Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 16 september

Nyhetssvepet måndag 16 september

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet måndag 16 september

16 september, 2019

» ”Consumerization of Healthcare” the buzzword at the Morgan Stanley Global Healthcare Conference
»  Sanionas nya läkemedelskandidat har bred potential 

»  Follicum om avvecklingen av Swedish Growth Fund 
»  Follicum knyter kontakter på NLSDays
»  Miljardskadestånd i kölvattnet av den globala opioidkrisen

»  Klaria avslutar samarbetet med Purdue Pharma

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 37 här
Lundbeck övertar Alder BioPharmaceuticals i en affär som värderas till cirka 1,95 miljarder USD. Läs mer.
AstraZeneca har erhållit Fast Track Designation hos amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för Farxiga (dapagliflozin) mot hjärtsvikt. Läs mer. Bolaget meddelar också att nya data från fas III-studien FLAURA med inriktning på olika typer av cancer kommer att presenteras på kongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Barcelona den 27 september – 1 oktober. Läs mer.
Hofseth BioCare meddelar att teckningsperioden för bolagets nyemission varar fram till den 16 september kl 16.30. Läs mer.
Analysguiden har publicerat en analys av Clinical Laserthermia Systems, CLS. Läs mer.
Boehringer Ingelheim rapporterar positiva resultat från en studie med Giotrif (afatinib) följt av Tagrisso (osimertinib) för behandling av icke-småcellig lungcancer. Läs mer.
Efter Panion Animal Healths ansökan har Spotlight Stock Market beslutat att avnotera bolagets aktie efter marknadens stängning den 27 september. Läs mer.
Hoodin lanserar ett program för leverans av stora volymer tillsammans med partnern Qmed Consulting. Läs mer.
SpectraCures vd, Masoud Khayyami, presenterar bolaget på investerarträffen Småbolagsjakten Live den 25 september i Stockholm. Läs mer.
Penser Access har publicerat en analys av ScandiDos. Läs mer.
Ny studie av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, visar att bättre kondition minskar risken för män och kvinnor i alla åldrar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och dö i förtid. Läs mer.
Ett internationellt team av forskare och kliniska laboratorier, bland annat vid Uppsala universitet, har tagit fram ett reagens som underlättar diagnos och prognosbedömning av SLE-patienter. Läs mer.
Arbetsförmedlingen meddelar att cirka 25 arbetsgivare nu har anmält sig till rekryteringsmässan på Medicon Village i Lund den 24 oktober. Läs mer.
Programpunkten MSD Policy LabHälsoriksdagen i Stockholm, om vad som kan göras för att upptäcka cancer på ett tidigare stadium, direktsändes i SVT. Läs mer.
Kallelser till bolagsstämmor:
Camanio Care  iZafe Group
Nyheter inkomna efter fredag lunch:
Läkemedelsverket har godkänt Enorama Pharmas begäran om att Sverige ska agera referensland (RMS) vid ansökningsprocesser i andra europeiska länder via Mutual Recognition Procedure (MRP). Läs mer.
Karolinska Development har förlängt teckningsperioden i den riktade nyemissionen till och med den 30 september 2019. Läs mer.
Genmab har meddelat att bolagets partner, Novartis, har presenterat positiva studieresultat från fas III-studierna ASCLEPIOS I och II vid kongressen European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i Stockholm. Läs mer. Genmab har även meddelat positiva resultat från fas III-studien CANDOR med inriktning på patienter med multipelt myelom. Läs mer.
Efter Swedish Growth Funds beslut om avveckling av sin verksamhet i Follicum har aktieinnehavet ändrats från cirka 14,9 procent till noll procent av Follicums kapital och röster. Läs mer.
Cyxones vd, Kjell G. Stenberg, har utökat sitt ägande i bolaget genom att förvärva ytterligare aktier. Läs mer.
Panion Animal Health har meddelat att sista dag för handel i bolagets teckningsoptioner blir den 26 september, medan sista dag för handel med bolagets aktier blir den 27 september. Läs mer.
Redsense Medical har beslutat att göra en riktad emission om 8,5 Mkr för att säkerställa finansieringen och snabbare möta ökad efterfrågan. Läs mer.
Oncopeptides har presenterat uppdaterade effekt- och säkerhetsdata från den pågående pivotala fas II-studien, HORIZON, vid International Myeloma Workshop i Boston. Läs mer. Bolaget har även presenterat två postrar. Läs mer.
Life Genomics meddelade att bolaget är delaktigt i kampen mot sepsis genom innovationsprojektet Smartdiagnos som finansieras av EU-Horizon 2020. Läs mer.
Attana har bjudits in till National University of Singapores Life Science-dag den 20 september för att presentera bolagets applikationer för CAR-T-celler och tumörvävnad. Läs mer. En intervju gjordes med Attanas vd, Teodor Aastrup, i samband med Bolagsdagen hos Erik Penser Bank den 12 september. Se intervjun.
Även AcuCorts vd, Mats Lindfors, intervjuades i samband med Bolagsdagen. Se intervjun.
VBRI lanserar en testversion av den virtuella läkarplattformen mHospitals för patienter som lider av hjärt-kärlsjukdomar. Läs mer.
PAXMAN har erhållit en order om ytterligare 20 skalpkylningssystem till Japan från distributören Century Medical. Läs mer.
Aqua Bio Technology har tecknat avtal med lettiska SIA Laiks-Mode för distribution av bolagets produkter i Estland, Lettland och Litauen. Läs mer.
Zealand Pharma har ökat sitt aktiekapital med nominellt 59 171 DKK. Läs mer.
Oasmias valberedning har lämnat förslag avseende styrelse och revisor inför årsstämman den 26 september. Läs mer.
IRRAS har meddelat att vice vd för Clinical, Regulatory Affairs & Quality, Vinny Podichetty, har lämnat sin roll av personliga skäl och att bolaget rekryterat Niloufa Insanally som chef för Regulatory Affairsm samt Dave Asbury som chef för Project Engineering. Läs mer.
Karolinska universitetssjukhuset har meddelat att Region Stockholm kommer att erbjuda ett regionalt vårdprogram för sepsis med syfte att ge patienterna likvärdig behandling oavsett var i regionen de söker vård. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
Panion Animal Health +14,63% Prebona +8,33% Initiator Pharma +8,22% Klaria Pharma +6,59% Annexin Pharmaceuticals +5,08% Micropos Medical +4,92%
Förlorare i lunchhandeln:
Nicoccino -11,43% Cline Scientific -9,03% Camanio Care -6,98% ADDvise Group -6,67% Hemcheck Sweden -6,60% PharmaLundensis -6,54%
Index:
OMXS30 -0,50% Hälsovård +0,25%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev