Home Nyheter Immunovia håller tidsplanen för kommersialisering

Immunovia håller tidsplanen för kommersialisering

Immunovia håller tidsplanen för kommersialisering

1 oktober, 2019

2019 har varit ett år av framsteg för bioteknikbolaget Immunovia och den trenden visar inga tecken på att vända. Igår kom bolaget med ännu en god nyhet då man kunde meddela att man inlett en Commercial Test Model Study med IMMray PanCan-d och att studien fortskrider enligt plan.
Lundabolaget Immunovia utvecklar verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar, t.ex. cancer. För att göra detta använder man sin teknologiplattform IMMray som analyserar patientens blod för att ställa diagnos. Just nu genomför man alltså valideringsstudier för kommersialisering av IMMray PanCan-d som har potential att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottskörtelcancer.

Positiva resultat av optimeringsarbetet

Arbetet med IMMray PanCan-d har avancerat stadigt och bolaget har fokuserat på att optimera produkten. I juni kunde man meddela att arbetet burit frukt och att man lyckats förbättra testets prestanda när det gäller att diagnosticera bukspottskörtelcancer.
En svårighet med diagnostisering av den här typen av cancer är att särskilja mellan patienter med bukspottkörtelcancer och de symptomatiska riskgrupperna, d.v.s. patienter med diffusa men oroande symptom som liknar de vid cancern. Detta kan t.ex. inkludera patienter med typ 2-diabetes.
Men efter att Immunovia optimerat sitt test är tanken att IMMray PanCan-d ska kunna bidra till att tydliggöra distinktionen mellan de olika sjukdomarna. Numera kan nämligen IMMray PanCan-d skilja mellan bukspottkörtelcancer i stadium I till IV och de symptomatiska riskgrupperna med en noggrannhet över 90, och upp till 98, procent.

Commercial Test Model Study

Nästa steg i utvecklingen av IMMray PanCan-d är en s.k. Commercial Test Model Study som nu alltså har inletts. I studien kommer upp till 1200 blodprover användas för att finjustera algoritmerna än mer och för att utföra ytterligare tester av signaturen för IMMray PanCan-d.
För att genomföra en sådan studie behövs färska blodprover av hög kvalitet och dessa har Immunovia nu fått in. Man har försäkrat sig om att blodproverna matchar den kommersiella kliniska miljön genom att samla in prover från fem olika cancercenter i såväl USA som Europa. Det breda underlaget leder till en större diversitet gällande prover och resulterar i en mer robust analysmetod.

Siktet inställt på försäljningsstart 2020

Initieringen av sin Commercial Test Model Study tar Immunovia ett steg närmare marknad. Därefter väntar verifierings- och valideringsstudier innan man räknar med att inleda produktlansering och försäljning under tredje kvartalet 2020. I ett uttalande i samband med gårdagens nyhet utströk Immunovias vd Mats Grahn att bolaget är fullt fokuserade på att ta IMMray PanCan-d till marknad enligt plan:

Mats Grahn, vd Immunovia

»Immunovia följer tidsplanen för detta steg och alla förberedelser för vår planerade lansering under tredje kvartalet 2020 är på plats. På Immunovia förblir vi fullt koncentrerade och fokuserade på kommersialiseringen av IMMray PanCan-d och fortsätter att göra allt som står i vår makt för att maximera effektiviteten samtidigt som vi bibehåller vår höga kvalitet och levererar i tid.«

Planen är att slutföra den nu påbörjade studien innan årsskiftet för att sedan kunna inleda nästa steg i kommersialiseringsprocessen.
 
 Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev