Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 17 oktober

Nyhetssvepet torsdag 17 oktober

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet torsdag 17 oktober

17 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 41 här
Avtalet mellan Nanologica och AstraZeneca om att gemensamt utvärdera Nanologicas teknologi applicerad på en av AstraZenecas läkemedelssubstanser har förlängts. Läs mer.
Amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat prioritetsöversyn av Astra Zenecas och Daiichi Sankyos ansökan gällande Trastuzumab deruxtecan för behandling av metastatisk bröstcancer. Läs mer.
Diamyd Medical meddelar att tillverkningen av den aktiva komponenten i diabetesvaccinet Diamyd kan komma att flyttas till en ny tillverkare. Läs mer.
ExpreS2ion Biotechs joint venture-bolag AdaptVac meddelar att bolaget har tilldelats ett InnoBooster-bidrag av Danska Innovationsfonden om 0,8 MDKK för utveckling av en säker och effektiv behandling för hundar som diagnostiserats med cancer. Läs mer.
Spotlight Stock Market meddelar att handelsstoppet i QuickCools aktie och teckningsoption har upphävts. Läs mer.
Sista dag för handel i Ortomas BTA B är den 21 oktober. Läs mer.
Vitrolife bjuder in till en telefonkonferens den 6 november för presentation av bolagets delårsrapport. Läs mer.
IDL Biotech senarelägger sin delårsrapport till den 22 oktober. Läs mer.
Sedana Medicals valberedning har utsetts. Läs mer.
Invent Medic publicerar ett nyhetsbrev med en vd-intervju om upphandlingar i Sverige, expansionen i Europa och bolagets nästkommande produkt. Läs mer.
Raytelligence har inlett diskussioner med ett av världens största sensorbolag för utveckling och tillverkning av en radarsensor. Läs mer.
SOS Alarm ingår samarbete med Everdrone och Karolinska Institutet för att undersöka möjligheter med akutmedicinska drönartransporter. Läs mer.
Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har utvecklat ett slem som ska ge bättre implantat. Läs mer.
Ny studie av forskare vid Linköpings universitet visar att läkemedel som påverkar viktiga signalsystem i hjärnan och som hamnar i naturen kan få konsekvenser för djurlivet. Läs mer.
Idag hålls den årliga installationsceremonin vid Karolinska Institutet där 13 nya professorer, åtta adjungerade professorer och fyra gästprofessorer hälsas välkomna. Läs mer.
Jacob Hollenberg, docent och överläkare i kardiologi och chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, får ett forskningsanslag om 6 Mkr som fördelas över tre år från Prins Daniels forskningsanslag. Läs mer.
Elekta meddelar att systemet Elekta Unity magnetic resonance radiation therapy (MR/RT) har erhållit Institute of Physics Business Innovation Award 2019. Läs mer.
Barndiabetesfonden fyller 30 år och lanserar #BlåKnuten som en symbol för kampen att besegra typ 1-diabetes. Läs mer.
Essitys lanserar Tork VR Clean Hands Training and Education som ett resultat av bolagets samarbete med WHO. Läs mer.

Nyheter inkomna i går eftermiddag:
CombiGene lanserar en ny hemsida med fördjupad information om epilepsiprojektet CG01 och bolagets nya lipodystrofiprojekt. Läs mer.
WntResearch uppdaterar hemsidan till att även innehålla en engelsk version. Läs mer. Bolaget har även publicerat ett pressmeddelande med en kommentar gällande felaktig djurhantering vid ett kontraktforskningsföretag i Tyskland. Läs mer.
QuickCool utvärderar en alternativ finansieringsstruktur och investeringsstrategi. Läs mer.
Europeiska patentverket EPO har beslutat att bevilja ytterligare ett europeiskt patent för Episurf Medical som täcker en teknologi som utgör en väsentlig del av både implantatsystemet Episealer och visualiseringsverktyget Epioscopy. Läs mer.
Enligt Nasdaq Stockholm uppfyller PledPharma kraven för att aktien ska kunna upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs mer.
Analyst Group har publicerat en analys och intervju med AcuCorts vd, Mats Lindfors, efter utfallet av bioekvivalensstudien med ISICORT i USA. Läs mer.
Spago Nanomedical har kallat till en extra bolagsstämma den 13 november. Läs mer.
Biotec Pharmacon kommer att publicera sin Q3-rapport den 24 oktober. Läs mer.
Observationsnoteringen för Camanio Care har uppdaterats. Läs mer.
Scandinavian Biopharma har meddelat att positiva resultat från pågående studier med vaccinet ETVAX mot diarrésjukdomen ETEC presenteras vid konferensen Vaccines for Enteric Diseases den 16-18 oktober in Lausanne. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset är först i Sverige med att certifieras för CAR-T cellbehandling till patienter med akut lymfatisk B-cellsleukemi. Läs mer.
Ny studie av forskare vid Karolinska Institutet visar att barn vars mammor använt snus under graviditeten har högre systoliskt blodtryck vid sex års ålder än barn som inte exponerats för nikotin under fosterlivet. Läs mer.
Verisec har tecknat ett partneravtal med IT Omsorg gällande en e-legitimationen för åtkomst till olika e-tjänster inom vård och omsorg. Läs mer.
GHP Specialty Care har utsett en valberedning inför bolagets årsstämma 2020. Läs mer.
SpectraCure har meddelat att bolaget kommer att medverka i Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november. Läs mer.
Feelgood har i en upphandling av företagshälsa fått förnyat förtroende från Umeå universitet. Läs mer.
Attendos affärsutvecklingschef Johan Spångö lämnar bolaget. Läs mer.
ObsteCare har varit värd för ett seminarium om värksvaghet. Läs mer.
Hjärt-Lungfonden bjuder in till ett frukostseminarium för presentation av Hjärtrapporten den 21 november. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
PExa +16,78%  SensoDetect +9,89%  Episurf Medical +9,60%  Aptahem +7,05%  Redwood Pharma +6,00%  Ortoma +5,70%
Förlorare i lunchhandeln:
Camanio Care -10,08%  AroCell -7,48%  Doxa -6,52%. LightAir -6,45%. ADDvise Group -6,09%  Micropos Medical -5,97%
Index:
OMXS30 +0,80% Hälsovård +0,22%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev