Home Nyheter Fler USA-kliniker ansluter sig till Immunovias globala cancerstudie

Fler USA-kliniker ansluter sig till Immunovias globala cancerstudie

Fler USA-kliniker ansluter sig till Immunovias globala cancerstudie

16 maj, 2019

Cancerdiagnostikföretaget GRAIL har beviljats genombrottsstatus av FDA för sitt blodtest för tidig detektion av cancer. Beskedet, som får betraktas som är ett stort erkännande för upptäcka cancer genom tidiga blodtester, kommer samtidigt som svenska Immunovia knyter till sig ytterligare två amerikanska kliniker i sin globala studie för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer med sitt blodtest IMMray PanCan-d.
Grail som tidigt erhöll uppbackning av investerare som Bill Gates, Bezos Expeditions, Amazon, Merck, Johnson & Johnson och BMS, samlar in blodprover för att jämföra ctDNA-mönster i blodet hos cancerpatienter med friska individer. Målet är att revolutionera cancerdiagnostikfältet genom att kunna upptäcka cancer med ett enkelt blodprov.
Att Grail nu har erhållit genombrottsstatus från FDA är en viktig milstolpe för tekniken, som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet. Tidiga data visar dock att tekniken kan upptäcka flera dödliga cancertyper från ett enda blodprov och bolaget genomför nu mer långsiktiga studier för att bevisa teknikens effektivitet.
Ytterligare ett stort bolag som tror på blodprov för tidiga diagnoser är onkologijätten Roche. Förra året förvärvades Foundation Medicine för 2,5 miljarder USD, ett bolag som bl.a. har profilerat sig inom ett framväxande område där cancerdiagnoser ställs med hjälp av cirkulerande tumör-DNA. Guardant Health är ytterligare ett exempel på ett bolag inom denna nisch. Guardant säljer två biopsitest som kallas Guardant360 och GuardantOMNI. Dessutom utvecklar man ett test för tidig detektering, kallat LUNAR.

Immunovia – en uppstickare som attraherar väletablerade institutioner

Ett alternativ till ovan nämnda exempel utvecklas av svenska Immunovia, vars teknologiplattform IMMray analyserar mönster av protein-koncentrationerna i patienternas blod och därmed kan mäta immunsystemets reaktion när en sjukdom som cancer börjar utvecklas.
Med plattformen IMMray upptäcker, utvecklar och etablerar bolaget mer precisa och tillförlitliga verktyg för tidig diagnos av cancer och autoimmuna sjukdomar. Det andra benet i Immunovias dubbla mission är att etablera IMMray PanCan-d, bolagets egenutvecklade blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer som man vill göra till en global standard för betydligt tidigare upptäckt i högriskgrupper.

Bukspottskörtelcancer

Det finns för närvarande inga helt tillförlitliga blodtester för diagnos av pankreascancer på marknaden och omkring 80 till 85 procent av alla som diagnostiseras har idag för långt framskriden sjukdom för att kunna behandlas. Serumprover från blod kan enligt Immunovia öka chanserna för tidigare upptäckter och öka patienternas 5-årsöverlevnad till 50 procent, från dagens 5-8 procent.

»Vi är glada att kunna meddela tilläggen av University of Chicago Medical Center och Columbia University till vår banbrytande studie, PanFAM-1. Deras entusiasm är densamma som hos övriga bukspottkörtelcancerkliniker som deltar i studien. Nu har vi en helt unik kohort samlat från ett stort nätverk av samarbetande sjukhus, vilket är en stor konkurrensfördel« – Mats Grahn, vd för Immunovia.

Enligt American Cancer Society orsakas så mycket som 10 procent av all bukspottkörtelcancer av ärvda genetiska mutationer. Dessutom kan dessa mutationer medföra ökad risk för andra sorters cancer såsom bröstcancer, äggstockscancer samt hud- och ögonmelanom.

Nära hundraprocentig träffsäkerhet

IMMray PanCan-d genomgår just nu validering i patienter genom flera pågående studier. Förra hösten meddelade Immunovia att resultaten från en stor retrospektiv klinisk valideringsstudie visade att IMMray PanCan-d serumbiomarkörs mikroarray, upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96 procents träffsäkerhet.
Tidigare hade bolaget framgångsrikt kunna skilja friska prover i kontrollgrupp från prover med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med 95 procent noggrannhet i en studie utförd i samarbete med ett av världens 10 största läkemedelsföretag. NSCLC är en av de tre vanligast förekommande cancertyperna, har den högsta dödligheten och står för nästan 14 procent av nya cancerfall.

»Detta är ytterligare ett positivt steg i processen mot kommersialisering av IMMray PanCan-d. IMMray PanCan-d är utvecklad som ett stöd till de två mest förekommande testmetoderna för närvarande – endoskopiskt ultraljud och magnetisk resonanstomografi, för att möjliggöra för screeningprogram. American Cancer Society tror att nya test för tidig upptäckt kommer att hjälpa högriskindivider som är del av familjer med en historia av bukspottkörtelcancer« – Mats Grahn

Två amerikanska kliniker ansluter sig till PanFAM-1

Idag den 16 maj 2019 stod det klart att ytterligare två kliniker i New York och Chicago ansluter sig till PanFAM-1, den hittills största prospektiva studie som undersöker tidig diagnos av högriskindivider med arvsanlag för bukspottskörtelcancer. Studien som är utformad för att validera Immunovias blodtest, IMMray PanCan-d, kommer att analysera mer än 1000 individer under en treårsperiod på kliniker i både USA och Europa, som för närvarande erbjuder FPC-screeningprogram.
De två kliniker som idag anslutit sig till PanFAM-1 är:
University of Chicago Medical Center med Sonia Kupfer, MD, Associate Professor of Medicine som Principal Investigator
Columbia University med Fay Kastrinos, MD som Principal Investigator.
För att se ett urval av övriga deltagande kliniker, klicka här.
Utöver PanFAM-1 valideras IMMray PanCan-d för även bland personer över 50 år med nydiagnostiserad typ 2-diabetes, en riskgrupp för bukspottkörtelcancer, i studien PanDIA-1 och i individer med tidiga symptom på bukspottkörtelcancer i studien PanSYM-1.

Stora framtidsvisioner 

Immunovias vision är att leda utvecklingen av bioinformatikstödd diagnostisering så att alla patienter diagnostiseras tidigare än idag. Snabbare, säkrare och tidigare diagnoser är alltså inte bara en helig Graal för bolaget Grail, vars nämnda genombrottsstatus sätter fokus på blodbaserade testers potential att leda till effektivare behandlingar med högre livskvalitet och betydligt högre överlevnadsgrad som följd.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 
 
 
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev