Home Nyheter Aptahem presenterar APTA-1 i Melbourne

Aptahem presenterar APTA-1 i Melbourne

Aptahem presenterar APTA-1 i Melbourne

9 oktober, 2019

Aptahem skall hålla en presentation av läkemedelskandidaten Apta-1 på världens största konferens för intensivvård senare i oktober. Bolaget får här möjlighet att ytterligare sprida kunskapen om sitt projekt, knyta kontakter samt skapa nätverk med de främsta vetenskapliga aktörerna, beslutsfattarna och de kliniskt verksamma inom området.
Aptahems primära läkemedelskandidat Apta-1 mot sepsis närmar sig slutfasen av de prekliniska studierna och på World Congress of Intensive Care kommer bolaget att för första gången presentera prekliniska resultat från de djurstudier som gjorts under sepsisliknande förhållanden. Konferensen hålls vartannat år och är världens största konferens för intensivvård. I år äger den rum i Melbourne, Australien, mellan den 14 och 18 oktober. Docent Mats Eriksson, medlem av Aptahems vetenskapliga råd och inbjuden till konferensen, kommer att hålla presentationen för bolagets räkning. Han har mångårig erfarenhet som överläkare på Anestesi- och intensivvårdskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har en gedigen vetenskaplig produktion med ett 60-tal publicerade artiklar bakom sig. Hans forskning har till stor del fokuserat på koagulations- och inflammationspåverkan vid sepsis.

Apta-1 – förberedelser inför fas I

Tidsplaneringen blev förskjuten i våras när Aptahems substanstillverkare stötte på tekniska problem vilket ledde till att Aptahem senare var tvungen att kontraktera ytterligare en substanstillverkare. Avtal tecknades med det brittiska bolaget LGC Group vid halvårsskiftet och förberedelser för att starta produktionen av Apta-1 är igång. Dessutom har Aptahem berikats med två nyutvecklade analysmetoder från Axolabs, ett bolag under LGC-koncernen.
I interrimsdata från den prekliniska Non Human Primate (NHP)-studien har man observerat att läkemedelskandidatens multiverksamma profil indikerade god effekt i sepsisliknande tillstånd. Fördelen som Apta-1 har gentemot befintliga läkemedel är just den kombinerade profilen att kunna adressera bl.a. både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i sjukdomstillståndet.
De slutgiltiga studieresultaten från de prekliniska studierna är klara inom kort och presentationen i Melbourne är ett tillfälle för Aptahem att visa den medicinska expertisen vad man hittills har åstadkommit.
BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam inför konferensen i Australien.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

»Vårt mål är att nå ut till en större publik och en internationell sådan. Vi vill att det ska talas mer om Apta-1 och Aptahem som en potentiell lösning för att bekämpa sepsis. Den vetenskapliga världen är minst lika viktig som den kommersiella och därför strävar vi efter att spela en viktig roll även på denna sida.« – Mikael Lindstam, vd Aptahem

Mikael Lindstam, kan du kortfattat beskriva varför er läkemedelskandidat Apta-1 är så intressant?
Vad vi kan se idag är att Apta-1 adresserar flertalet drivande mekanismer som uppstår vid sepsis och att Apta-1 potentiellt lugnar ner den s.k. orkanen av inflammatorisk respons som kroppen skapar till svars mot, vanligen, en bakteriell infektion. Apta-1 kan uppnå denna effekt tack vare sin multiverksamma mekanism på ett flertal kritiska punkter t.ex. som att motverka den obalans i kroppens koagulation som kan uppstå vid sepsis.
De prekliniska toxikologiska studierna är på gång att kunna färdigställas, vad är det för studier?
Slutförandet av de prekliniska toxikologiska studierna är en av de sista pusselbitarna för att kunna påbörja kliniska studier i människa. Så fort vi har vår substans tillverkad i den stora mängd vi behöver kommer vi att kunna starta den sista delen i prekliniska toxikologiprogrammet, även kallad GLP-tox (GLP står för good laboratory practice). Vi har tidigare utfört icke GLP-tox, vilken föll väldigt bra ut med hög tolerabilitet och inga toxiska komplikationer.
Vad kommer dessa resultat betyda för Aptahem?
En slutförd studie betyder att vi kan avsluta den prekliniska fasen för Apta-1 inom sepsis och ta nästa steg mot klinisk utveckling. Ett stort steg för oss som ger möjlighet att öppna nya dörrar med både nya och gamla bekantskaper som följer bolagets utveckling. För Apta-1 betyder detta givetvis att vi formellt kan skicka in ansökan om tillstånd för att få starta en fas I-studie.
Hur ser du på partneringmöjligheterna inför de kommande utvecklingsstegen med Apta-1?
Det finns alltid en risk i att trender svänger snabbt men vi ser idag helt klart att det finns ett intensifierat intresse för sepsis så Apta-1 ligger helt rätt i tiden. Givet vår förståelse om hur Apta-1 fungerar med grund i all den data vi genererat genom åren, vilken dessutom överensstämmer från olika djurslag och humanblodstudier, så står Aptahem starkt. Detta är något vi ser tydligt genom att vi numera allt mer blir kontaktade av olika intressenter. Det patentskydd vi sökt har även en stärkande effekt. Vi jobbar mycket på att intensifiera dialoger med potentiella partners, något som blir lättare ju mer övertygande data vi har på Apta-1. Parallellt fortsätter vi att fokusera på att generera mer data, bevis och förtydligande av Apta-1s potential som ett sepsisläkemedel för att ta oss vidare i utvecklingen till klinik och framtida marknad.
Avslutningsvis, om några dagar skall ni hålla er presentation på konferensen i Melbourne, vad hoppas du att er medverkan skall medföra för Aptahem?
Vårt mål är att nå ut till en större publik och en internationell sådan. Vi vill att det ska talas mer om Apta-1 och Aptahem som en potentiell lösning för att bekämpa sepsis. Den vetenskapliga världen är minst lika viktig som den kommersiella och därför strävar vi efter att spela en viktig roll även på denna sida. Presentationen på konferensen i Melbourne blir första gången som vi offentligt presenterar Apta-1s resultat för läkare och annan sjukvårdspersonal inom intensivvård. Ett annat initiativ vi hittills tagit oss för är förstås kontakterna med Seattle CRI/CH som vi fortsatt samarbetar med. Vår ambition är att utöka dessa aktiviteter som i framtiden kan komma att gynna bolaget, kommande patienter och samtidigt underlätta inom vården.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev