Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 27 juni

Nyhetssvepet torsdag 27 juni

Nyhetssvepet torsdag 25 juli

Nyhetssvepet torsdag 27 juni

27 juni, 2019

» BioStock’s article series on autoimmune disease: The Patients
» Immunovia uppnår viktig milstolpe med positiva PanSYN-1 resultat
» BBS siktar på marknadsentré efter årsskiftet
» Enzymaticas dotterbolag ingår intäktsbringande avtal inom kosmetik
» 2cureX har potential att minska sjukvårdens kostnader
» Scandion Oncology reser 29+12 Mkr med sikte på fas II för flaggskeppsprojekt


Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 25 här
Dignitana erhåller FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system. Läs mer.
En ny publikation med Attanas QCM-teknik diskuterar effektiv framställning av sensorytor för studier av kolhydrater vid läkemedelsutveckling. Läs mer.
AstraZenecas kandidat Imfinzi förbättrar överlevnaden vid lungcancer i fas III-studien CASPIAN. Läs mer.
AcouSort erhåller 400 000 Euro i Eurostars-anslag för att separera blodplasma med ultraljud i polymerchip. Läs mer.
Vibrosense Dynamics meddelar att Sjællands Universitetshospital i Roskilde köper VibroSense Meter II i syfte att genomföra tre kliniska studier kring cellgifter och nervskador. Läs mer.
Ny svensk studie genomförd på centralsjukhuset i Karlstad visar att långtidsanvändning av urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt minskar infektioner. Läs mer.
Bio-Works Technologies garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna övertecknades och bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 34,8 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.
OxThera presenterar fortsatt starka data från fas II-studie med Oxabact i primär hyperoxaluri. Läs mer.
PolarCool uppdaterar om utvecklingen kring samarbetet med Nisus Medical i Storbritannien och Irland. Läs mer.
Acarix meddelar att CADScor nu har inkluderats som en rekommenderad första undersökningsmetod för att utesluta misstanke om stabil kranskärlssjukdom av British National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Läs mer.
Coala Life har rest ytterligare drygt 11 Mkr i expansionskapital för att accelerera kommersialiseringen och etablera bolaget på den amerikanska marknaden. Läs mer.
Corline Biomedical byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning. Läs mer.
Bioporto utser Christopher Bird till Chief Medical Officer. Bird kommer närmast från Roche DiagnosticsLäs mer.
Prebona har lämnat in en ny patentansökan avseende en uppfinning kopplad till en antiviral substans som bygger på företagets teknikplattform Compotech. Läs mer.
Moberg Pharmas styrelse har beslutat att utnyttja överlåtelsebemyndigande för att täcka kostnader för incitamentsprogram. Läs mer.
Nexstim meddelar att Helsingfors Universitetssjukhus erhåller finansiering från Wings for Life Foundation för fortsatt forskning kring rehabilitering av ryggmärgsskador med Nexstims SmartFocus-teknologi. Läs mer.
Penser Access publicerar en analys av Diamyd Medical. Läs mer.
Ellens största satsning gällande sociala medier görs genom ett samarbete med den svenska entreprenören och influencern Isabella Löwengrip.  Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m.:
BrainCool har inlett ett samarbete med Morgan Stanley för att underlätta handel av bolagets aktie i USA. Läs mer. Bolaget har även etablerat ett samarbete om Cooral System med Nanjing Medical University i Kina. Läs mer.
Karolinska Development offentliggjorde de fullständiga villkoren i  den riktade nyemission till bolagets konvertibelinnehavare. Läs mer.
Carl-Johan Spak kommer att föreslås som ny styrelseledamot i Follicum. Spak innehar för närvarande bland annat rollen som Senior Vice President på RecipharmLäs mer.
NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent. Läs mer.
Genomic Health meddelade att det tyska samarbetsorganet Gemeinsamer Bundesausschuss har beslutat att subventionera genprofiltestet Oncotype DX. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals erhöll nytt patent för sin läkemedelskandidat Cobitolimod i Europa. Läs mer.
Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerade en artikel med tidig version av Calmarks teknik. Läs mer.
Prostalund har anställt Anette Israelsson som QA/RA-chef. Israelsson kommer närmast från en tjänst som supply chain manager på EnzymaticaLäs mer.
CELLINK presenterade sin valberedning inför årsstämman. Läs mer.
Brighter publicerade information om bolagets ISO 13485-certifiering. Läs mer.
Sista dag för handel med BTU i Double Bond Pharmaceutical är fredag 28 juni. Läs mer.
Adderacare rapporterade byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Cline Scientific +14,60%, Nicoccino Holding +12,77%, Acarix +8,99%, ProstaLund +8,9%, Initiator Pharma +8,92%, Enzymatica +8,06%
Förlorare i lunchhandeln: Chordate Medical Holding -4,79%, Medicpen -4,63%, Ortivus -4,40%, LifeAssays -4,19%, Integrum -3,97, Obducat -3,91%
Index: OMXS30 +0,95% , Hälsovård +0,49%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev