Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 10 juni

Nyhetssvepet måndag 10 juni

Nyhetssvepet fredag 24 maj

Nyhetssvepet måndag 10 juni

10 juni, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Inhibrx går mot börsen
» PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal
» Stort intresse för 2cureX företrädesemission
» CLS siktar mot den internationella tumörablationsmarknaden
» Forskningsrön kan ge nya förutsättningar att lösa sepsis-utmaning

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 23 här
Torsdag 13 juni arrangeras BioStock Live investerarträff i Stockholm. Under det direktsända eventet bjuds det på bolagspresentationer från RhoVac, Saniona och Scandion Oncology. Mer info och anmälan här.
Follicum har inrättat ett så kallat Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till klinisk tillämpning och kommersialisering. Rådet består av 5 internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes och dess följdsjukdomar. Läs mer.
Saniona har offentliggjort prospekt avseende företrädesemissionen som inleddes idag och löper till den 25 juni. Läs mer.
SynAct Pharma meddelar att både den danska läkemedelsmyndigheten och den vetenskapliga etikkommittén har utfärdat tillstånd att genomföra en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv reumatoid artrit. Läs mer.
Japanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell. Läs mer.
Initiator Pharma har framgångsrikt slutfört doseringen av friska frivilliga i sin kliniska fas I-studie med kandidaten IPED2015 mot erektil dysfunktion. Läs mer.
Calliditas Therapeutics och Everest Medicines II har ingått ett licensavtal rörande utveckling och kommersialisering av Calliditas läkemedelskandidat Nefecon i den kinesiska regionen och Singapore för den kroniska autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Läs mer.
Bactiguard har ingått partnerskap med HANSAmed. Processen för att erhålla regulatoriskt godkännande (MDSAP) och kanadensisk produktregistrering för BIP-portföljen kommer att finansieras av HANSAmed och förväntas vara klart inom 2 år. Läs mer.
Ascelia Pharma har lämnat in en patentansökan för nästa generations Mangoral-produkt. Läs mer.
VibroSense Dynamics rapporterar att en diabetesstudie med VibroSense Meter på nervskador i fötter visar stark korrelation med Golden Standard. Läs mer.
AstraZeneca rapporterar att de första resultat från observationsstudien CaReMe, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2007 till 2016, presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA, den 9 juni. Resultaten visade att njur- och hjärtsvikt är de vanligaste första kardiovaskulära komplikationerna vid typ 2-diabetes. Läs mer.
Camanio Care har utsett David Rodriguez till chief technology officer och medlem av ledningsgruppen med ansvar för tjänsteutveckling. Rodriguez är medgrundare och tidigare vd av Vital Integration som Camanio Care förvärvade sommaren 2018. Läs mer.
Analysguiden publicerar en analys av Peptonic Medical. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Integrum

Nyheter inkomna efter fredag lunch:
Erik Penser Bank meddelade att stabiliseringsåtgärder har utförts i OssDsigns aktier på Nasdaq First North. Läs mer.
ALK-Abelló har erhållit marknadsgodkännande i 17 europeiska länder för bolagets allergitablett mot rinit orsakat av träpollen. Läs mer.
MSD rapporterade nya långtidsdata från studien Keynote-001 som visar att 23,2 procent av patienter med avancerad icke småcellig lungcancer som fått Keytruda (pembrolizumab) i första linjen levde efter fem år. I gruppen som fått annan behandling först, överlevde 15,5 procent. Läs mer.
Novo Nordisk rapporterade positiva studiedata för oral semaglutid i vuxna med typ 2-diabetes. Läs mer.
iZafe har beslutat om en riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av cirka 6,2 Mkr. Läs mer.
Panion Animal Health har emitterat 456 916 aktier. Läs mer.
Senzimes styrelseledamot Ulf Lindskog har avlidit. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: VibroSense Dynamics +9,57%, ExpreS2ion Biotech +8,48%, Phase Holographic +7,74%, Initiator Pharma +7,05%, Scandinavian ChemoTech +7,03%, Idogen +6,67%
Förlorare i lunchhandeln: PExA -14,55%, PharmaLundensis -14,41%, Integrum -10,75%, Cereno Scientific -9,95%, Bioservo Technologies -7,89%, Saniona -7,18%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev