Home Nyheter Stort intresse för CLS-workshop i Barcelona

Stort intresse för CLS-workshop i Barcelona

Stort intresse för CLS-workshop i Barcelona

27 september, 2019

I början av september deltog CLS i konferensen CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) i Barcelona – den största kongressen i Europa för interventionell radiologi. Vid en fullsatt hands-on workshop demonstrerade CLS laserbehandlingsystemet TRANBERG Thermal Therapy System för läkare och annan medicinsk personal. Nästa vecka väntar en posterpresentation vid ett specialiserat neuromöte i Marseille. Karin Peterson, Chief Product Officer, och vd Lars-Erik Eriksson berättar mer.
TRANBERG Thermal Therapy System från CLS består av en liten, användarvänlig laserenhet med tillhörande engångsprodukter som används för att leverera värmebehandlingen imILT – en så kallad ablationsteknik som specifikt är tänkt att angripa solida tumörers tillväxtzon. I korta drag sker behandlingen genom att en optisk laserfiber förs in i tumören som bestrålas med laserljus på ett kontrollerat sätt. Uppvärmningen gör att tumören långsamt dör, samtidigt som antigener strömmar ut ur tumören och stimulerar kroppens immunförsvar att angripa eventuella dottertumörer. Då temperaturen mäts kontinuerligt i olika punkter kan behandlingen genomföras med mycket hög precision och säkerhet.

Välbesökt workshop och ny mjukvara

Vid årets CIRSE-kongress i Barcelona, den 7-11 september, genomförde CLS en hands-on workshop för att ge en djupare förståelse för TRANBERG-systemets funktion och användningsområden. CLS passade även på att presentera en ny navigationsmjukvara som bolaget utvecklat i samarbete med sina samarbetspartners Image Guided Therapy och Siemens Healthineers. Det finns ännu inte något regulatoriskt godkännande för mjukvaran, men CLS såg detta som ett utmärkt sätt att förbereda användarna på vad som ligger i bolagets pipeline.
Karin Peterson, Chief Product Officer på CLS, svarar här på några snabba frågor om utfallet av bolagets demonstration i Barcelona:
Hur många deltog i er workshop och vilka yrkesgrupper var representerade?
– Workshopen var fullsatt med 25 deltagare. Det var framför allt yngre läkare som specialiserat sig inom interventionell radiologi som var nyfikna och intresserade. Eftersom CIRSE har stort fokus på endovaskulära interventioner är de flesta inte så bekanta med olika ablationstekniker sedan tidigare.
Vilka frågor ställde de som deltog i workshopen?
– Många undrade hur vår teknik skiljer sig från andra tekniker. Ökad precision är ju en av våra konkurrensfördelar och många ville diskutera inom vilka indikationer precision är särskilt viktigt. Dessutom fick vi frågor om för- och nackdelar med laser rent arbetsmässigt när det gäller vårt system jämfört med andra. Sedan kom naturligtvis även frågor om produktens pris.
Vilken respons fick ni från deltagarna?
– Intresset för våra nya immunstimulerande tekniker var större än väntat. De flesta stora sjukhus har tillgång till något system för ablationsbehandling, till exempel mikro- (MW) eller radiovågssystem (RF), medan de tekniker som presenterades i vår workshop än så länge är ganska ovanliga. I nuläget är också MW och RF de tekniker som används för flest indikationer och för tumörer med större säkerhetsmarginal. Därför var det extra glädjande att vår workshop fick en sådan uppmärksamhet.
Finns det några nya aktörer inom detta område?
– Vi ser att många asiatiska företag med lågprisalternativ för ablationsbehandling, till exempel med MW eller RF, blir allt mer etablerade. Samtidigt ser vi att de stora företag som nu förvärvat olika ablationstekniker faktiskt lyfter fram dessa i sin produktportfölj mer än tidigare. Detta är positivt för CLS eftersom det betyder att kunskapen om ablation ökar, vilket i förlängningen underlättar vårt marknadsföringsarbete.
Vad fick ni själva ut av er medverkan i årets CIRSE-kongress?
– Att genomföra en workshop var ett effektivt sätt att delta i CIRSE, med tanke på att kongressen har många deltagare men inte är fokuserad på tumörablationer. Något år har vi haft en egen monter på CIRSE, men vi har gjort en utvärdering och kommit fram till att workshop-formatet är optimalt för just den här kongressen. Vi når en intresserad och fokuserad grupp av deltagare som har valt att delta i just vår workshop. Utöver vår hands-on workshop hade vi givande möten med många av våra användare, partners och key opinion leaders.
Planerar ni att genomföra liknande workshops i något annat sammanhang?
– Det kommer säkert fler tillfällen framöver. Vårt nästa evenemang är Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference i Marseille den 4-5 oktober där Verena Knappe, som är VP för Business Devlopment på CLS GmbH, presenterar en poster med titeln Laser thermal therapy for brain metastases: Ex vivo and in vivo validation in an ovine brain model. Postern beskriver ett arbete som gjorts där TRANBERG Thermal Therapy System testats för behandling i hjärnvävnad på får. Dessa tester visar att TRANBERG-systemet är väl lämpat för ablationsbehandling av hjärnvävnad med hög precision och tillförlitlighet. Detta är vår första poster inom neuroområdet och det känns väldigt spännande att vi får möjlighet att berätta om vårt system och de tester vi gjort för specialister inom forskning och behandling av hjärntumörer.

Lars-Erik Eriksson, vd CLS

Vilka är då de viktigaste aktiviteterna för CLS under den kommande tolvmånadersperioden? Lars-Erik Eriksson, vd på CLS, ger här sin syn på de aktiviteter som är mest prioriterade:
– Vårt fokus ligger just nu på att få en godkänd 510(k)-ansökan hos FDA för Thermoguide avsedd såväl för laserablation i hjärna och för behandling av annan mjukvävnad i kroppen. Eftersom produkten ska användas för behandling i hjärna och detta är ett nytt område för CLS, krävs det att vi är oerhört noggranna och lyhörda för de krav som ställs på en produkt som ska användas i så känsliga strukturer. Vi har en bra dialog med FDA och med de rådgivare som hjälper oss med ansökan och vi bedömer att vi är inne i slutfasen av att ha en komplett ansökan. Det har varit ett oerhört omfattande arbete som engagerar stora delar av organisationen.
– Dessutom fortsätter vi vår marknadsetablering i USA och Europa och samarbetet med MRI Interventions i USA. Vilken typ av marknadsaktiviteter vi genomför och när hänger nära samman med att vi får 510(k)-godkännandet på plats. För närvarande består arbetet mycket i att träffa potentiella kunder och sälja in det uppdaterade TRANBERG-systemet utan att föregripa FDA:s godkännandeprocess.
– Vi arbetar också med planeringen av en större studie för vår immunstimulerande ablationsbehandling, där vi har målet att ha en studieplan på plats före årsskiftet. Vi har kommit en bit på väg och diskuterar med ett antal sjukhus, främst i Europa men också i andra delar av världen. På studiesidan har vi också en klinisk studie avseende laserablationsbehandling av prostatacancer som vi genomför i samarbete med Toronto General Hospital. Där är nu 21 av planerade 25 patienter behandlade och jag hoppas att vi under den kommande tolvmånadersperioden får se presenterade resultat av denna studie.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev