Home Nyheter Annexin deltar på stora branschkonferenser

Annexin deltar på stora branschkonferenser

Annexin deltar på stora branschkonferenser

21 maj, 2019

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals sätter stort värde på att nätverka och utbyta erfarenheter med andra bolag i life science branschen. Under april månad har bolagets Chief Medical Officer, tillika Chief Scientific Officer, Dr. Anna Frostegård, medverkat i två stora branschsammankomster i Boston, USA. BioStock har talat med Anna för att höra mer om vad dessa sammankomster har gett henne och vad de betyder för Annexin Pharmaceuticals utveckling.

Stockholmsbolaget Annexin Pharmaceuticals bygger på forskning bedriven av Johan och Anna Frostegård vid Karolinska Institutet. De upptäckte att proteinet Annexin A5 hade en effekt på den inflammatoriska komponenten i åderförkalkning i blodkärl.

Med denna upptäckt som bas grundades 2014 Annexin Pharmaceuticals som fokuserar på att utveckla behandlingar mot olika hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat ANXV är ett biologiskt läkemedel, ett humant rekombinant protein Annexin A5, som förväntas kunna skydda och reparera blodkärl och motverka inflammation. Förhoppningen är att man ska kunna behandla både mer sällsynta kärlsjukdomar samt folksjukdomar såsom hjärtinfarkt.

Fokus på rollen som Chief Medical Officer

En av Annexins grundare, Chief Scientific och Medical Officer (CMO) Anna Frostegård, deltog i april vid två viktiga sammankomster i Boston, USA- Chief Medical Officer Summit och Essential Protein Engineering Summit – med chans att nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor.
Den första av dessa konferenserna, Chief Medical Officer Summit, är en årlig sammankomst som fokuserar på en CMOs roll i små och medelstora life science bolag. Årets upplaga, den sjunde i ordningen, var den största sammankomsten med läkare verksamma inom bioteknikbranschen globalt och över 75 CMOs deltog.

CMO – en komplex roll

Arrangörerna bakom CMO Summit har två huvudsakliga mål. Det första är att sammanföra CMOs och ledare inom FoU för att diskutera utmaningar inom FoU för små och medelstora biotech bolag. Det andra målet är att skapa ett globalt nätverk där CMOs kan stötta varandra.
Arrangörerna påpekar att rollen som CMO kan vara både komplex och isolerande då ett stort ansvar vilar på CMO:s axlar, inte minst i mindre bolag. Som CMO har man inte bara ansvar för den kliniska utvecklingen och säkerheten för försökspersoner utan man medverkar i allt större utsträckning i strategiska beslut, ser till att möta investerarnas behov och planerar för exit.

Fokus på utveckling av proteinläkemedel

Annas andra stopp i Boston var Essential Protein Engineering Summit (PEGS), ett av de främsta eventen inom bioterapeutiska proteinläkemedel. Då Annexins kandidat ANXV är just ett proteinläkemedel torde bolaget ha stort utbyte av att delta vid PEGS som har växt till en av de största sammankomsterna i branschen. Förra året kunde arrangörerna konstatera att man vuxit för tionde året i rad då man kunde räkna till cirka 2600 deltagare. I år kunde man stoltsera med mer än 400 föreläsningar, paneler och gruppdiskussioner och 300 posters där allting handlade om just utvecklingen av proteinläkemedel.
BioStock har pratat med Anna Frostegård för att få veta mer.

Anna Frostegård, du är läkare och medgrundare till Annexin Pharmaceuticals. Kan du berätta lite mer om din bakgrund?

Anna Frostegård. CSO och CMO, Annexin Pharmaceuticals.

– Jag kommer från en familj med flera uppfinnare och har vuxit upp i en internationell entreprenörsmiljö, vilket innebar att jag knappt hade något annat val än vara med i alla aspekter av företagande redan från barndomen. Ibland tänker jag på den tiden när jag som ett litet barn fick hålla i handen de nya innovativa legeringar som min morfar utvecklade för flyg och rymdindustri, eller när jag istället för byggstenar lekt med patent, som på den tiden såg ut som tunga vackra böcker. Jag lärde mig tidig vikten av att gå sin egen väg, att ha tålamod och vilja att bygga långsiktiga värden och att framgång är ett resultat av hårt arbete.

– När tiden kom för att fatta beslut om ”vad jag skulle bli”, var det svårt att välja mellan medicin, journalistik eller juridik. I slutändan vann fascinationen över den mänskliga kroppen och tanken att den medicinska forskningen kan påverka våra liv. På den tiden drömde jag om att kunna forska fram inget mindre än någon banbrytande form av behandling som skulle vara tillhands om nära och kära skulle bli sjuka. Så jag utbildade mig först till läkare för att sedan bli forskare inom immunologi och hjärtkärlsjukdomar,samtidigt som entreprenörsandan har förblivit en del av mig. Här är jag nu i en privilegierad roll som CSO/CMO på Annexin Pharmaceuticals där jag fått vara med från själva uppfinningsögonblicket vid lab-bänken.

Chief Medical Officer Summit fokuserar på rollen som CMO vilket verkar vara en mycket komplex roll med stort ansvar inom olika områden. Vad ingår i din roll som CMO för Annexin Pharmaceuticals?  Hur skulle du säga att rollen som CMO utvecklas och förändras i takt med att Annexins utvecklas?

– Rollen som CMO är lätt att missförstå eftersom arbetsuppgifter kan skilja sig i olika företag. I ett litet biotechbolag som Annexin Pharmaceuticals, har jag som CMO först och främst en strategisk roll där jag ansvarar för kliniska frågeställningar och bidrar med synpunkter utifrån en medicinsk synvinkel vilket kan påverka utvecklings- och affärskritiska beslut. Detta kräver att jag kontinuerligt utvärderar vetenskapliga, kliniska och etiska aspekter av våra beslut mot bakgrund av de regulatoriska och konkurrenslandskapen. När vi påbörjar kliniska studier kommer mitt ansvarsområde att utvidgas bland annat med ansvar för säkerheten för studiedeltagare, vilket är en av nyckeluppgifterna för en CMO.

PEGS fokuserar särskilt på proteinbaserade läkemedel. Enligt dig, hur ser utvecklingen ut inom det här området?

– Proteinläkemedel (som är en del av s.k. biologiska läkemedel) har revolutionerat behandlingen av många allvarliga och kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes och reumatoid artrit. De ”Top 10” biologiska läkemedel som finns på marknaden har alla överskridit definitionen av en “blockbuster” (över 1 miljard USD i årsomsättning). Dessa succéhistorier är förstås ett drömscenario för patienter, biopharma bolag och investerare.

– Samtidigt kommer det alltid vara tufft att utveckla proteinbaserade läkemedel på grund av högkomplexa tillverkningsprocesser. Att ta fram ett typiskt proteinläkemedel kan innefatta upp till 5000 steg i tillverkningen, vilket är flera magnituder mer komplext än vad som krävs för att ta fram ett småmolekylärt läkemedel. Det gör att sådana proteinläkemedel också är dyra på marknaden. Jag är dock övertygad att just innovativa proteinbaserade läkemedel kommer att förbli attraktiva utifrån både utvecklings- och investerarperspektivet. Lyckas man komma in på marknaden, bygger produktens komplexitet ett sorts ”naturligt monopol” där det är oerhört svårt, kostsamt och riskabelt att skapa generika/biosimilars.

Hur passar er kandidat ANXV in i den proteinbaserade marknaden?

– Jag anser att framtiden tillhör biologiska läkemedel men att det blir en mer nischad approach där smalare indikationer blir alltmer intressanta. ANXV är ett proteinläkemedel, som är basererat på ett kroppseget protein och där indikationerna centreras kring kärlinflammation. Just kärlinflammation är en gemensam faktor vid flera inflammatoriska sjukdomar, säväl ovanliga som stora folksjukdomar. Vår strategi är att fokusera ANXV utvecklingen till en smal väldefinerad patientgrupp för att sen kunna sprida till större sjukdomar. En sådan potential, som vi tror ANXV har, är ovanlig även för biologiska läkemedelkandidater.

Hur viktiga är sådana här branschsammankomster för Annexin som bolag?

– De två branschsammankomsterna i Boston, där det finns flera världsberömda universitet, välfinansierade sjukhus och en lång historia av biotech riskkapitalister, är viktiga för Annexin. Vi har inte haft en enkel väg framåt än så länge och i Boston träffar jag kollegor med en otrolig bredd av kompetens som har stött på liknande utmaningar som vi gör. En vecka i Boston kan bli rätt så intensiv. Det finns mycket kunskap från utvecklingen av Annexin A5 som diagnostika och det finns även CRO som är specialiserade på klinisk utveckling inom oftalmologi, vilka vi har byggt en bra arbetsrelation med och jag passade även på att träffa dem.

Vilka erfarenheter och/eller insikter har du tagit med dig från de här två sammankomsterna?

– De två mötena -CMO Summit och PEGS- är väldigt olika. På CMO mötet är det informellt ”round table ” format som gäller. Jag har byggt ett globalt nätverk de senaste åren och känner många som deltog i CMO mötet. Det gör att vi utmanar varandra och pratar mer detaljerat än på många andra sammankomster. Det tyngsta fokuset på just detta mötet var FDA och hur interaktioner med myndigheten fungerar på bästa sätt, kunskap som fås av erfarenhet och inte är bara vetenskaplig. En av mina USA kollegor sa ”I slutändan är det FDA, inte den supersmarta killen eller tjejen från Harvard, som håller investerarens aktiekurs och produktens öde i sina händer”. Detta är en av de viktigaste insikter som finns med i mitt sätt att tänka i CSO/CMO-rollen.

– PEGS är däremot ett stort möte, där det krävs både förarbete för att hitta rätt i ”djungeln” och efterarbete efter varje mötesdag för att nästa dag kunna ställa nya Annexin-relevanta frågor till de protein- och FDA experter som är på plats. Vi har lagt mycket engagemang och resurser på att hantera de utmaningar som alltid dyker upp på vägen under läkemedelsutveckling. På PEGS var det tydligt att stora bolag investerar betydande resurser i proteinutvecklingen redan från tidigt utvecklingsstadium, investeringar som leder till att de “lär känna” sina protein-kandidater tidigt. Denna typ av investering kräver dock stora resurser vilket små bolag sällan har.
 

Hur kan dessa erfarenheter användas i Annexins verksamhet?

– Varje dag strävar teamet på Annexin efter att göra rätt saker i rätt tid, hitta lösningar till utmaningar, kommunicera på ett relevant och korrekt sätt och samtidigt upprätthålla förtroende till bolaget. Det är inte en enkel ekvation. Det viktigaste är att de nya erfarenheterna, kontakterna och kunskapen förhoppningsvis kommer ge oss fördelar i form av snabbare och effektivare utveckling av vår proteinbaserade läkemedelskandidat ANXV.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev