Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag Dilafor inleder klinisk fas IIb-studie

Karolinska Developments portföljbolag Dilafor inleder klinisk fas IIb-studie

Karolinska Developments portföljbolag Dilafor inleder klinisk fas IIb-studie

9 juli, 2019

Det svenska läkemedelsbolaget Dilafor meddelar idag att de nu har inlett en klinisk fas IIb-studie med sin läkemedelskandidat tafoxiparin, en behandling av långdraget förlossningsarbete. Efter att ha visat positiva effekter av tafoxiparin i en fas I-studie vill man nu undersöka om dessa effekter går att fastslå i en större grupp.
Solnabolaget Dilafor utvecklar läkemedel mot obstetriska indikationer med huvudfokus på att motverka långdragna förlossningar och utgör en del av Karolinska Developments portfölj.

Långdragna förlossningar – ett vanligt problem

Användningsområdet för tafoxiparin är akut behandling av långdraget förlossningsarbete. Cirka en fjärdedel av alla gravida kvinnor genomgår en igångsättning av förlossning men av dessa misslyckas drygt hälften. Detta leder till långdragna förlossningar vilket i sin tur innebär en ökad risk för komplikationer för både mamma och barn. Hela 25–40 procent av dessa fall slutar sedan i akut kejsarsnitt.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Det finns alltså ett signifikant behov av medicinsk behandling när det gäller långdragna förlossningar. Något som Karolinska Developments vd Viktor Drovta också underströk i en kommentar i dagens pressmeddelande.”Det finns ett enormt omött medicinskt behov inom obstetrisk, och Dilafors tafoxiparin har potential att bli ett helt nytt behandlingsalternativ för gravida kvinnor med hög risk för komplikationer hos foster och moder. Att den första patienten nu är en del av fas II-studien är ett stärkande steg i utvecklingen av tafoxiparin”, sade Drvota.

Syftet med fas II-studien

I en tidigare fas IIa-studie med tafoxiparin observerades en signifikant positiv effekt i form av kortare förlossningstid och även mjukare livmoderhals vid subkutan administrering av tafoxiparin.
När man nu inleder en fas IIb-studien är målet att undersöka om effekterna av subkutan administrering av tafoxiparin går att fastslå också i en större grupp. Tanken är att så många som 170 gravida kvinnor ska delta i studien och den kommer att genomföras i två europeiska länder, ett av dessa är Sverige.
De kvinnor som deltar i studien är förstagångsföderskor som redan planerade att genomgå en igångsättning av förlossning och vars livmoderhals inte är tillräckligt mogen. Kvinnorna kommer att få antingen subkutan injektion med tafoxiparin eller placebo en gång om dagen i upp till en vecka innan planerad igångsättning. Behandlingen följs sedan av igångsättning enligt klinisk praxis, vilket vanligtvis är ballongkateter eller hormonell behandling.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev