Home Nyheter Ökad aktivitet och investeringar inom sepsis

Ökad aktivitet och investeringar inom sepsis

Ökad aktivitet och investeringar inom sepsis

27 september, 2019

Aptahem jobbar för att utveckla en bättre, mer effektiv och heltäckande behandling mot sepsis, ett akut sjukdomstillstånd som årligen drabbar 30 miljoner och dödar 6 miljoner människor. Dessutom kan mörkertalet vara stort då sepsis ibland är en indirekt effekt av andra sjukdomar. Trots höga dödstal är kunskaperna om sepsis fortfarande begränsande, liksom verktygen för att ställa korrekt diagnos. Frågan är om läkemedelsbranschen har kommit till nya insikter för att ge detta livshotande sjukdomstillstånd en riktig match?
Sepsis, i mer dagligt tal kallat blodförgiftning, börjar ofta med en relativt ofarlig lokal infektion, t.ex. lunginflammation eller en sårinfektion, men kan snabbt utvecklas till ett dödligt tillstånd. Detta sker då immunförsvaret överreagerar på infektionen och kroppens egna infektionsförsvar blir toxiskt då det tappar kontrollen över sina egna åtgärder. Som en allvarlig följd kan blodtrycket sjunka (septisk chock) och kroppen får svårt att förse viktiga organ med syre, vilket i sin tur leder till organsvikt och i värsta fall att den drabbade avlider.

Sepsis – ett världshälsoproblem

Sepsis är numera så vanligt förekommande att Världshälsoorganisationen (WHO) har utnämnt tillståndet till så kallat ’global health priority’, ett världshälsoproblem. Varje år insjuknar cirka 30 miljoner människor världen över i sepsis, varav 6 miljoner dör. I det socioekonomiska kölvattnet av sepsis, där en person avlidit eller lider men för resten av livet, ingår troligen också ett stort mörkertal av sepsisinfektioner som initierats av andra sjukdomsfall.

Effektiv behandling saknas

En anledning till det höga antalet dödsfall är att sepsis är ett svårdiagnostiserat tillstånd, ofta med diffusa symptom som kan misstas för flera andra sjukdomar. Detta kan leda till en fördröjd diagnos, vilket är tid som sepsisdrabbade inte har råd att förlora i och med det ofta mycket snabba sjukdomsförloppet.
Ett besvärande faktum är också att det, när sepsis väl har diagnostiserats, saknas riktigt effektiva behandlingar. Idag är fokus inriktat på att minska symptomen och lindra biverkningar genom behandling med antibiotika vid bakteriell infektion och intravenös vätska för att motverka blodtrycksfall och säkerställa syretillförsel till vitala organ.

Svenskt projekt ska förbättra diagnostiken

För att säkerställa snabbare diagnosticering finansierar Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, ett projekt kallat Smartdiagnos där tio industriella och akademiska partners deltar. Syftet är att utveckla två diagnostiska tester som ska kunna användas direkt på blod för att identifiera mikroorganismer och resistensgener, för snabbare upptäckt av bakterier i blodet. Projektet avslutas i början av nästa år.
Då endast lite drygt hälften av alla septiska fall är relaterade till bakteriella sjukdomar behövs dock även diagnostikmetoder som inte bara baseras på bakterier – ett område som idag är än mer eftersatt.

Sepsisbolag tar in pengar

Det finns indikationer på att investerare allt mer börjar få upp ögonen för sepsismarknaden. Franska biotechbolaget Inotrem som utvecklar en immunterapi mot septisk chock tog in 18 miljoner euro i riskkapital i en första europeisk finansieringsrunda. I en andra runda togs 39 miljoner euro in från bland andra Hong Kongbaserade Morningside Ventures och Invus i New York.
Inotrems plan är att påbörja en omfattande fas IIb-studie med kandidaten nangibotide senare i år.

Malmöbolag med fokus på sepsis

I Sverige är en av de ledande aktörerna Aptahem som med läkemedelskandidaten Apta-1 vill motverka sepsis, septisk chock och de livshotande organ- och vävnadsskador som tillståndet kan orsaka. Till skillnad från majoriteten av andra potentiella läkemedelskandidater, som oftast är så kallade one-target-läkemedel för att hämma antingen ett protein eller en signalering som är involverade i det septiska förloppet, är Aptahems Apta-1 en multi-target-kandidat med potential att hämma och stimulera flertalet signalmekanismer vid septiskt sjukdomstillstånd.
Apta-1 har tre parallella verkningsmekanismer, enligt hittills analyserade prekliniska studier. Dels hämmas den inflammatoriska respons som uppstår från en sepsis-infektion, dels hjälper kandidaten kroppens eget immunsystem att motverka systemisk spridning av infektionen och slutligen bidrar den till att motverka en överkoagulation som annars kan leda till blodproppar.

Apta-1 genomgår just nu preklinisk utveckling och i oktober 2018 avslutades den första av två delar, en toxikologistudie (icke-GLP toxikologi), med positivt resultat. Kandidaten visade mycket god säkerhet i två olika djurslag, gnagare och non human primates (NHP). Därutöver har ett antal effektstudier visat mycket god effekt i olika djurmodeller. Aptahem har aviserat att resultaten kommer att publiceras under hösten.

På väg mot kliniska studier

Efter en försening av tox-studierna p.g.a. att den första toxikologistudien förbrukade hela den mängd Apta-1 som tillverkats, samt att Aptahems kontraktstillverkare av substansen stött på tekniska problem, skrev bolaget i somras kontrakt med brittiska kontraktstillverkaren LGC Group. Därmed är man nu på väg att avsluta de prekliniska toxikologistudierna, så kallade GLP toxikologi-studier.
Under tiden har ett antal prekliniska forsknings- och utvecklingsstudier genomförts med Apta-1. Aptahem jobbar nu intensivt med att kunna inleda den sista toxikologiska studien, förutsatt att nytillverkad Apta-1 kommer på plats. I och med att toxikologin blir klar blir nästa steg därefter att testa Apta-1 i friska frivilliga i en klinisk fas I-studie, enligt en studieplan som Aptahem tidigare utarbetat.
Ett samarbete med amerikanska Seattle Childrens Hospital och Seattle Children’s Research Institute (Seattle CRI) har, också det under sommaren, levererat de första resultaten från samarbetets pilotstudie. Studien indikerar att Apta-1 har en god effekt när det kommer till att motverka ett sepsis-liknande förlopp där bland annat en reduktion av bakterier i blodet registrerades. På agendan står nu ambitionen att utöka samarbetet. Diskussioner pågår enligt bolaget även med andra samarbetspartners som Aptahem hoppas ska generera ännu mer aktivitet runt Apta-1.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev