Home Nyheter Alligator Bioscience har rivstartat 2019

Alligator Bioscience har rivstartat 2019

Alligator Bioscience har rivstartat 2019

23 juli, 2019

Första halvåret 2019 har onekligen varit en mycket stark period för Lundabolaget Alligator Bioscience och bolaget har gått framåt på flera fronter. Man har hunnit med allt från att lansera ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar till att inleda en klinisk fas I-studie i ett av sina projekt och ansöka om studiestart i ett annat. BioStock har talat med vd Per Norlén om årets händelser och vad som väntar Alligator under resten av 2019.
Bioteknikbolaget Alligator Bioscience är verksamma inom ett av de hetaste områden inom läkemedelsutveckling – immunonkologi. I tumörer finns immunceller som har förmåga att angripa cancercellerna och genom immunterapi kan man stärka kroppens förmåga att bekämpa cancercellerna. När tumören försvagas kan de immunceller som har förmåga att döda cancercellerna överleva i kroppen och på så sätt även skydda mot eventuella metastaser.
Alligator Bioscience har hela fem projekt i sin pipeline och till det tillkommer en rad forskningsprojekt. Det enskilda projekt som kommit längst är ADC-1013 för vilket Alligator 2015 utlicensierade alla rättigheter och vidareutveckling till Janssen Biotech. Licensavtalet har ett potentiellt totalt värde om cirka 6 miljarder kronor och i början av förra året erhöll Alligator en andra delmålsersättning om 50 Mkr från Janssen.

Rivstart på 2019


Även det här året inledde Alligator med en rivstart. Redan den 7 januari kom bolaget med en stor nyhet, nämligen att man lanserar RUBY, ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar. RUBY är ett nytt IgG-likt bispecifikt antikroppsformat som genom “Plug-and-Play” enkelt kan generera bispecifika molekyler – som alltså binder till två olika strukturer – från vilka två antikroppar som helst. Bolaget menar dessutom att en bispecifik antikropp framtagen med hjälp av RUBY kommer att ha utmärkta egenskaper avseende både stabilitet och produktion, vilket minimerar behovet av efterföljande optimeringsarbete. Enligt Alligator öppnar detta för en snabbare väg för innovativa läkemedelskandidater från preklinisk till klinisk fas.

Avancemang i kliniska studier

Årets första månad innebar också en viktig nyhet från den första kliniska fas I-studien med ADC-1013, projektet som utlicensierats till Janssen. De första resultaten från studien publicerades i tidskriften Journal of Cancer och visade att behandlingen tolereras väl av cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Sammantaget stödde de farmakodymaniska effekterna och prekliniska data den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 mot cancer och befäste förhoppningen om att kandidaten har potential som kombinationsterapi med PD-1-hämmande läkemedel.
Under det gångna halvåret har positiva resultat också presenterats för ATOR-1017 som demonstrerat kraftfulla anti-tumöreffekter och ATOR-1144 som visat potential för aktivering av både det medfödda och det förvärvade immunsystemet samt en anti-tumöreffekt. När det gäller ATOR-1017 lämnade man dessutom så sent som i juni in en ansökan om att starta en klinisk fas I-studie i Sverige.
Slutligen är det värt att notera att Alligator har tagit ett stort steg framåt även inom ATOR-1015-projektet då man i mars kunde meddela att den första patienten doserats i bolagets kliniska fas I-studie.
Per Norlén, vad skulle du säga är den viktigaste händelsen för Alligator Bioscience såhär långt under 2019?

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

– Det är våra kliniska framsteg för ADC-1013/JNJ-7107 och ATOR-1015. Den kliniska fas I-studien för ADC-1013 presenterades på ASCO i början av juni av Janssen Biotech. Resultaten visar att ADC-1013 har en mycket konkurrenskraftig säkerhetsprofil. Doser om 1-2 mg/kg kunde ges på ett säkert sett, vilket är mycket lovande och högre än några av våra konkurrenter lyckats uppnå. Vi är också väldigt glada att i studien se tidiga signaler på klinisk effekt.
– Den andra avgörande händelsen är förstås starten av den kliniska studien av vår bispecifika läkemedelskandidat ATOR-1015, nästa genererationens CTLA-4 antikropp. Den första patienten doserades i mars och vi kunde redan på ASCO presentera att de tre första doskohorterna hade genomförts framgångsrikt, vilket är betydligt snabbare än förväntat.

» Med vårt nya bispecifika format RUBY har vi även expanderat vår befintliga teknologiplattform så att vi nu har alla de teknologier på plats in-house för att ta fram i princip vilken antikropp vi önskar« — Per Norlén, vd Alligator

Vad betyder detta för bolagets framtida utveckling?
– För ADC-1013 betyder det att vår samarbetsparter Janssen nu har en väldigt bra bas att stå på i beslutet om den fortsatta utvecklingsplanen. Vi väntar med spänning på att kunna kommunicera vilken kombination Janssen avser välja för kommande studie. Först då kan vi bli mer detaljerade i hur vägen ser ut framåt.
– För 1015 innebär den snabba progressionen att vi redan nästa år kan ha bekräftat vår hypotes, d.v.s. att ATOR-1015 har både bättre effekt och bättre säkerhetsprofil än det CTLA-4-läkemedel som finns på marknaden idag.
Vilka är de största utmaningarna som Alligator Bioscience står inför och hur ska ni bemöta dessa utmaningar?
– Med dagens intensiva globala satsning inom immunonkologi gäller det för oss att fortsätta leverera konkurrenskraftiga läkemedelskandidater som skiljer ut sig från mängden både avseende effekt och säkerhet. Under det senaste året har vi därför ytterligare expanderat vår Discovery-avdelning, d.v.s. den funktion inom Alligator som ansvarar för nya teknologier och läkemedelsidéer.
– Med vårt nya bispecifika format RUBY har vi även expanderat vår befintliga teknologiplattform så att vi nu har alla de teknologier på plats in-house för att ta fram i princip vilken antikropp vi önskar.

»Vi planerar att lämna in ytterligare en CTA-ansökan senare i år, för vår bispecifika läkemedelskandidat ALG.APV-527«

I mitten av juni meddelade Alligator Bioscience att ni lämnat in en ansökan om starta en klinisk fas I-studie med antikroppen ATOR-1017. Kan du berätta mer om vad studien kommer att undersöka och hur studien kommer att genomföras?
– Fas I-studien av ATOR-1017 har som primärt mål att studera säkerhet och tolerabilitet, med målet att bestämma vilken dos som ska ges i efterföljande fas II-studier. ATOR-1017 aktiverar en immunreceptor kallad 4-1BB vilken har potential att kraftfullt öka immunsystemets angreppsförmåga. Tyvärr har tidigare försök att utveckla terapeutiska antikroppar riktade mot denna receptor varit associerade med svåra biverkningar. Detta är något vi tror att vi har löst genom att ta fram en antikropp där effekten mer selektivt riktas mot tumörområdet, och det är det vi hoppas kunna visa i de kommande kliniska studierna. Den aktuella studien kommer att genomföras på tre olika sjukhus i Sverige och rekrytera upp till 50 patienter med spridd cancer.
Om du ser framåt mot resten av 2019, vilka milstolpar räknar du med att nå innan året är slut?
– Vi lämnade i midsommarveckan in en ansökan om tillstånd att starta klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Authorization) för ATOR-1017, som då blir vårt tredje kliniska projekt. Om allt som går som planerat doserar vi den första patienten under fjärde kvartalet i år. Dessutom planerar vi lämna in ytterligare en CTA-ansökan senare i år, för vår bispecifika läkemedelskandidat ALG.APV-527.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev