Home Nyheter BLSS video: tips till bolag inför kapitalanskaffningar

BLSS video: tips till bolag inför kapitalanskaffningar

BLSS video: tips till bolag inför kapitalanskaffningar

6 november, 2019

BioStock Life Science Summit samlade fyra av Nordens främsta finansiella rådgivare till en givande diskussion om kapitalanskaffning inom life science-branschen, med särskilt fokus på bolag i tidig fas som siktar på börsnotering. Se paneldiskussionen nedan.
Temat för den tredje paneldiskussionen på BioStock Life Science Summit 2019 var (Re)fueling the unique Nordic ecosystem – corporate finance & capital raise insights. Benjamin Nordin från ABG Sundal Collier, Jonas Ljungström från Naventus, Kristofer Krolak från Vator Securities och Stefan Lundberg från Erik Penser Bankdelgav sina råd kring kapitalanskaffning och företagsfinansiering.
Precis som i tidigare paneldiskussioner lovordades återigen det nordiska life science-landskapet. Deltagarna framhöll det ökade intresset från retail-investerare, speciellt i Sverige, under de senaste 7-8 åren. Nämndes gjordes även att institutionella investerare har börjat investera mer i småabolag bara under de senaste 2-3 åren.
Trots att många bolag har gjort börsentré på senare tid och att många investerare är villiga att satsa kapital inom nordisk life science, återstår många utmaningar för de bolag som vill ta in kapital. Parallellt med att bolagen har blivit fler så har dock antalet finansanalytiker minskat, vilket har skapat ett kunskapsgap hos investerarna.
En annan observation som gjordes under diskussionen var att det är vanligt med bolag som börsnoteras i tidiga skeden på den svenska marknaden. Även om det signalerar optimism inom bio- och medicinteknik, så ansåg paneldeltagarna att man behöver vara vaksam på riskerna med att börsnoteras tidigt. Benjamin Nordin vid ABG Sundal Collier påpekade till och med att det inte är ovanligt att bolag kontaktar dem för finansiell rådgivning innan de har utarbetat en gedigen affärsplan – en dålig utgångspunkt för ett bolag som önskar resa kapital.
Diskussionen avslutades med att paneldeltagarna gav sina råd till de bolag som befinner sig i tidig fas och är intresserade av att börsnoteras. Enligt Stefan Lundberg på Erik Penser Bank är det lämpligt med en notering i ett stadie då bolaget förmår attrahera institutionellt kapital, alltså runt fas II. Vator Securities Kristofer Krolak talade om vikten av att ha ett starkt nyhetsflöde innan en börsnotering, och tillade att värdedrivande händelser också är viktigt att hålla koll, och agera, på. Genomarbetade PR- och IR-strategier framhölls också som viktiga aspekter vid större kapitalanskaffningar.
Se paneldiskussionen i sin helhet nedan.

YouTube video

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev