Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

13 juni, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Följ BioStock Live i direktsändning
» Immunicums studie bekräftar ilixadencels potential i solida tumörer

» Direktförsäljning i USA och Asien-order signalerar genombrott för BrainCool
» Företrädesemission i RhoVac ska borga för maximal värdetillväxt
» Erfaret vetenskapligt råd stärker Follicum inom diabetes
» Inhibrx går mot börsen

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 23 här
Idag 13 juni direktsänds BioStock Live investerarträff i Stockholm med bolagspresentationer från RhoVac, Saniona och Scandion Oncology. Följ livesändningen här.
Follicum får LUDC-finansiering av postdoc-tjänst för mode of action-studier inom diabetesprojektet. Dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktionen och verkningsmekanism hos Follicums olika peptider. Läs mer.
Oncology Venture ökar sitt ägande i läkemedelsprojektet Dovitinib. Efter transaktionen uppgår Oncology Ventures ägarandel till 63 procent och man dessutom ingått ett optionsavtal som ger rätt att förvärva Sass & Larsens återstående ägarandel i dovitinib till ett förbestämt pris. Läs mer.
Pharmacolog har erhållit ett patentgodkännande från den amerikanska patentmyndigheten för s.k. adaptiv läkemedelsbehandling. Läs mer.
Diagnostikföretaget EMPE Diagnostics ämnar använda Cline Scientifics guldnanopartiklar som komponent i sin första diagnostikprodukt, mfloDx miniMDR-TB, för bestämning av eventuell antibiotikaresistens hos tuberkulos, med lansering beräknad Q4 2019. Läs mer.
Medivir rapporterar resultaten från en analys av data från de första sex patienterna med långt framskriden cancer i levern som behandlats med ökande MIV-818-doser. Resultaten visar en selektiv effektsignal i levercancervävnad. Läs mer.
Attana får order på 2 Mkr från Linnéuniversitetet. Läs mer.
SenzaGens patentansökan som skyddar biomarkörsignaturen för att mäta hur starkt allergiframkallande ett ämne är har nu beviljats i Europa. Läs mer.
Eurocine Vaccines valberedning föreslår ny styrelseledamot. Läs mer.
Oncopeptides kommer att hålla en webcast måndagen den 17 juni för genomgång och uppdatering av presentationer från EHA. Läs mer.
Cantargias styrelseledamot och grundare Thoas Fioretos säljer 250 000 aktier i bolaget till institutionell investerare. Läs mer.
Scandion Oncology handlas idag exklusive uniträtt i nyemission. Läs mer.
Bactiguards CFO Cecilia Edström har utsetts till vice vd i bolaget. Läs mer.
Investmentbanken ABG Sundal Collier stärker sitt team genom ytterligare rekryteringar inom hälsovård i form av Andreas Larsson från Pareto Securities och Viktor Sundberg från HealthCap. Läs mer.
Rapporter/kommunikér
AQILION
Nyheter inkomna igår e.m.:
Enorama Pharma har inrättat ett ersättningsutskott. Läs mer.
Sobi har ingått avtal med Novimmunes aktieägare om att förvärva ett nyetablerat bolag som äger emapalumab och relaterade tillgångar. Läs mer. Bolaget meddelade även att man har för avsikt att genomföra en omorganisation för att öka fokus av resurser inom FoU till att stödja de två terapiområdena Haematology och Immunology. Läs mer.
Orexo meddelade att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 63.000 C-aktier. Läs mer.
BioInvent publicerade första kliniska datan från fas l/lla-studier av BI-1206. Läs mer.
MedicPen presenterade medicinhanteringssystem inför dansk ambassadpersonal. Läs mer.
SpectraCure publicerade ett investerarbrev. Läs mer.
En svensk studie, som presenterade i Hjärt-Lungfondens Lungrapport, visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av KOL. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Panion +8,78%, Medivir +8,06%, Xspray Pharma +6,87%, Prebona +6,75%, Nextcell +6,56%, Gabather +5,58%
Förlorare i lunchhandeln: Chordate -11,50%, Pharmacolog -6,90%, Lumito -5,66%, Obstecare -5,00%, Combigene -4,60%, Aptahem -4,46%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev