Home Nyheter Cereno Scientific går till banken med påfylld kassa efter övertecknad emission

Cereno Scientific går till banken med påfylld kassa efter övertecknad emission

Cereno Scientific går till banken med påfylld kassa efter övertecknad emission

13 juni, 2019

Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Cereno Scientific kan nu fylla på sina konton rejält efter att bolagets företrädesemission tecknats till nästan 110 procent. Det innebär att bolaget tillförs 55,6 Mkr via företrädesemissionen och ytterligare 5 Mkr via den övertilldelningsemission som ackompanjerade emissionserbjudandet.
Idag stor det klart att Cereno Scientifics företrädesemissionen tecknats till totalt 109,5 procent, varav 61 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och drygt 48 procent utan detsamma.
Bolaget, vars verksamhet fokuserar på att utveckla innovativa läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar, tilldelas därigenom totalt 60,6 Mkr före emissionskostnader. Av den totala emissionslikviden avser 55,6 Mkr företrädesemissionen och resterande 5 Mkr övertilldelningsemissionen efter att båda utnyttjats till 100 procent.

Siktar på fas II 2020

Som BioStock tidigare kunnat rapportera ska emissionslikviden framförallt användas för att ta bolagets primära läkemedelskandidat CS1 till klinisk fas II för att studera dess effekt som trombosförebyggande behandling. Kapitalet ska täcka de återstående förberedelserna för, samt start av, fas II-studien som väntas inledas under första halvan av 2020.
Hittills har bolaget hållit sina kommunicerade tidsramar, något som man arbetat intensivt med även denna gång. Bolaget kunde skörda frukten av detta arbete under maj månad då man ansökte om tillstånd för fas II-studien i de båda studieländerna Ryssland och Bulgarien, vilket var ett kvartal innan den tidigare kommunicerade planen.
Läs även: Cereno Scientific har ansökt om fas II-studie i Ryssland (23 maj, 2019)

Stora framtidsplaner

Utöver att fortsätta utveckla CS1 inom trombosprevention har bolaget nyligen utökat framtidsplanerna för kandidaten genom att bredda dess potentiella målindikation. Utöver förmåga att förebygga trombos, eller blodpropp, hos individer som av olika anledningar löper ökad en ökad trombosrisk har man nämligen identifierat möjligheter för CS1 att hämma, eller till och med minska redan etablerad, fibrosutveckling. Det öppnar för ytterligare kardiovaskulära indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt, kroniska njurskador och ett antal sällsynta sjukdomar.
Cereno Scientific kommer att utvärdera möjligheterna inom dessa nya indikationer parallellt med förberedelserna inför fas II-studien.
Därtill utvecklar Cereno Scientific även CS014 inom det kardiovaskulära sjukdomsfältet. Delar av den aktuella emissionslikviden skall användas för ytterligare prekliniska studier med kandidaten.
Läs även: Potential att bredda indikationen för Cereno Scientifics kandidat CS1 (26 maj, 2019)

Antal aktier och aktiekapital

De nu avslutade företrädes- och övertilldelningsemissionerna medför att bolaget kommer ge ut 20 905 439 nya B-aktier, efter registrering hos Bolagsverket. Totalt antal aktier i Cereno Scientific kommer därigenom att uppgå till 40 086 741, fördelat på 722 248 A-aktier och 39 364 493 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 2 090 543,90 kronor till totalt 4 008 674,10 kronor.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev