Home Nyheter Oncology Venture utökar sitt ägande i dovitinib

Oncology Venture utökar sitt ägande i dovitinib

Oncology Venture utökar sitt ägande i dovitinib

19 juni, 2019

Förra veckan förvärvade Oncology Venture ytterligare 8 procents ägarandel i läkemedelsprojektet dovitinib från Sass & Larsen. Nyheten kom efter att kliniska studier visat på det stora värdet av dovitinib i kombination med Oncology Ventures diagnostikverktyg, DRP.
Hur man än vänder och vrider på saken så är det ett faktum att cancer påverkar alla patienter olika och därför finns det ett stort behov av skräddarsydda behandlingar. Detta, i kombination med att sjukvården till allt större del använder artificiell intelligens (AI), har öppnat dörren till marknaden för precisionsmedicinteknologi. Precisionsmedicin har dock sina egna utmaningar, t.ex. höga kostnader som främst beror på det stora antalet patienter som krävs för att kliniska studier ska ge tillförlitliga resultat.
För många onkologibolag väger dock precisionsmedicinens fördelar tyngre är nackdelarna. Bland dessa fördelar finns solida data från flera olika cancertyper och ett ökat antal godkännanden – tecken på att regulatoriska myndigheter välkomnar tekniken.

Oncology Venture specialiserar sig inom precisionsmedicin

Det danska bioteknikbolaget Oncology Venture (OV) är långt framme i detta teknikskifte då man har utvecklat teknologin Drug Response Predictor (DRP). DRP använder avancerade algoritmer för att matcha viktig genetisk information från tumörprover från varje enskild patient med en stor samling data från tidigare patienter. Slutresultatet blir en detaljerad förståelse av tumören samt en förmåga att förutse vilken behandling eller kombination av behandlingar som kommer att fungera bäst för varje enskild patient.
Läs mer om DRP här.
OV har kombinerat DRP med sju av bolagets kandidater (OVs fullständiga pipeline kan ses här). Hittills har teknologin demonstrerat sin förmåga att producera en statistisk signifikant förutsägelse gällande det kliniska resultatet av läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 retrospektiva-prospektiva blindade kliniska studier samt i ett flertal pågående prospektiva studier.

OVs DRP-teknologi ger dovitinib ett övertag på konkurrenterna

En av OVs kandidater är dovitinib, som binder till och hämmar proteiner som främjar spridning av tumörceller och överlevnad i vissa cancerceller. Läkemedlet, som utvecklats av Novartis, licensierades förra året av OV efter att ha visat starka data i en klinisk fas III-studie i metastatisk njurcellscarcinom. OV tog chansen att kombinera dovitinib med sin DRP-teknologi.
Sedan man licensierade dovitinib har OV fått tillgång till data från mer än 2500 patienter och har kunnat analysera datan för att mäta effektiviteten av dovitinib + DRP. Den här s.k. data miningprocessen, som avslutades tidigare i år, visade att dovitinib ger en 2-4 gånger högre responsfrekvens i kombination med DRP jämfört med enbart dovitinib. Det här ger dovitinib en konkurrensmässig fördel gentemot liknande produkter, t.ex. Eisais lenvatinib som har visat sig vara mycket effektiv i kombination med Mercks Keytruda.

OV drar fördel av dovitinibs ökade värde

Resultaten ger ett starkt stöd för vidareutveckling av dovitinib som monoterapi och/eller i kombination med immunonkologiterapier såsom PD-1 checkpoint-hämmare. Dessutom understryker resultaten värdet av dovitinib i kombination med DRP.
Det senaste förvärvet i dovitinib-projektet innebär att OVs ägarandel nu uppgår till 63 procent. OV har också ingått ett optionsavtal som ger bolaget rätt att förvärva den återstående ägarandel i dovitinib från den nuvarande ägaren Sass & Larsen till ett förbestämt pris av av 0,1 miljoner USD per procent av ägandet.

 “Vi välkomnar möjligheten att öka ägandet i dovitinib-projektet. Samtidigt har vi kunnat säkra ett avtal som ger Oncology Venture möjlighet att bli ensam ägare till ett förbestämt pris. Under våren har vi redovisat resultaten av biopsianalyser från Novartis fas 3-studie. Dessa har visat att DRP – vår AI-baserade teknik för att förutsäga vilka patienter som svarar på en läkemedelsbehandling – kan bidra till ett betydande värdeskapande i dovitinib-projektet. Så vitt vi vet så har vi dessutom den enda tillgängliga TKI/I-O biomarkören. – Peter Buhl Jensen, vd, Oncology Venture

OV siktar mot FDA-godkännande av dovitinib

OV känner sig säkra på att dovitinib, tack vare den befintliga kliniska datan från Novartis och tack vare DRP, har en utstakad väg till regulatoriskt godkännande i Europa och i USA. Just nu planerar man för interaktiva möten med FDA och EMA samt för att sammanställa ansökan gällande marknadsgodkännande från FDA. Ett godkännande skulle ge extra hopp till de hundratusentals patienter som varje år diagnostiseras med njurcellscarcinom världen över. Med ytterligare studier har dovitinib även potential att behandla lever- och bröstcancerpatienter.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev