Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 19 juli

Nyhetssvepet fredag 19 juli

Nyhetssvepet torsdag 25 juli

Nyhetssvepet fredag 19 juli

19 juli, 2019

» Sosei Heptares skriver avtal med Genentech
» Kapitalresning om 25,1 Mkr startskottet för strategiskifte i LifeAssays
» Immunovia inleder samarbete med Erlangens universitetssjukhus
» Färska resultat från IRLAB:s fas IIa-studie med IRL790
» Genterapibolaget CombiGene går framåt inom ett snabbt växande område
» CLS kan se tillbaka på sex månader av spännande avtal och samarbeten


Cyxone har signerat ett avtal med EGeen, en klinisk forskningsorganisation (CRO), för att utföra den kommande kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism i de utvalda östeuropeiska länderna. Cyxone färdigställer nu, tillsammans med flera samarbetspartners, de nödvändiga ansökningarna för tillstånd om att få utföra sin fas IIb multicenterstudie i både Väst- och Östeuropa. Läs mer.
Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik. Läs mer.
Getinge introducerar nu den senaste versionen av Servo-u 4.0, en mekanisk ventilator med lösningar för automatisk lungrehabilitering och transpulmonell tryckkontroll. Läs mer.
Medicover bjuder in till presentation av bolagets delårsrapport den 26 juli. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Elos Medtech  Probi  Obducat  Karo Pharma  Episurf Medical
Kallelse till bolagsstämmor:
Attana
Nyheter inkomna igår e.m.:
Enorama Pharma har mottagit den tertiära utredningen på registreringsansökningarna för vart och ett av bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. Läkemedelsverkets kvarstående synpunkter är endast förslag till mindre ändringar av redaktionell karaktär. Läs mer.
Bonesupport gav information gällande om jämförelsestörande post för andra kvartalet 2019. Läs mer.
Aqilion har tillförts 100 Mkr genom konvertering av utestående teckningsoptioner. Läs mer.
Styrelsen i Attana har föreslagit en företrädesemission om 14,6 Mkr. Läs mer.
Fluicell kommunicerade att bolaget har utsett ett vetenskapligt råd, ett så kallat Scientific Advisory Board. Läs mer.
Sobi har slutfört förvärvet av emapalumab och relaterade tillgångar. Läs mer.
AcuCort meddelade att den tjeckiska läkemedelsmyndigheten SUKL beviljat bolagets ansökan om att genomföra den andra av två bioekvivalensstudier. Dessa studierna ska ligga till grund för en registreringsansökan av bolagets läkemedelskandidat Dexa ODF i USA. Läs mer.
Swiss Medical Network, en av de två största privata vårdgivarna i Schweiz, har ingått ett nytt multisystem- och multiklinikavtal för RaySearchs dosplaneringssystem och onkologiinformationssystem. Läs mer.
DICOT beviljas bidrag om 100 000 kr från Vinnova för immaterialrättsgenomlysning. Läs mer.
Sista dag för handel med BTA i DexTech Medical kommer att vara den 23 juli och stoppdag kommer att vara den 25 juli. Läs mer.
Getinge informerade om en global återkallelse för Cardiosave IABP och CS100/300. Läs mer.
Erik Penser Bank publicerade en analys av Enzymatica. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Panion +33,74%, Cyxone +10,38%, Eurocine Vaccines +10,14%, Intervacc +8,42%, Combigene +8,22%, Redsense Medical +7,73%
Förlorare i lunchhandeln: Obducat -28,14%, Attana -19,53%, Lumito -14,00%, Aptahem -12,61%, SpectraCure -12,54%, Nicoccino Holding -9,07%
Index: OMXS30 +1,04%, Hälsovård +0,12%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev