Home Nyheter Fullständig tumörrespons uppmätt i Immunicums njurcancerstudie

Fullständig tumörrespons uppmätt i Immunicums njurcancerstudie

Fullständig tumörrespons uppmätt i Immunicums njurcancerstudie

29 augusti, 2019

Imorse kunde cancerbolaget Immunicum meddela mycket positiva resultat från fas II-studien med bolagets kandidat ilixadencel. I studien, som utfördes på patienter med metastaserande njurcancer, kunde man konstatera att en del av patienterna uppnådde full tumörrespons. Studieresultaten är mycket glädjande och stärker den fortsatta utvecklingen av ilixadencel, säger bolaget.
Stockholmsbolaget Immunicum är verksamma inom det ständigt högaktuella immunonkologiområdet och utvecklar sin cellterapiprodukt ilixadencel mot solida tumörer. Behandling baseras på donerade celler från friska blodgivare som injiceras i tumören och rekryterar patientens egna antiinflammatoriska celler för att attackera tumören och eventuella metastaser som spritt sig genom kroppen.
Ilixadencel är alltså en så kallad off-the-shelf produkt som kan förvaras och lagras på sjukhus och användas vid behov – en lagervara. Kandidaten behöver alltså inte specialanpassas efter varje unik patient, vilket ofta är fallet, och kommer alltså kunna finnas tillgänglig omedelbart när behovet uppstår. Detta gör också Immunicums produktion betydligt mer kostnadseffektiv jämfört med cellterapier som baseras på patientens egna celler.

Positiva resultat i njurcancer

Dagens nyhet gäller MERECA-studien, en klinisk fas II-studie som utvärderade ilixadencel i kombination med substansen sunitinib, alltså Pfizers cancerläkemedel Sutent. I studien ingick 88 nydiagnostiserade patienter medintermediär eller dålig prognos av metastaserad njurcancer. Studiens primära mål var att utvärdera medianöverlevnad och överlevnad vid 18 månader, vilket ännu inte kunnat analyseras då fler än hälften av patienterna fortfarande lever.
Det viktigaste resultatet från studien var enligt bolaget det faktum att 5 av 45 utvärderingsbara patienter uppnådde vad som kallas full tumörrespons. Detta innebär att all tumörvävnad hade försvunnit och att man inte kunde observera några andra tecken på fortsatt sjukdom. Man noterade inte heller några allvarliga biverkningar. I ett uttalande kommenterar Carlos de Sousa, vd för Immunicum, antalet patienter med full tumörrespons:

Carlos de Sousa, vd Immunicum
Carlos de Sousa, vd Immunicum

»Det överraskande antalet fullständiga tumörresponser hos patienter med långt framskriden cancer är synnerligen glädjande och ger ett starkt stöd till vår vision att ilixadencel ska kunna utgöra en viktig del i modern cancerbehandling– Carlos de Sousa, vd, Immunicum

Stödjer framtida utveckling

De positiva toplineresultaten från MERECA stärker Immunicum i dess fortsatta utveckling av ilixadencel och man kommer nu att arbeta vidare med att analysera data från studien. Man planerar även att publicera datan i en vetenskaplig tidskrift och/eller på en vetenskaplig konferens.

»Vi ser nu fram emot att genomföra den fullständiga analysen av data och att använda den för att optimera och accelerera den kliniska utvecklingen av ilixadencel– Carlos de Sousa

Stort behov av nya behandlingar

Njurcancer utgör en betydande del av den globala cancerincidensen och varje år diagnostiseras ungefär 273 000 nya fall. En siffra som motsvarar cirka 2 procent av samtliga cancerfall.

»Resultaten från MERECA-studien ger stöd för att ilixadencel i framtiden kan ge fler patienter hopp om en så effektiv behandling.« Peter Suenaert, CMO, Immunicum

Trots detta saknas det idag riktigt effektiva behandlingar för njurcancer. De existerande behandlingar, så kallade riktade behandlingar, har ofta kort varaktighet och begränsad påverkan på livslängden. Det finns alltså ett stort behov av nya behandlingar som är mer kliniskt effektiva, mer kostnadseffektiva och medför färre biverkningar. Ett behov som Immunicum nu kan vara ett steg närmare att möta.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev