Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 17 september

Nyhetssvepet tisdag 17 september

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet tisdag 17 september

17 september, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 37 här
BrainCool har erhållit en ny order om ytterligare tio behandlingar från universitetssjukhuset i Freiburg. Läs mer.
Inficure Bio, som inriktar sig på immunologi, inflammation och fibrosforskning, har skrivit avtal med en börsnoterad läkemedelstillverkare i USA. Läs mer.
Fluicell har mottagit en köporder på BioPen System från The Children’s Hospital of Philadelphia. Läs mer.
IDL Biotech startar ett samarbete med marknadsundersökningsbolaget Magnolia Innovation för att kartlägga den amerikanska marknaden inför introduktionen av UBC Rapid – bolagets snabbtest för blåscancer. Läs mer.
Nordic Nanovector håller i dag en presentation tillsammans med tre externa experter om bland annat prekliniska projekt och pågående studier på R&D day i Oslo. Läs mer.
Den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology lyfter fram Biovicas DiviTum som en teknologi med stor potential vid utvärdering av behandlingar för patienter med spridd bröstcancer. Läs mer.
Dicot har beslutat att sponsra Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) samt att hjälpa två forskare som ska presentera sina forskningsresultat på konferensen European Society for Sexual Medicine (ESSM) den 23–25 januari 2020 i Prag. Läs mer.
Akademiska sjukhuset i Uppsala meddelar att fler patienter med svår hörselnedsättning nu får implantat för elektroakustisk stimulering (EAS) och att nio av tio har bevarad hörsel efter operationen. Läs mer.
Demant Group har rapporterat om IT-systemets status och åtgärder som vidtagits efter dataintrånget den 3 september. Läs mer.
Primärvården i Region Dalarna genomför utbildningsinsats för att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp i syfte att korta väntetiderna i cancervården. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
ChemoMetec
Kallelser till bolagsstämmor:
Phase Holographic Imaging
Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Neodynamics har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om högst 15 Mkr inför den kommande lanseringen av bolagets biopsisystem NeoNavia. Läs mer.
Lipidors emission inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market tecknades till totalt 136 Mkr vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 540 procent. Läs mer.
CellaVision har tecknat avtal om att förvärva franska RAL Diagnostics (RAL) som tillverkar produkter för provberedning inom hematologi, patologi, cytologi och mikrobiologi. Läs mer. Bolaget har även bjudit in analytiker, investerare och media till en telefonkonferens. Läs mer.
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Vicore Pharmas aktier tas upp till handel på huvudlistan och bolagets prospekt har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Läs mer.
Aktiespararna har publicerat en uppdaterad analys av CLS. Läs mer.
Prolight Diagnostics har ansökt om patent i Storbritannien. Läs mer.
Elekta har tecknat exklusivitetsavtal med den amerikanska hälsovårdskoncernen Premier. Läs mer.
Integrums majoritetsägare, Pericardium, har föreslagit en ny styrelse inför bolagets årsstämma den 30 september. Läs mer. Samtidigt har nuvarande styrelse föreslagit  att årsstämman godkänner ersättning till Percardiums ägare, Rickard Brånemark, för utförda tjänster. Läs mer.
Spotlight Stock Market har meddelat att den 2 oktober är sista dag för handel i MedicPens aktie. Läs mer.
European Institute of Science (EURIS) flaggar för att styrelseledamot och vd Dario Krizs har ökat sin röstandel i bolaget. Läs mer.
Novo Nordisk har rapporterat om sitt aktieåterköpsprogram. Läs mer. Så har även Össur. Läs mer.
Novozymes har gjort en korrigering gällande rösträtterna i bolaget (läs mer) och har även lämnat information om bolagets återköpsprogram. Läs mer.
NeoDynamics har rekryterat Renate Reiss som Country Manager för Tyskland, Schweiz och Österrike. Läs mer.
Diamyd Medical erbjuder nio månaders förlängning av diabetsstudien DIAGNODE-2. Läs mer.
Sectra arrangerar en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 26 september. Läs mer.
ProstaLunds CoreTherm värmebehandling har uppmärksammats i tidningen Barometern. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
Integrum +13,10% Senzime +10,00% VibroSense Dynamics +6,33% Annexin Pharmaceuticals +5,76% CellaVision +5,63% BrainCool +4,44%
Förlorare i lunchhandeln:
LifeAssays -35,63% QuiaPEG Pharmaceuticals -7,96% QuickCool -7,14% Enorama Pharma -6,42% Bioservo Technologies -6,32% Alteco -6,25% 
Index:
OMXS30 -0,20% Hälsovård +0,28%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev