Home Nyheter Karolinska Development närmar sig finansieringsbeslut

Karolinska Development närmar sig finansieringsbeslut

Karolinska Development närmar sig finansieringsbeslut

16 augusti, 2019

Investmentbolaget Karolinska Development har fortsatt fullt fokus på att genomföra en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av bolagets konvertibel 2015/2019. Nu har man beslutat att förlänga teckningsperioden en tredje gång till och med den 29 augusti 2019. I potten ligger således en viktig finansieringlösning för bolaget.
När den kinesiska läkemedelsjätten Sino Biopharma, som med sina 22 000 anställda är en av de ledande läkemedelskoncernerna i Kina, investerade i svenska Karolinska Development (KD) för fyra år sedan, var det en stor sak. Sino Biopharmas vinst efter skatt landade förra året på cirka 14,8 miljarder SEK, vilket vittnar om ett moget bolag som sköter sina affärer skrupulöst.
Att det kinesiska bolaget fortfarande har ett uttalat intresse att fortsätta sitt samarbete med KD får således det svenska investmentbolaget ta som en bekräftelse på att dess investeringar i lovande mindre bolag med hög innovationshöjd, betraktas som välavvägda och kloka. Samtidigt vill motparten att vissa villkor uppfylls för att en fortsatt finansieringslösning skall kunna komma till stånd, mer om detta nedan.

»Konverteringen av det utestående konvertibellånet skulle innebära en drastisk förbättring av Karolinska Developments finansiella ställning« — Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Konvertibellånsavtal från 2015 löper ut vid årsskiftet
Den 2 januari 2015 utfärdade KD ett konvertibellån om nominellt 387 Mkr som förfaller till betalning den 31 december 2019. Konvertibellånet ger rätt att konvertera lånet till B-aktier i KD till en teckningskurs om 22 SEK per aktie. Det utestående konvertibellånet, tillsammans med upplupen ränta till och med återbetalningsdatumet, uppgår till 484 Mkr. Detta är  förutsatt att det inte sker någon konvertering till aktier innan årsskiftet.
För fortsatt drift är det således essentiellt för KD att lösa denna finansieringsfråga och nu ges marknaden möjlighet till den 29 augusti ta ställning till erbjudandet.
KD vill konvertera lån till B-aktier
Sino Biopharma med dotterbolag och övriga ägare som ingått teckningsåtaganden innehar idag konvertibellån i KD till ett nominellt värde om 276 Mkr, vilket tillsammans med upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019 uppgår till totalt cirka 390 Mkr. Detta innebär att innehavare av 84 procent av konvertibellånet har åtagit sig att delta i en konvertering till aktier genom en riktad nyemission. En reservation om att Sino Biopharmas andel av rösterna i KD inte ska överstiga 49 procent efter den riktade nyemissionen ingår i avtalet.
Övriga ägare har ej ingått teckningsåtagande och dessa innehar konvertibellån som uppgår till ett nominellt värde om 53 Mkr, eller motsvarande 16 procent av det totala konvertibellånet. Tillsammans med upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019 uppgår skulden till dessa långivare till totalt cirka 75 Mkr.
Villkorat åtagande om konvertering

Sino Biopharmas teckningsåtagande i den riktade nyemissionen är villkorat av styrelsegodkännande i Sino Biopharma, samt att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av det totala konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade nyemissionen.
Sino Biopharma vill introducera nordiska bolag i Asien med hjälp av KD
Förutsatt att finansieringslösningen kan sjösättas haar KD kommit överens med Sino Biopharma tillsammans öppna upp den asiatiska marknaden för nordiska innovationer. Fokus kommer då att ligga på bolag som befinner sig nära marknadslansering, med ambitionen att generera ett positivt kassaflöde till KD som kan återinvesteras i nya innovativa bolag.
Bakgrunden till att denna idé är att Nordiska life science-bolag och vårdgivare står inför stora utmaningar på den asiatiska marknaden, inte minst på grund av betydande kulturella skillnader. Detta är kanske särskilt utmanande för små och medelstora bolag. Vid en etableringen av ett sådant joint venture avser KD inrätta ett filialkontor i Kina med uppgiften att överbrygga befintliga klyftor och därigenom tillgängliggöra den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.
I denna samarbetsmodell kommer KD och Sino Biopharma att erbjuda nordiska små och medelstora life science-bolag tillgång till Sino Biopharmas omfattande distributionsnät.

»Det planerade filialkontoret i Kina kan ge ny potential till vår affärsmodell, eftersom vi kombinerar vår djupa förståelse för nordiska life science-innovationer med nätverket och marknadskunnandet hos en av de största kinesiska investerarna inom hälsovård. Vi ser fram emot detta nya samarbete, där Karolinska Development, nordiska entreprenörer och Sino Biopharma tillsammans kommer att kunna erbjuda nya innovativa behandlingar till miljontals patienter« — Viktor Drvota

Läs mer om den riktade nyemissionen här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev