Home Nyheter 2cureX har potential att minska sjukvårdens kostnader

2cureX har potential att minska sjukvårdens kostnader

2cureX har potential att minska sjukvårdens kostnader

26 juni, 2019

Sjukvårdsutgifterna har skenat iväg de senaste åren och debatten om hur pengarna ska spenderas blir allt livligare. För att bryta trenden med ökande kostnader, och säkerställa att pengarna spenderas där de gör mest nytta för patienterna, behövs nya grepp. Med sitt IndiTreat-test kan danska 2cureX vara en del av lösningen på problemet. Inför en nära stundande marknadslansering har bolaget nyligen genomfört en företrädesemission med en teckningsgrad om 241 procent.
Enligt en artikel i danska Berlingske Tidene förväntas utgifterna för läkemedel i Sverige stiga med 7,7 procent bara i år, medan kostnaderna i Danmark har fördubblats sedan 2007. De stigande kostnaderna har även uppmärksammats i USA där läkemedelsjättar, t.ex. Novo Nordisk, har fått förklara för kongressen varför deras läkemedel blir allt dyrare.

Svårt att fördela resurserna optimalt

I Danmark har problemet med stigande kostnader hamnat i centrum den senaste tiden i och med att regeringen har beslutat om att reformera hälsovården för att, bland annat, få bättre kontroll över de stigande läkemedelskostnaderna.
En av de största svårigheterna inom dagens sjukvård är att fördela de resurser man har på bästa sätt. Vissa patienter kostar betydligt mer än andra. Enligt danska Sundhedstyrelsen, en statlig myndighet med ansvar för hälsovårdsfrågor, står 10 procent av de mest kostsamma patienterna för 71 procent av utgifterna.
Att peka ut en enskild sjukdom som den dyraste är svårt men utan tvekan är cancer en av de sjukdomar som vården lägger allra mest pengar på. Inom cancerområdet är det, utöver allt fler diagnos som kan knytas till den åldrande befolkningen, de stora kostnadsposterna för nya läkemedel som driver kostnadsutvecklingen.

Är läkemedlen värda pengarna?

För att fördela resurserna bättre instiftade man i Danmark för två år sedan det så kallade Medicinrådet. Rådets uppgift är att väga effekterna av nyligen godkända läkemedel och pris mot varandra för att se om behandlingen borde erbjudas till danska patienter. Numera omfattar Medicinrådets uppgifter även utvärdering av existerande behandlingar för att fastställa om dessa gör tillräcklig nytta för patienterna. Helt enkelt – är behandlingen värd de pengar som spenderas på den?

IndiTreat kan bidra till bättre resursfördelning

Att avgöra om en behandling ger tillräcklig marginalnytta för den drabbade patienten är förvisso långt ifrån en enkel uppgift, men det finns verktyg som kan understödja beslutet. Ett exempel är IndiTreat, ett test som kan avgöra vilka behandlingar en patient skulle dra nytta av.
Baserat på patientens egen tumör skapar IndiTreat tusentals 3D-mikrotumörer med en funktionalitet som liknar patientens tumör. Dessa mikrotumörer testas sedan mot tillgängliga cancerbehandlingar för att avgöra om en patients tumör är resistent mot, eller skulle svara på, de olika behandlingsalternativen.

Skräddarsydda cancerbehandlingar

Den här typen av information är naturligtvis av stor vikt när det kommer till resursfördelning. Med hjälp av IndiTreat kan rätt patient matchas med rätt behandling. Den behandlade patientgruppen skulle då bara bestå av patienter som drar nytta av behandlingen och därigenom ökar behandlingens marginalnytta. Kan man säkerställa att behandlingen verkligen ger avsedd behandlingseffekt är det också lättare att motivera dess (höga) kostnad.
Samtidigt kommer denna patientselektion oundvikligen leda till reella besparingar. Att IndiTreat kan matcha rätt patient med rätt behandling innebär nämligen också att identifiera individer som uppvisar behandlingsresistens och därmed inte ska behandlas. På så vis kan man undvika s.k. överbehandling – onödig behandling som inte ger någon behandlingseffekt men som ändå riskerar att medföra behandlingsbiverkningar.
Både patienterna, sjukvården och samhället i stort skulle tjäna på att identifiera den optimala behandlingen för den enskilda patienten. Både på det ekonomiska och på det mänskliga planet.

Kraftigt övertecknad företrädemission

IndiTreat är ett färdigutvecklat verktyg för sådan patientselektion och har erhållit CE-IVD-märkning vilket innebär att man har tillstånd att inleda försäljning i EES-länderna. I nuläget valideras IndiTreat inom kolorektal -, äggstocks- samt pankreascancer. 2cureX, som är bolaget bakom IndiTreat-testet, planerar en förlansering på utvalda marknader redan i år följt av en mer heltäckande lansering i Europa.
Som ett led i förberedelserna inför sin marknadslanseringen av IndiTreat genomförde 2cureX nyligen en företrädesemission. Emissionen, som avslutades den 23 maj, blev lyckad och bolaget kunde meddela att den tecknats till cirka 241 procent vilket medförde att bolaget tilldelades 24,7 Mkr före emissionskostnader om ungefär 3 Mkr.
Bolagets vision är att etablera IndiTreat som global standard för att mäta den enskilde cancerpatientens respons till olika läkemedelsterapier och därmed bidra till en verkligt individanpassad cancerbehandling.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev