Home Nyheter Fullmatad nyhetsuppdatering från Oncology Venture

Fullmatad nyhetsuppdatering från Oncology Venture

Fullmatad nyhetsuppdatering från Oncology Venture

3 maj, 2019

Behandlingsutfallet av cancerbehandlingar skulle förbättras väsentligt om man på förhand visste vilka läkemedel som ger optimal effekt i varje enskild individ. Emissionsaktuella Oncology Venture har utvecklat ett verktyg som möjliggör just denna förutsägelse. I tisdags publicerade bolaget en nyhetssammanfattning för sina kliniska utvecklingsprojekt och BioStock kontaktade vd Peter Buhl Jensen för en kommentar.
Att cancer är en svårbehandlad och mångfacetterad sjukdom råder det inget tvivel om. Sjukdomen påverkar patienter på olika sätt och effekten av en viss behandling varierar, trots att diagnosen kan vara densamma. En starkt bidragande orsak till detta är att alla individer har olika genetiska förutsättningar att hantera sjukdomen.
För att komma till rätta med denna problematik har Oncology Venture utvecklat en metod för att skräddarsy behandlingen baserad på varje individuell patients unika förutsättningar, där tumörprover matchas med de behandlingar som med störst sannolikhet kan bekämpa tumören.

DRP-metoden

Oncology Ventures egenutvecklade metod, Drug Response Prediction (DRP), analyserar varje tumörs unika genetiska signatur och ger, svart på vitt, en detaljerad matris av de komplexa molekylära mekanismer som är inblandade i tumörgenetiken.
Med DRP analyseras mRNA-data som levererar enorma mängder data om den specifika tumörens användning av den genetiska signaturen. Resultatet av analysen ger ett svar på om det är sannolikt att en enskild patients tumör kommer att svara på ett specifikt läkemedel eller ej, med andra ord det på senare år alltmer bekanta begreppet precisionsmedicin.

»Med produkter som dovitinib och vårt senaste licensierade läkemedel ixabepilone har vi mycket mer stöd för att DRP faktiskt kommer att fungera. Ixabepilone finns redan på marknaden i USA och mycket av den regulatoriska informationen är tillgänglig att använda i en EMA-ansökan« — Peter Buhl Jensen, vd Oncology Venture

Fullmatad nyhetsuppdatering

Tidigare i veckan släppte bolaget en uppdatering om sina kliniska utvecklingsprojekt dovitinib, 2X-121 och LiPlaCis. Nyhetssammanfattningen rör DRP-baserade analyser av biopsier från kliniska prövningar av dovitinib.

I tillägg till njurcancer, livmodercancer och GIST-tumörer har Oncology Venture nu även visat att DRP kan förutsäga responderande patienter i två ytterligare indikationer, levercancer och bröstcancer.
Vidare har den första patienten doserats med 2X-121 vid Dana Farber Cancer Institute i Boston, USA, för behandling av avancerad äggstockscancer. Oncology Venture har dessutom lämnat in en IND-ansökan (Investigational New Drug Application) för LiPlaCis och dess DRP till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, med avsikt att inleda en registreringsgrundande studie för indikationen metastaserad bröstcancer.

Dovitinib

Oncology Ventures dovitinib-specifika DRP har tidigare visats kunna identifiera de individer som svarar bäst på behandlingen baserat på patientbiopsier från kliniska prövningar i njurcancer, livmodercancer och GIST (gastrointenstinala stromacelltumörer). Nya analyser av biopsier från kliniska prövningskohorter av lever- och bröstcancerpatienter resulterade enligt bolaget i lika god förutsägbarhet.
Oncology Venture har därmed – utan att behöva investera i egna studier – kunnat konfirmera DRP  för dovitinib. Positiva resultat av biopsianalyser har erhållits från samtliga de fem kliniska prövningar vilka tidigare utförts av Novartis.
Oncology Ventures mål är att nå ett första FDA-godkännande för dovitinib och dess specifika DRP baserat på existerande data från en pivotal studie som utförts av Novartis i patienter med njurcancer.

2X-121/PARPi

Den första patienten i USA har nu doserats med 2X-121 vid Dana Farber Cancer Institute i Boston. 2X-121 är en PARP-hämmare som utvecklas för behandling av avancerad äggstockscancer och som tidigare visat lovande resultat i en fas 1-studie utförd av Eisai i patienter med äggstockscancer. DRP-selektionen, som syftar till att identifiera de patienter som svarar bäst på behandlingen, förväntas av Oncology Venture kunna öka responsgraden till en högre nivå än nuvarande marknadsförda läkemedel för samma indikation. 2X-121 utvecklas dessutom för behandling av metastaserad bröstcancer.

LiPlaCis

En IND-ansökan för LiPlaCis i metastaserad bröstcancer har inlämnats till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i syfte att genomföra en registreringsgrundande studie av LiPlaCis och dess DRP i patienter med metastaserad bröstcancer. En IDE (Investigational Device Extemption) kommer följa under innevarande kvartal.
I den grupp patienter med metastaserad bröstcancer som uppvisar högsta DRP-poäng (topp 20 procent) resulterade LiPlaCis-behandling i en responsgrad på 40 procent. Detta kan ställas i relation till den senaste produkten som godkändes av FDA i denna patientgrupp, Halaven, vilken uppnådde en responsgrad på 12 procent. LiPlaCis utvärderas också i en pågående fas II-studie i patienter med prostatacancer.

Peter Buhl Jensen, vd Oncology Venture

Peter Buhl Jensen, vd för Oncology Venture, ni genomför just nu en emission. Hur avser ni använda emissionslikviden?
– Vi ska använda kapitalet för att driva LiPlaCis mot kommersialisering i USA, Europa och potentiellt i Asien. Vi arbetar också med att ansöka om godkännande för försäljning av dovitinib i njurcancer hos FDA. Dessutom kommer vi att vidareutveckla vår pipeline och använda delar av medlen till att driva våra kostnadseffektiva paraplystudier.
Ni har lämnat in en IND-ansökan för LiPlaCis till FDA. Kan du berätta mer om denna läkemedelskandidat och dina förhoppningar som omgärdar den? 
– LiPlaCis är en cisplatinbaserad läkemedelskandidat som utvecklas för metastatisk bröstcancer. Substanser med denna verkningsmekanism används sällan för denna typ av cancer trots att det är en mycket effektiv behandling för vissa patienter. Med fördelarna med vår intelligenta substansformulering i kombination med förmågan hos DRP-tekniken att identifiera de patienter som mest sannolikt svarar på läkemedlet får produkten en stor konkurrensfördel.
– Den senaste produkten som godkändes för denna indikation i USA var Halaven, med en svarsfrekvens på 12 procent. I vår pågående studie har vi en svarsfrekvens på 40 procent hos de patienter som identifierat som sannolika att svara på behandling (de 20 procenten av de inkluderade patienterna med bäst sannolikhet).
Den första patienten i USA har nu doserats med 2X-121 vid Dana Farber Cancer Institute 2X-121 utvecklas för behandling av avancerad äggstockscancer. Er förhoppning är att öka responsgraden till en högre nivå än nuvarande marknadsförda läkemedel. Kan du berätta om vad era hittillsvarande studier har visat som indikerar att ni kommer att nå detta mål? 
– Vi inlicensierade produkten från Eisai efter en slutförd fas I-doseskaleringsstudie hos 42 patienter med solida tumörer. Av dessa var fem individer äggstockscancerpatienter. Fyra av dessa fick en relevant dos – och av dessa fyra patienter hade två långvarig partiell sjukdomsremission (delvis tillbakagång av sjukdomen) och för en patient var sjukdomen stabil i mer än 200 dagar.
– Studien innehöll visserligen få patienter, men vi kunde korrekt förutsäga deras behandlingsutfall med vår DRP. Detta har vi publicerat och presenterat på den största vetenskapliga cancerkongressen ASCO.
– Med DRP för 2X-121 förväntar vi oss att ge 2X-121 en konkurrensfördel.
Ni avser att ansöka om ett första FDA-godkännande för dovitinib och dess specifika DRP baserat på existerande data från en pivotal studie som utförts av Novartis i njurcancerpatienter. Utvecklingen kopplad till denna kandidat har ni inte behövt bekosta själva. Finns det fler liknande upplägg i pipeline där en partner står för hela eller delar av utvecklingskostnaderna?
– Vi började med Irofulven, vilket är en mycket spännande produkt eftersom den har genomgått klinisk fas III, så vi känner till den toxikologiska profilen och den rätta doseringen av produkten. Vi vet också att Irofulven har en svarsfrekvens på 12 procent i äggstockscancer och 10 procent i prostatacancer.
– Med produkter som dovitinib och vårt senaste licensierade läkemedel ixabepilone har vi mycket mer stöd för att DRP faktiskt kommer att fungera. Ixabepilone finns redan på marknaden i USA och mycket av den regulatoriska informationen är tillgänglig att använda i en EMA-ansökan.
– Så, produkter som vi inlicensierar blir alltmer avancerade vilket minskar risken, utvecklingstiden och den återstående kostnaden för oss.
Se Oncology Ventures vd Peter Buhl Jensen presentera bolaget vid BioStock Live den 29 april 2019 nedan
YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev