Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 2 oktober

Nyhetssvepet onsdag 2 oktober

Nyhetssvepet onsdag 29 maj

Nyhetssvepet onsdag 2 oktober

2 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 39 här
Immunovia lämnar uppdatering om sina pågående lungcancerprojekt. Läs mer.
En studie med VibroSense Dynamics VibroSense Meter drar slutsatsen att bolagets instrument kan användas i stället för ”Gold standard” för tidig upptäckt av nervskador i fötter orsakad av typ 1 diabetes. Läs mer.
Medicover har genomfört sin första Schuldschein emission (ett tyskt skuldinstrument för privat placering), om totalt 120 miljoner euro bestående av euro denominerade trancher med löptid på 5 och 7 år. Läs mer.
Nanexa mottar en s.k. Notice of Allowance för ytterligare en patentansökan i USA för PharmaShell. Läs mer.
Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra utökar sitt IT-system för att planera traumafall i 3D med protesmallar från ett av de största ortopediföretagen, DePuy Synthes.
AcouSort har nu officiellt påbörjat projekt AcouPlast med syfte att utveckla chip för separation av blodplasma direkt i medicinsk diagnostikutrustning. Läs mer.
Redeye publicerar en analys av Xspray Pharma. Läs mer.
Redeye publicerar även en analys av SynAct Pharma. Läs mer.
LumitoLabDays2019: Ny teknik inom vävnadsdiagnostik erbjuder högre kvalitet och träffsäkerhet. Läs mer.
Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet arrangerar idag och imorgon en Internationell konferens om svåra medfödda hjärtfel hos barn och vuxna (Imaging in Congenital Heart Interventions). Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Diamyd Medical  Integrum
Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Scandion Oncology har förlängt sin in vivo-studie kring antibiotikaresistens med SOM-001 till mitten av Q4. Läs mer. Bolaget har även även ansökt om fas II inom kolorektalcancer med SCO-001. Läs mer.
MedicPen höll en extra bolagsstämma den 1 oktober där det beslutades att godkänna styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission motsvarande högst 30 Mkr. Läs mer.
European Institute of Sciences företrädesemission har avslutats. Teckningsgraden uppgick till 12 procent. Bolaget tillförs 1,01 Mkr före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 200 Tkr. Läs mer.
ObsteCare har tecknat ett distributionsavtal med Global Medical JSC avseende marknadsföring och försäljning av AFL-metoden i Vietnam. Läs mer. Bolaget meddelade också att Johan Itzel på egen begäran lämnar sitt styrelseuppdrag. Läs mer.
CELLINK har erhållit ett patent från det amerikanska patentverket för design av företagets flaggskeppsbioprinter. Läs mer.
NextCell Pharma meddelade att ännu en milstolpe nåtts då den sista patienten i ProTrans-Repeats aktiva behandlingsgrupp idag har fått sin behandling. Läs mer.
RaySearch Laboratories har skrivit kontrakt med U.S. Department of Veterans Affairs och blir därmed en av myndighetens rekommenderade leverantörer av mjukvara för strålbehandlingar inom den amerikanska veteransjukvården Veterans Health Administration. Läs mer.
Roche presenterade positiva resultat från den första studien som enbart använt blodprovsbaserad DNA-sekvensering. Läs mer.
Under onkologikongressen ESMO presenterade MSD resultat från fas III-studien Keynote-522 där PD-1-hämmaren Keytruda (pembrolizumab) utvärderats som kombinationsbehandling vid trippelnegativ bröstcancer med kemoterapi före operation och följt av pembrolizumab som monoterapi efter operation. Läs mer.
Double Bond Pharmaceuticals kandidat Temodex/SI053 kommer att presenteras på internationella konferenser i Nord- och Sydamerika. Läs mer.
Episurf Medical presenterade valberedningens ledamöter inför årsstämman 2020. Läs mer.
Calliditas Therapeutics arrangerar en kapitalmarknadsdag onsdagen den 4 november i Stockholm för investerare, analytiker och media. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: HemCheck Sweden +6,67%, Double Bond Pharmaceutical +5,59%, AroCell +5,28%, BrainCool +4,98%, Initiator Pharma +4,78%, AcuCort +4,22%

Förlorare i lunchhandeln: SensoDetect -6,56%, Redwood Pharma -5,52%, Genovis -5,31%, Enzymatica -4,80%, ISR – 4,13%, PCI Biotech -4,12%

Index:
OMXS30 -1,23%  Hälsovård -1,18%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev