Home Nyheter Sobi förvärvar hematologibolaget Dova Pharmaceuticals

Sobi förvärvar hematologibolaget Dova Pharmaceuticals

Sobi förvärvar hematologibolaget Dova Pharmaceuticals

2 oktober, 2019

I veckan stod det klart att specialistläkemedelsbolaget Sobi kommer att förvärva Dova Pharmaceuticals till en köpeskilling bestående av en initial kontant betalning om 27,50 USD per aktie, eller totalt 9 miljarder SEK. Dova Pharmaceutical är specialiserade inom hematologi och affären torde ge Sobi en god global plattform inom detta område.
Det var i måndags som beskedet kom att specialistläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) nått en överenskommelse med Dova Pharmaceuticals om att förvärva den senare genom ett uppköpserbjudande. Köpeskillingen består av en initial kontant betalning om 27,50 USD per aktie, och efter full utspädningen värderas transaktionen vara värd cirka 9 miljarder SEK.
Dova Pharmaceutical är specialiserade inom hematologi och affären torde ge Sobi en god global plattform inom detta område. USA-baserade Dova är ett relativ ungt bolag, grundat 2016, med ungefär 125 anställda. Idag är bolaget noterat på Nasdaq Global Market och förra året uppgick dess totala intäkter till 10,4 MUSD. Bolagets målsättning har varit att kommersialisera Doptelet som man köpte från japanska Eisai 2016 för 5 miljoner USD i förskottsbetalning.
Doptelet är en oral andra generationens småmolekylär trombopoetinreceptoragonist (TPO) som används vid behandling av trombocytopeni, brist på blodplättar.

Godkännande från både FDA och EMA

Förra året erhöll Doptelet FDA-godkännande för behandling av trombocytopeni hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom som ska genomgå ett medicinskt ingrepp. I år utökades godkännandet till att omfatta vuxna patienter med kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som visat otillräckligt svar på tidigare behandling. Kronisk ITP är en sällsynt autoimmun blödningsrubbning som drabbar cirka 60 000 amerikaner.
I EU är kandidaten godkänd för kronisk leversjukdom sedan juni i år och man räknar med att ansökan för ytterligare en indikation, ITP, kommer att lämnas in till EMA under 2020.
Det är också värt att notera att Dova just nu bedriver en fas III-studie med Doptelet inom kemoterapi-inducerad trombocytopeni. Tillståndet är en vanlig biverkning vid kemoterapi som leder till lågt antal blodplättar. Idag finns det inga godkända behandlingar för att hjälpa de drabbade och förhoppningen är att detta läkemedel ska bli först ut.

Attraktiv marknad

Marknaden för TPO beräknas uppgå till 2 miljarder USD årligen. Doptelet är som tidigare nämnt en oral behandling och dagsläget finns det bara ytterligare en oral TPO-behandling på marknaden som är godkänd för ITP. Det är läkemedelsjätten Novartis Promacta som drar in cirka 600 miljoner USD varje år.
På marknaden finns även en injicerbar TPO-behandling genom Nplate som ägs av en annan tungviktare, Amgen. Nplates amerikanska försäljningssiffror uppgår till 450 miljoner USD per år.

Sobi positionerar sig inom hematologi

Förvärvet av Dova är en del i Sobis strategi att bredda sin produktportfölj inom hematologi då det förbättrar bolagets möjlighet att nå en framstående position inom marknadssegmentet. Dova tar inte bara med sig kommersiella produkter till Sobi, utan tillgängliggör också en produktportfölj som befinner sig i sena utvecklingsstadier.
Dessutom öppnar förvärvet dörren till den amerikanska marknaden ännu vidare. Med Dova kommer en förstärkt kapacitet i USA samt ett nätverk av kontakter inom hematologi. Detta torde ge Sobi en god bas från vilken man kan vidareutveckla sina verksamheter. Enligt ett pressmeddelande kommer Sobi att använda sin expertis och befintliga infrastruktur för Doptelet genom att tillhandahålla behandlingen för patienter även utanför USA.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev