Home Nyheter Cyxone fokuserar på globalt hälsoproblem

Cyxone fokuserar på globalt hälsoproblem

Cyxone fokuserar på globalt hälsoproblem

11 oktober, 2019

Imorgon den 12 oktober uppmärksammas World Arthritis Day för att öka medvetenheten kring ledsjukdomen artrit som drabbar cirka 350 miljoner människor världen över. Trots det höga antalet drabbade saknas idag effektiva behandlingar, något som svenska Cyxone arbetar för att förändra.
Artrit i sig är inte en sjukdom utan ett paraplybegrepp omfattande runt 100 olika sjukdomstillstånd som har gemensamt att de drabbar lederna och är mycket smärtsamma. Artritsjukdomar brukar delas i två huvudgrupper: osteoartrit och autoimmun (inflammatorisk artrit).
Hos patienter med osteoartrit bryts brosket i lederna ned vilket leder till att benen gnider mot varandra och smärta uppstår. Autoimmun artrit innebär att kroppens egna immunförsvar attackerar friska leder och vävnader och orsakar inflammation och ledskador. En av de vanligaste formerna av autoimmun artrit är ledgångsreumatism.

Brett spektrum av drabbade

Många har säkert uppfattningen att artrit främst drabbar äldre, men detta stämmer inte. Tvärtom är artrit ett utbrett tillstånd som drabbar människor i alla åldrar och oavsett av kön, även om det generellt sett är något vanligare hos kvinnor än män.
En allt äldre befolkning medför också att artritsjukdomar blir allt vanligare och att den samhällsekonomiska bördan blir allt tyngre. I USA utgör artrit den främsta orsaken till funktionsnedsättningar och är ett av de sjukdomstillstånd bland vuxna som är dyrast för samhället. Då antalet amerikaner diagnostiserade med artrit förväntas öka från cirka 54 miljoner till 78 miljoner år 2040 kommer kostnaderna för artrit att öka tämligen dramatiskt.

Cyxone satsar på särläkemedelsstatus

Ett av de läkemedelsbolag som arbetar för att hjälpa patienterna till ett drägligare liv är Malmöbaserade Cyxone. Bolagets två huvudspår idag är att utveckla läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism och multipel skleros (MS). Dessa läkemedel är utformade för att hämma nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar.
Kandidaten mot ledgångsreumatism, Rabeximod, genomgår för närvarande en klinisk fas IIb-studie i Östeuropa och Cyxone har inlett en ansökningsprocess för att utöka fas IIb-studien i upp till ytterligare åtta länder.
Förra månaden meddelade bolaget att man undersöker möjligheten att säkra en särläkemedelsklassificering (orphan drug designation) för Rabeximod. Särläkemedelsstatus skulle innebära många fördelar för Cyxone, t.ex. stöd från regulatoriska myndigheter gällande utformningen av kliniska studier och hjälp vid ansökan om marknadsgodkännande. Klassificeringen ger även förutsättningar för en fördelaktig prissättning samt marknadsexklusivitet under tio i Europa år och sju år i USA.

Flera aktiviteter i Sverige

I samband med World Arthritis Day anordnas runt om i Sverige ett antal aktiviteter såsom föreläsningar och öppet hus på sjukhus, för att sätta fokus på sjukdomen. Som en del av detta arbete bedriver Reumatikerförbundet en kampanj kallad Time2work i syfte att lyfta betydelsen av arbete och tidig diagnos för att minska både patienterna lidande och de samhällsekonomiska kostnaderna.
Läs även: Cyxone siktar på särläkemedelsstatus (5 sept 2019)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev