPX Medical är ett medicintekniskt bolag som knoppades av från laserteknikbolaget Gasporox år 2016 för att kommersialisera medicintillämpningar baserade på moderbolagets laserteknik. Affärsidén är att förbättra vården av för tidigt födda barn med hjälp av laserinstrumentet NEOLA som kan användas för dygnet runt-övervakning av barnens lungor.
Instrumentets teknik, som baseras på forskning från Lunds tekniska högskola, innebär att en diodlaser plus en fotodetektor mäter hur mycket ljus som absorberas av gasen i lungorna och därmed kan beräkna lungvolymen. Med hjälp av prober som sätts på barnets bröst kan instrumentet larma om barnet exempelvis får lungkollaps.
Förutom att övervaka lungor har tekniken potential att användas för till exempel bihålediagnostik. I våras fick GPX Medical 1 Mkr i bidrag från Vinnova för att utveckla ett verktyg av denna typ, med en förhoppning att detta ska kunna bidra till en minskad förskrivning av antibiotika mot bihåleinflammation. Projektet Sinus Monitoring for Bacterial Assessment (SIMBA), där bland annat en studie på friska frivilliga patienter på vårdcentral ingår, pågår fram till augusti 2020.

Egen kapitalisering nästa steg

I oktober kom beskedet att GPX Medical är ett av de sex europeiska bolag som valts ut till årets PwC Scale Life Sciences programme i Bryssel. Det är ett tio veckor långt projekt som syftar till att överbrygga klyftan mellan startups och etablerade life science-bolag och påskynda deras utvecklingsarbete. Bolagen får bland annat hjälp att förbereda sig för en större kapitalisering och möjlighet att möta investerare från PwC:s nätverk.

Nytt stöd för snabb kommersialisering

GPX Medical har även antagits till SmiLe Incubator vid Medicon Village i Lund som bistår över 20 inkubatorföretag med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. SmiLe kan bland annat ge GPX Medical stöd i arbetet med att kommersialisera NEOLA. Det finns redan en produktprototyp som är godkänd av Skånes universitetssjukhus för användning på klinik i studiesyfte och i samarbete med kliniker och forskare vid Lunds Universitet har det även gjorts studier på friska nyfödda barn med goda resultat.

Hanna Sjöström, vd GPX Medical

När BioStock kontaktar vd Hanna Sjöström berättar hon att första intrycket av PwC Scale Life Sciences programme varit mycket positivt:
– Vi har fått tillgång till ett europeiskt nätverk av experter, investerare och industripartners på hög nivå som annars kan vara svårtillgängligt för mindre bolag. Vi arbetar med experter inom bland annat affärsutveckling, regulatoriskt arbete, kapitalanskaffning och patent som ger oss de bästa förutsättningarna att bli framgångsrika på en internationell marknad. Exempelvis har vi fått support av experter för att stärka vår affärsmodell för att svara upp till utvecklingen inom sjukhusens inköpsmodeller och hur vi på bästa sätt kan addera värde i hela vårdkedjan. Efter programmet kommer vi därför att stå på en stabil grund för att ta nästa steg i tillväxtresan.
På vilket sätt kan GPX Medical dra nytta av SmiLes utbud?
– Vi arbetar nära SmiLes rådgivare särskilt inom affärsutveckling och finansiering, men drar även nytta av den fantastiska energin, erfarenheten och framåtandan som finns i inkubatormiljön.
Vilka är era planer och förväntningar inför 2020?
– Under 2020 tar vi nästa steg i bolagets resa genom att ta in kapital för att möjliggöra en CE-märkt och FDA-godkänd produkt för 24h-monitorering av för tidigt födda spädbarns lungor. Vi fortsätter också vårt nära samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds Universitet och planerar bland annat en studie på spädbarn. Vidare söker vi samarbete med industripartners och med fler neonatologer som vill förbättra vården av de för tidigt födda barnen, avslutar Hanna Sjöström.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev