Home Nyheter Lipum på stadig kurs mot kliniska studier

Lipum på stadig kurs mot kliniska studier

Lipum på stadig kurs mot kliniska studier

16 augusti, 2019

För Umeåbolaget Lipum har 2019 än så länge inneburit en stabil och stadig frammarsch. Bolaget inledde året med att förstärk kassan genom en kapitalanskaffning om 25 Mkr och under året har man även skrivit avtal med en global kontraktsforskningsorganisation. BioStock kontaktade Lipums vd Einar Pontén för att höra om hans syn på resten av året.
Onoterade Lipum som grundades 2010, ingår i den framgångsrika inkubatorn Umeå Biotech Incubator (UBI) och utvecklar ett biologiskt läkemedel (antikropp) för behandling av kroniska autoimmuna inflammatoriska och autoinflammatoriska sjukdomar. Bolagets rötter finns i forskning bedriven vid Umeå universitet inom pediatrik kring näringsupptag hos spädbarn. Detta ledde till upptäckten av BSSL (Bile Salt-stimulated Lipase) och proteinets betydelse vid uppkomst av kronisk inflammation.

Fokus på juvenil artrit

Bolagets primära fokus är att utveckla en behandling mot den sällsynta barnsjukdomen juvenil artrit (JIA), en autoimmun inflammatorisk sjukdom som ger svullnad, smärta och stelhet i lederna. Barn som drabbas av ledsjukdomar medan de växer får ofta sämre tillväxt. Medan sjukdomen går över under barn-och ungdomstiden för många av de drabbade, innebär den för en del ett livslångt lidande och det medicinska behovet är stort.

Förstärkt kassa

För Lipum inleddes året med en lyckad kapitalresning som avslutades i februari. Nyemissionen fulltecknades och tillförde därmed bolaget 25 Mkr. Lipum har sedan tidigare finansiering från EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020, om 2,2 miljoner euro och under 2018 erhöll man även 1 Mkr från SWElife.

Avtal med Abzena

Under året har Lipum också valt en läkemedelskandidat och i mars kunde bolaget meddela att man tagit ännu ett stort steg framåt i sitt utvecklingsarbete då man skrev avtal med den amerikanska kontraktsforskningsorganisationen Abzena. Avtalet innebär att Abzena kommer att göra cellinjeutveckling samt ta fram en produktionsmetod för Lipums kandidat.
Abzena är noterbart en erfaren aktör med tunga avtal med bl.a. Gilead Sciences, Bioverativ och Roche.
Det är också värt att nämna att Lipum under året har rekryterat en erfaren entreprenör till rollen chief operating officer. Pernilla Abrahamsson anslöt till Lipum i maj och kom närmast från positionen som produktutvecklare på Senzime men har även erfarenhet av att uppfinna en egen produkt samt att driva bolag. Abrahamssons erfarenhet kommer därför sannolikt att vara mycket värdefull för Lipums framtida utvecklingsarbete.
Einar Pontén,vd på Lipum, vad skulle du säga är den viktigaste händelsen för Lipum så här långt under 2019?

Einar Pontén, vd Lipum
Einar Pontén, CEO Lipum.

– För att citera Karin Boye så är det vägen, som är mödan värd. Siktet är inställt på verifiering i kliniska prövningar, men på vägen dit är det många delmål som ska uppnås. I år har vi efter omsorgsfull optimering och utvärdering valt läkemedelskandidat. Det är en av de viktigaste händelserna.
Vad betyder det faktum att ni har valt en läkemedelskandidat för bolagets framtida utveckling?
– I och med att vi nu vet vilken humaniserad antikropp det är som ska bli vårt framtida läkemedel så kan vår partner Abzena fokusera arbetet med cellinjeutveckling och vi kan intensifiera våra pre-kliniska studier. Det innebär också att vi redan har en betydande dokumentation av vår läkemedelskandidat, vilket intresserar såväl investerare som big pharma.

»Nu är vi inne i en fas av metodiskt arbete som under nästa år ska göra oss helt klara för att inleda kliniska studier med start 2021.« — Einar Pontén, vd Lipum

Om du ser framåt mot resten av 2019, vilka milstolpar räknar du med att nå innan året är slut?
– Nu är vi inne i en fas av metodiskt arbete som under nästa år ska göra oss helt klara för att inleda kliniska studier med start 2021. På vägen är det många milstolpar som kommer uppnås och ny kunskap kring indikationer och verkningsmekanism blir viktiga. Vi ska även lämna in en ansökan om särläkemedelsstatus för juvenil artrit (JIA).
– Av lite udda karaktär är att vi ska halvtidsredovisa vårt Horizon 2020 projekt till EU. Det är också en viktig milstolpe.
Vilka är de största utmaningarna som Lipum står inför?
– En ständig och betydande utmaning inom vår bransch är att hålla tidsplaner och undvika förseningar som i regel också ger ökade kostnader, vilket i sin tur påverkar budgeten. Om inte arbetet omfattade laboratoriestudier och biologiskt material så skulle inte läkemedelsutveckling vara så utmanande.

»Samarbetet med Abzena fungerar utmärkt och cellinjeutvecklingen är i full gång. Under hösten kommer de gå vidare till nästa fas som är produktionsutveckling.« — Einar Pontén

Hur ska ni bemöta dessa utmaningar?
– Det viktigaste är förstås realistiska tidsplaner i förhållande till våra resurser. Under resans gång har vi anställt fler och engagerat kompetenta konsulter och partners. Därmed räknar jag med att vi planerar rätt saker i god tid och har en bra uppföljning.
I mars meddelade Lipum att ni hade undertecknat ett avtal med amerikanska Abzena för att producera er läkemedelskandidat för behandling av autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. Kan du säga något om hur det här samarbetet fortskrider?
– Samarbetet med Abzena fungerar utmärkt och cellinjeutvecklingen är i full gång. Under hösten kommer de gå vidare till nästa fas som är produktionsutveckling. Parallellt med arbetet vid Scilifelab bistod de oss också i slutfasen vid val av läkemedelskandidat. Just nu studerar de eventuell immunogenicitet i en ganska sofistikerad modell. Därmed har vi en väldigt gedigen dokumentation av antikroppens egenskaper och risken för framtida överraskningar har säkert minskat.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev