Home Nyheter Idogens nya vd ska styra bolaget in i kliniska studier

Idogens nya vd ska styra bolaget in i kliniska studier

Idogens nya vd ska styra bolaget in i kliniska studier

9 september, 2019

Efter en något skakig inledning på året med motgångar i bolagets cellterapiprojekt tycks Idogen nu ha vänt skutan och åter vara på stadig kurs framåt. Bolaget har framgångsrikt bytt ut den felande delkomponenten i sitt behandlingskoncept och etablerat en ny metod. Man har dessutom rekryterat en ny vd, Anders Karlsson, med gedigen internationell life science-erfarenhet från såväl läkemedelsbolaget Novartis som noterade bolag inom medicinteknik. BioStock har talat med Anders Karlsson för att höra hur han ser på Idogens arbete och framtid. 
Lundabolaget Idogen utvecklar tolerogena cellterapier baserade på dendritiska celler. Dessa celler är en typ av vita blodkroppar som styr andra immuncellers agerande gentemot både kroppsegna och främmande molekyler. Lätt förenklat kan man säga att målet är att lära kroppens immunförsvar att skilja gott från ont.
I nuläget har Idogen tre fokusområden: blödarsjuka (hemofili), organavstötning efter transplantation (främst njurtransplantationer) samt autoimmuna sjukdomar.

Patientens egna celler används

Ordet tolerogen syftar på att behandlingen går ut på att lära immunförsvaret att tolerera ett utvalt sjukdoms- eller avstötningsframkallande, immunsystemaktiverande, antigen. Målet är att skapa en terapi med tolerogena dendritiska celler från patientens eget blod och därefter behandla dendritcellerna utanför kroppen bland annat med toleransinducerare och, för att göra behandlingen unik och effektiv, sjukdomsspecifika antigen.
Därefter injiceras de nu tolerogena dendritiska cellerna tillbaka in i patienten. Terapin i form av de omprogrammerade cellerna ska nu ha kapacitet att påverka immunsystemet och därmed motverka skadliga immunologiska reaktioner.

Tuff inledning på året

2019 startade dock med ett bakslag för Idogen när den tilltänkta toleransinduceraren zebularin, som alltså var en delkomponent i terapiframställningen, inte gav den effekt på humana immunceller som tidigare prekliniska studier indikerat.
Idogens forskningsteam ställde då snabbt om fokus på att identifiera en ny toleransinducerare och inledningen av kliniska studier sköts tillsvidare på framtiden.

På väg mot kliniska studier med ny metod

I juni, inte mer än fem månader senare, kunde Idogen berätta att det systematiska arbetet med att hitta en ny toleransinducerare hade burit frukt. Efter att noggrant utvärderat en rad toleransinducerare lyckades bolaget genom ett gediget och intensivt arbete identifiera en ny metod för utveckling av tolerogena cellterapiprojekt inom områdena blödarsjuka (IDO 8), njurtransplantation (IDO T) och autoimmuna sjukdomar (IDO AID).
Den nya metoden baseras på en kombination av toleransinducerande substanser som ersätter zebularin och innebär att Idogen nu åter kan fokusera på nästa steg i utvecklingen – kliniska studier.

Erfaren ny vd vid rodret

Den nya utvecklingsmetoden var dock inte den enda stora nyheten från Idogen under sommaren. I juli stod det nämligen klart att man rekryterat Anders Karlsson till rollen som vd.
Rekryteringen innebär att Idogen nu får en ny vd med lång och gedigen erfarenhet inom internationell Life science, såväl från läkemedelsföretag som medicinteknikbranschen. Karlsson är i grunden marknadsekonom och har haft ledande positioner inom bland annat Novartis och Olerup International. Han kommer närmast från rollen som vd för börsnoterade Allenex där han t.ex. ledde sammanslagningen med CareDx – ett San Franciscobaserat bolag noterat på Nasdaq i USA. Dessutom har Idogens nytillträdda vd erfarenhet av att positionera bolag och förhandla globala samarbetsavtal – erfarenheter som torde gynna Idogen i bolagets framtida utveckling.
Karlssons långa erfarenhet underströks särskilt av Idogens styrelseordförande Agneta Edberg i samband med att rekryteringen offentliggjordes:

»Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Anders Karlsson. Hans samlade erfarenhet från både läkemedels- och medicinteknikbranschen och hans erkända ledarskapsförmåga kommer att vara mycket värdefulla för Idogen. Anders har ett starkt affärsmässigt fokus och har upprepade gånger bidragit till stora värdeökningar i bolag. Vi i styrelsen ser fram emot att fortsätta utveckla Idogen tillsammans med Anders«

BioStock har tagit chansen att prata med Anders Karlsson om hur han ser på sin nya roll och på Idogens framtida utveckling.

Anders Karlsson, nytillträdd vd för Idogen

Anders Karlsson, du har lång erfarenhet inom life science och medicinteknik och sedan 19 augusti är du alltså vd för Idogen. Kan du berätta mer om dina tidigare arbetslivserfarenheter?
– Jag har arbetat i kommersiella roller inom life science under i stort sett hela mitt verksamma yrkesliv, driven av att arbeta med produkter som hjälper patienter till en bättre hälsa och bättre liv. Sedan jag 2003 blev vd och Country President för Novartis i Norge har jag varit vd i ett flertal bolag, där en gemensam nämnare varit transplantation och immunologi.
 På vilket sätt kan du använda dina tidigare erfarenheter i arbetet med Idogen?
– Min erfarenhet inom immunologi är av stort värde. Vi har en rad beslut som ska fattas under de kommande månaderna och tillsammans med en kompetent ledning kommer vi att flytta fram våra positioner. Det känns också trevligt att återvända till pulsen på börsen.
Vad var det som fick dig att tacka ja till att bli vd för Idogen?
– Idogens banbrytande utvecklingsprojekt kan utvecklas till livräddande behandlingar för många svårt sjuka patienter i framtiden. Jag har själv arbetat mycket inom dessa områden genom åren och vet hur stort behovet är samtidigt som det är tydligt att det krävs avancerade tekniker för att nå nästa genombrott, och där ser jag stor potential i Idogens teknik. Jag är också imponerad av den insats som forskningsteamet gjort under våren, det krävs stor kompetens och effektivitet för att så snabbt kunna hitta nya lösningar, något som bådar väl för den fortsatta utvecklingen.
Vad är dina tankar om bolagets tre fokusområden?
– Samtliga tre indikationer är områden där det finns ett stort behov av nya terapier och där många patienter väntar på nästa genombrott. Det gör oss väldigt motiverade i vårt arbete. Nu är vi  helt fokuserade på hemofili och IDO 8 under första delen av året. Vi kommer att återuppta arbetet med de andra områdena under det kommande året.
I början av året stod bolaget inför en stor utmaning då den dåvarande toleransinducerare inte gav önskad effekt. Den utmaningen har man nu löst framgångsrikt, men vad skulle du säga är Idogens största utmaning i nuläget?
– Vårt fokus är nu att ta vårt första projekt till klinisk prövning och där visa god effekt hos patienter. På vägen mot detta är en viktig milstolpe att säkra patentskydd på den nyutvecklade toleransinduceraren. Vi påbörjar också planering för tillverkning av de terapier som vi kommer använda i våra kliniska prövningar. 
I somras meddelade ni även att ni, efter en initial immaterialrättslig utvärdering, påbörjat processen med att söka patent för den nya metoden. Hur går den här processen till? Hur långt har ni kommit i patentansökningsprocessen och vilket skydd har ni i dagsläget?
– Den pågår för fullt i ett nära samarbete mellan vår utvecklingsavdelning och experter på patenträtt. Det är viktigt att poängtera att de nya patenten kan ge oss en betydande förlängning av marknadsexklusiviteten, ända fram till 2039. Detta eftersom klockan inte börjar ticka förrän när patentansökningarna lämnas in. Patentet för den toleransinducerare som vi tidigare använde löper ut redan 2027. Detta stärker förstås ytterligare Idogens attraktivitet och position på marknaden.
Patentprocesser och lagar ser olika ut på olika marknader. Kan du säga något om hur era patentstrategier ser ut för era tilltänkta marknader?
– Vi har tidigare arbetat med ett brett geografiskt skydd och vi avser att göra det också för det nya patentskyddet.
Idogen har tidigare kommunicerat att man planerar att ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Är ett listbyte fortfarande aktuellt och om så är fallet hur fortskrider arbetet med detta?
– Vi har under en längre tid förberett bolaget för en flytt till Nasdaq First North men för att kunna gå vidare behövde vi först lösa problemet med att hitta en ny och effektiv toleransinducerare. Nu har vi klarat av det och ett listbyte är återigen högt upp på agendan. En praktisk detalj är dock att bolagets vd måste ha minst 3 månader i sin roll i bolaget innan en flytt kan bli aktuell.
Kliniska studier är kostsamma, hur ser Idogens finansiella situation ut inför de kommande utvecklingsstegen?
– Vi har finansiering av verksamhet med nuvarande organisation och aktivitetsnivå fram till Q3 2020, vilket ger oss god tid att förbereda för kliniska studier. Får vi de utbetalningar som är troliga från Horizon 2020 så räcker kassan tre månader till.
Bolaget har beviljats anslag om 2,9 MEUR från Horizon2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av en behandling för svårt blödarsjuka patienter. Anslaget betalas ut i delbetalningar. Har ni fått samtliga utbetalningar eller väntar ni mer pengar från Horizon?
– Vi har hittills erhållit ungefär hälften av de tilldelade medlen. Vi räknar med att huvuddelen av de återstående medlen kommer att utbetalas under de kommande 24 månaderna.
Slutligen, var tror du att Idogen befinner sig om 1 respektive 3 år?
– Om ett år har vi kommit en god bit på väg mot vår första kliniska prövning. Om tre år är förhoppningen att vi har visat goda resultat inte bara på ett av våra projekt utan även kunnat applicera vår teknologiplattform på andra indikationer med gott resultat.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev