Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 28 juni

Nyhetssvepet fredag 28 juni

Nyhetssvepet fredag 24 maj

Nyhetssvepet fredag 28 juni

28 juni, 2019

» Två kapitalrundor ger nytt bränsle åt Follicums exit-strategi
» BioStock’s article series on autoimmune disease: The Patients
» Immunovia uppnår viktig milstolpe med positiva PanSYN-1 resultat
» BBS siktar på marknadsentré efter årsskiftet
» Enzymaticas dotterbolag ingår intäktsbringande avtal inom kosmetik
» 2cureX har potential att minska sjukvårdens kostnader


Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 25 här
Immunicum tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för april – juni 2019 samt genomför en företagspresentation. Läs mer.
Under juni månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona ökat till följd av konvertering av konvertibler som utgivits enligt det finansieringsavtal som bolagetden 29 december 2017 ingick med Nice & Green. Läs mer.
Episurf Medicals kliniska studie EPIC-Knee finns nu tillgänglig via ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska studier. Läs mer. Bolaget meddelar även att handel med BTA avslutas den 1 juli. Läs mer.
MedicPens vd Fredrik Westman intervjuas och berättar om det arbete som genomförts i år samt vad som står på agendan i höst. Läs mer.
AKH Vienna/Medical University of Vienna väljer RaySearch Laboratories RayStation som sitt enda dosplanering för extern strålbehandling och brachyterapi. Läs mer.
Pfizer meddelar att EU-kommissionen har godkänt TALZENNA (talazoparib) för patienter med ärftlig BRCA-muterad lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer. Läs mer.
Jacob Michlewicz tillträder som ny CFO för Bioservo Technologies. Läs mer.
Prebona deltar i ett forskningscenter inom smarta material och sårläkning som tilldelas en budget på 120 Mkr. Läs mer.
ProstaLund har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North och första handelsdag blir den 5 juli. Läs mer.
Idag är första dagen för handel med Brighters vederlagsfria teckningsoptionerna BRIG TO5. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical har utsett Sven Rohmann till tf vd. Nuvarande vd, Mikael Asp kommer att tillträda positionen som Chief Technical Officer och fortsatt vara en del av Oasmias ledningsgrupp, med ansvar för all teknik- och tillverkningsverksamhet i företaget. Läs mer. Styrelsen i bolaget har även beslutat att anmäla vissa transaktioner i som gjorts i bolaget under flera år till Ekobrottsmyndigheten samt har utsett en särskild granskningsman. Läs mer.
Umeå Biotech Incubator har nominerats till Nordic Startup Awards. Läs mer.
Vitrolife bjuder in till telefonkonferens den 12 juli med anledning av delårsrapporten januari – juni 2019. Läs mer.
Carmanio Cares vd Catharina Borgenstierna deltar i ekonomiskt seminarium i Almedalen. Läs mer.
Rapporter/kommunikeér:
ScandiDos  Phase Holographic Imaging  Biovica  Oasmia Pharmaceutical  Orion
Nyheter inkomna igår e.m.:
Karolinska Development har avyttrat sitt ägande i Pharmanest för 23 Mkr. Läs mer.
2cureX genomförde i maj 2019 en företrädesemission och sista dag för handel med BTA 1 är den 2 juli, stoppdagen kommer att vara den 4 juli. Läs mer.
Getinge har introducerat GSS610H, en autoklav byggd på en plattform som tagits fram i samarbete med personal på steriltekniska avdelningar. Läs mer.
Xspray Pharma meddelade lyckad produktionsstart av bolagetsproduktkandidat HyNap-Dasa i den fullskaliga produktionsanläggningen i Milano. Läs mer.
Scandion Oncology har identifierat fyra platser i Danmark där deras ledande läkemedelskandidat SCO-101 kommer testas i kombination med kemoterapi i patienter i samband med planerade fas II-studier. Läs mer.
Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission. Teckningskurs och antalet nyemitterade aktier kommer fastställas genom ett accelerat bookbuilding-förfarande. Läs mer.
Anders Blanck, vd för LIF, har blivit ny styrelseledamot i EFPIA, den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Läs mer.
Genmab tillkännagav att FDA godkänt DARZALEX i kombination med Lenalidomide och Dexamethasone för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserad myelom. Läs mer.
Lumito genomförde en företrädesemission under maj/juni 2019 och sista dagen för handel med BTU är 2 juli. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Lumito +14,29%, BibbInstruments +11,14%, Medivir +8,78%, Nanologica +8,43%, Ortivus +7,23%, MedicPen +6,34%
Förlorare i lunchhandeln: Oasmia Pharmaceuticals -16,87%, Glycorex Transplantation -15,38%, Senzime -10,89%, Raytelligence -10,53%, Chordate Medical Holding -10,11%, Invent Medic -9,87%
Index: OMXS30 +0,29% , Hälsovård +0,32%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev