Home Nyheter Klaria avslutar samarbetet med Purdue Pharma

Klaria avslutar samarbetet med Purdue Pharma

Klaria avslutar samarbetet med Purdue Pharma

13 september, 2019

Opioidkrisen i Nordamerika har skördat åtskilliga offer de senaste åren, och just nu pågår förlikningsförhandlingar med offrens familjer och Purdue Pharma, ett av bolagen som beskyllts för att ligga bakom krisen. Idag valde Klaria att avsluta sitt samarbete med Purdue Pharma (Canada), ett fristående bolag i koncernen.
Klarias naloxon Alginate Film (KL-00514) är en oral transmukosal film med naloxon som utvecklas för akutbehandling av opioidöverdoser. Naloxon är sedan tidigare ett välkänt motgift mot dessa typer av överdoser och kommer i en rad olika formuleringar.

Avtalet avslutas

Idag valde Klaria att avsluta samarbetet och återta samtliga globala rättigheter till KL-00514 från Purdue Pharma (Canada). Utvecklingen kommer istället att fortsätta inom Klaria. Återtagandet träder i kraft omgående och innebär inte några ytterligare finansiella åtaganden för någon av parterna avseende denna produkt.

»Genom att återta rättigheterna till KL-00514 kan vi nu fortsätta utvecklingen av det här lovande projektet inom Klaria. Baserat på de tekniska data som KL-00514 hittills har visat upp är vi övertygade om att vi har skapat en effektiv produkt med potential att motsvara ett omfattande och växande icke tillgodosett medicinskt behov. Efter en första fas med utveckling och diskussioner med regulatoriska myndigheter har vi nu en mycket klar bild av vilka specifikationer som krävs för att nå framgång med KL-00514. Det gör att vägen framåt för projektet är extremt tydlig« — Scott Boyer, vd Klaria

Jätteaffär intressant benchmark för det terapeutiska området

För drygt ett år sedan förvärvade Emergent BioSolutions bolaget Adapt Pharma för 735 MUSD, inklusive en förskottsbetalning på 635 MUSD samt 100 MUSD i potentiella försäljningsbaserade milstolpar. Affären förväntades då generera årliga intäkter på upp till 220 MUSD år 2019, enligt den förvärvade parten.
Bakom varumärket Narcan döljer sig, precis som i Klarias fall, naloxon. Emergents syfte med affären var att förvärva den underliggande tillgången, det vill säga patentet att administrera substansen som nässpray.

Nässprayer och injektioner

Valmöjligheterna för hur naloxon skall administreras är idag begränsat till nässprayer och injektioner. Klarias film kan enligt Klaria uppnå samma eller bättre prestanda som nässpray till en bråkdel av produktionskostnaderna och med en liten, robust och termiskt tålig produkt.
Vad gäller Emergent BioSolutions förvärv av Adapt Pharma, kan konstateras att Klarias administrationslösning kan vid behov leverera högre doser än nässpray, vilket kan uppstå vid överdosering av de starkare opioderna som fentanyl.  Injektioner å andra sidan kräver en mer omständlig administration, är mer skrymmande, kräver steril hantering och är överlag en dyrare produkt att framställa.
BioStock ser fram emot ytterligare guidning om hur projektets fortsatta utveckling kommer att utformas. Potentialen för KL-00514 framstår fortfarande som mycket god, både som akutbehandling och som – vilket är Klarias avsikt – en medföljande produkt till opioidbaserade receptbelagda läkemedel för behandling av oavsiktlig överdosering.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev