Home Nyheter Cyxone i blickfånget på internationell läkemedelskonferens

Cyxone i blickfånget på internationell läkemedelskonferens

Cyxone i blickfånget på internationell läkemedelskonferens

3 maj, 2019

I början av veckan avlöpte den internationella årliga konferensen Drug Discovery Summit och Kjell G. Stenberg, vd för svenska Cyxone, var inbjuden som Key Note Speaker. I sin presentation fokuserade han på sina erfarenheter av att starta ett läkemedelsbolag och de avgörande framgångsfaktorerna. BioStock kontaktade Kjell för att få veta mer om hans anförande samt för en inblick i var bolaget står idag.
Drug Discovery Summit är en av de mer framträdande konferenserna inom läkemedelsutveckling. Konferensen vill främja öppet och stimulerande vetenskapligt och kulturellt utbyte och ge deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter med representanter från både industrin och akademin. Syftet är att tillhandahålla en plattform för forskare och läkemedelsutvecklare att dela erfarenheter, främja läkemedelsupptäckter och påskynda samarbeten som kan leda till ny forskning och utveckling av läkemedel på den globala marknaden.
Drug Discovery Summit (DDS) lockar ledande strategiska beslutsfattare och talare, erbjuder interaktiva rundabordssamtal, panelsessioner, djupgående workshops och nätverkande. I år hölls konferensen i spanska Barcelona och storbolag som AstraZeneca, Fresenius Kabi, GSK, Eli Lilly, Merck, Sanofi och Shire fanns representerade bland deltagarna.

»Att få möjlighet att presentera våra kandidaters tydliga resultat för ett antal nyckelpersoner inom branschen var en ytterligare fördel då vi nu närmar oss ett stadium där ett samarbete kring en eller båda våra kandidater är ett möjligt alternativ« — Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Cyxones vd Key Note Speaker

För Malmöbaserade Cyxone utgjorde detta evenemang ett tillfälle att delge sin bild av vad som krävs för att starta och driva ett framgångsrikt läkemedelsbolag då bolagets vd Kjell G. Stenberg, liksom i fjol, var inbjuden som key note speaker. BioStock kontaktade Kjell för att få veta mer om hans syn på vad som krävs för att nå framgång inom läkemedelsutveckling, samt för att få en inblick i var Cyxone står idag.

Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

Kjell G. Stenberg, vd för Cyxone, till att börja med, vad betyder det för dig personligen att bli inbjuden som key note speaker i ett sammanhang som detta?
– För mig personligen var det en oerhörd glädje och ära att för andra året i rad bli tillfrågad om jag ville dela med mig av mina erfarenheter och lärdomar. Genom min långa karriär har jag lyckats samla på mig mycket kunskap och att få tillfälle att dela denna med mina extremt kompetenta kollegor var både roligt och bjöd in till flera intressanta samtal efter anförandet.
Det stod dig fritt att själv utforma ditt anförande. Berätta vad du valde för tema och varför?
– Som tema för mitt anförande valde jag att prata om Cyxones resa till ett autoimmunt bolag med två kliniska kandidater. Steget från att identifiera en lämplig kandidat till så kallade First-in-Man studier där läkemedlet för första gången administreras till en människa skiljer sig mycket från bolag till bolag. Vissa utmaningar är dock gemensamma och det är därför ett intressant ämne för de flesta i branschen att lyssna till. Att dessutom få möjlighet att presentera våra kandidaters tydliga resultat för ett antal nyckelpersoner inom branschen var en ytterligare fördel då vi nu närmar oss ett stadium där ett samarbete kring en eller båda våra kandidater är ett möjligt alternativ.
Du anknöt din syn på vilka nyckelfaktorer som krävs för att starta och driva ett läkemedelsbolag på ett framgångsrikt sätt, till att Cyxone numera har två kandidater i sin pipeline och är listat på Nasdaq First North. Vilka var de viktigaste budskapen som du ville lämna åhörarna med?
– Det viktigaste budskapet jag har att ge är vikten av ett noggrant och systematiskt arbetssätt. Sedan vi genom Accequa AB först började undersöka potentiella teknologier att förvärva har vi lagt stor vikt vid detaljer och vid att systematiskt kartlägga information. Detta har varit oerhört värdefullt i Cyxones fortsatta arbete och säkerställer att det alltid finns en stadig grund att stå på inför nästa steg i utvecklingen.
I ditt anförande nämnde du bl.a. er läkemedelskandidat T20K. Tidigare resultat har indikerat att T20K kan minska symtom hos multipel skleros (MS)-patienter under lång tid utan att orsaka säkerhetsproblem, vilket är ett problem med dagens behandlingsalternativ. Ni planerar nu en klinisk fas I-studie under 2019 för att undersöka kandidatens säkerhet och tolerabilitet i människa. Vill du utveckla vad det är ni har kunnat påvisa och vad ni förväntar er för utfall från den kommande studien?
– Genom våra prekliniska studier har vi kunnat kartlägga en mängd faktorer rörande T20Ks säkerhet och effekt. Bland annat har resultaten från dessa studier visat att T20K absorberas i mjälte och tarm, vilka är de organ som anses styra sjukdomsutvecklingen via immunologiska processer. Genom distributionen till dessa organ är mängden T20K i blod låg vilket minskar risken för systemiska biverkningar. Detta är mycket glädjande och indikerar sammantaget att T20K skulle kunna ha en tydlig effekt på MS och dess symtom också i framtida kliniska studier. Allra mest spännande är dock de prekliniska resultat som visar att T20K skulle kunna användas som ett profylaktiskt medel och alltså sakta ner sjukdomens förlopp, vilket skulle revolutionera hur MS upplevs av patienten och avsevärt förbättra dennes livskvalitet.
– Den första studien i människa syftar i all läkemedelsutveckling framförallt till att visa att behandling är tillräckligt säker för att administreras till en större grupp av människor. Studien görs med ett fåtal friska frivilliga forskningspersoner och det går därför inte att dra slutsatser kring kandidatens effekt på detta stadium. Detta då de personer som får läkemedlet alltså inte har den sjukdom som läkemedlet avser att behandla. Vad vi förväntar oss är därmed att kunna bekräfta T20Ks säkerhet i människa, vilket allt tyder på att vi också kommer att kunna göra.
Vad gäller er andra kandidat, Rabeximod, så genomförde ni i oktober förra året en företrädesemission för att finansiera en fas 2b-studie och bekräfta kandidatens signifikanta kliniska resultat i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism. Vilka är framtidsplanerna för denna läkemedelskandidat?
– Rabeximod är en mycket intressant kandidat som tidigare har uppvisat både en signifikant klinisk effekt och en begränsad toxicitet i jämförelse med biologiska läkemedel. Denna kandidat har genomfört en fas 2b-studie för att studera effekt i patienter tidigare, vilken först efter studiens slut uppnådde signifikant effekt så vi ser därför fram emot att nu planera en studie i patienter med ledgångsreumatism under 24 veckor. Programmet inleds med en säkerhetsstudie i två djurslag. Eftersom säkerhetsdata redan existerar för 12 veckors behandling så kan själva kliniska fas 2b-studien i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism startas redan under säkerhetsstudien.
Avslutningsvis, hur ser framtiden ut för Cyxone om utvecklingen blir som du önskar?
– Den framtid som vi idag arbetar mot är en där Cyxone är ett starkt och väletablerat bolag inom autoimmuna sjukdomar med en portfölj av immunomodulerande läkemedel som vi i egen regi eller tillsammans med andra avancerar framåt mot klinisk s.k. proof of concept. Därför är initieringen av T20Ks och Rabeximods respektive studier inte bara konkreta milstolpar i kandidaternas utveckling utan också i bolagets historia, där vi tar tydliga steg framåt i vår plan att ha en stark portfölj med flera autoimmuna kandidater i klinisk utveckling. Vi har en möjlighet att förändra behandlingsalternativen för de med autoimmuna sjukdomar och vi jobbar hårt för att de ska kunna få chans till en högre livskvalité än vad som med dagens medel är möjligt.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev