Home Nyheter Kliniska framsteg ökar värdet för Iconovos flaggskeppsprojekt

Kliniska framsteg ökar värdet för Iconovos flaggskeppsprojekt

Kliniska framsteg ökar värdet för Iconovos flaggskeppsprojekt

28 augusti, 2019

Lundabolaget Iconovo låg inte på latsidan under semesterperioden utan passade istället på att släppa årets hittills största nyhet mitt i högsommaren. I juli meddelade bolaget att man genom en klinisk farmakokinetik-studie kunnat fastställa att Iconovos produkt ICOres budesonide/formoterol fungerar som förväntat. De goda resultaten ledde till att Erik Penser Bank i förra veckan ökade sitt motiverade värde för Iconovo från 360 Mkr till 410 Mkr, något som understödjer bolagets tro på produkten.
Iconovo utvecklar inhalationsprodukter som utlicensieras till läkemedelsbolag, framförallt generikabolag, och bolagets produkter är därmed generellt generikaläkemedel. Man erbjuder även gedigen in-house-expertis avseende framtagande och utveckling av rätt pulverformulering för befintliga läkemedel – med samma användning och verkan som originalprodukten.
I nuläget har bolaget tre färdigutvecklade inhalatorer – ICOcap, ICOone och ICOres – som kan prepareras med substansspecifika torrpulverberedningar. Man är dessutom i färd med att utveckla sin fjärde torrpulverinhalator, ICOpre.

ICOres visar exakt hur många doser som finns kvar och ger visuell feedback på när dosen är redo att inhaleras och när dosen är inhalerad.

ICOres är en reservoarbaserad torrpulverinhalator som är särskilt lämpad för kombinationsbehandlingar då den har två separata reservoarer. Produkten utmärker sig också genom att vara mycket användarvänlig. Den har till exempel en dosräknare som berättar för användaren hur många doser som finns kvar och kan även visuellt visa när en dos inhalerats på rätt sätt.
Farmakokinetik-studie med ICOres budesonide/formoterol
Under sommaren stod det klart att Iconovos primära ICOres-baserade produkt presterat mycket bra i en så kallad klinisk farmakokinetik-studie. I studien, som genomfördes tillsammans med Amneal och CBC Corporation, jämfördes ICOres budesonide/formoterol med originalet Symbicort Turbuhaler från AstraZeneca.
Iconovos projektet syftar till att ta fram en generisk version av Symbicort Turbuhaler som främst ska lanseras på den europeiska marknaden. ICOres budesonide/formoterol är den av bolagets produkter under utveckling som man ser störst marknadspotential med, och det kan därmed anses vara Iconovos huvudprojekt. Enligt bolaget uppskattas värdet av den globala marknaden för en budesonide/formoterol-kombination till cirka 3 miljarder USD årligen.
Mycket positiva resultat
Resultaten från Iconovos nu genomförda studie visade att ICOres budesonide/formoterol fungerade som kliniskt förväntat och i linje med studiens primära mål. Det betyder att ICOres levererade de förväntade mängderna av formuleringen, både i laboratorietester och i den kliniska studien, utan någon överdosering.
Studien gav också viktig information inför det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt matcha originalet.
– Det är mycket glädjande att för första gången se hur ICOres och vår egenutvecklade formulering fungerar i människa.  De kliniska resultaten var över förväntan och jag ser mycket fram emot att nu inleda slutfasen av utvecklingsprojektet, kommenterade vd Orest Lastow i ett pressmeddelande.
Orest Lastow, vd Iconovo

Erik Penser skriver upp Iconovos värde
Den positiva nyheten gick inte obemärkt förbi. Marknaden reagerade positivt trots semestertider och bolagets aktie handlades upp från runt 50 kronor till 55 kronor. När Erik Penser Bank i förra veckan publicerade en analys av Iconovo stod återigen studieresultaten med ICOores budesonide/formoterol i fokus då man menar att de är en tydlig indikation på att bolaget är på rätt spår och att projektet följer den lagda tidsplanen med lansering i Europa under 2021. Resonemanget ledde till att Erik Penser Bank sänkte den operationella risken i bolaget från 10 till 8 procent. Därmed lyfte man sitt motiverade värde för bolaget från 360 Mkr (53kr/aktie) till 410 Mkr (60kr/aktie).
En aktie med hög potential
Det är också värt att nämna att den lyckade kliniska studien inte var de enda styrkorna som Erik Penser Bank lyfte i sin analys av Iconovo. Man underströk även att man ser potential i aktien baserat på nya samarbetspartners, fler forskningsprojekt inom vaccin för ICOone-plattformen samt försäljning av färdigutvecklade läkemedel via ICOcap-plattformen vilket drivs av Iconovos italienska partner Stevanatos försäljningsorganisation. Slutligen konstaterades att man ser Iconovo som en aktie med hög potential men endast medelhög risk.
Delårsrapporten framhåller ICOres potential
Nyligen offentliggjorde bolaget dessutom sin delårsrapport för Q2 2019 där man underströk betydelsen av ICOres kliniska resultat för den framtida utvecklingen. Iconovos vd Orest Lastow pekade särskilt på ICOres användarvänlighet som han menar är överlägsen alla andra produkter på marknaden. Med de kliniska resultaten i ryggen är Iconovo på väg mot en marknad som man med hjälp av ICOres användarvänlighet förväntar sig ta betydande andelar av.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev