Home Nyheter Amgen lägger miljardbud på Nuevolution

Amgen lägger miljardbud på Nuevolution

Amgen lägger miljardbud på Nuevolution

22 maj, 2019

Den amerikanska läkemedelsjätten Amgen vill köpa det danska biotechbolaget Nuevolution som är noterat på Stockholmsbörsen. Nuevolutions styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet och även de tre största ägarna har åtagit sig att acceptera Amgens bud på 1,6 miljarder kronor, vilket innebär en budpremie på 169 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

Amgen lägger bud på Nuevolution och i potten ligger framförallt det danska bolagets egenutvecklade plattform Chemetics för preklinisk utveckling och som enligt Nuevolution möjliggör identifiering av småmolekylära läkemedelskandidater mycket mer effektivt och till en lägre kostnad än vad som är möjligt med andra konventionella metoder.

Chemetics gör det möjligt att DNA-koda fragment och skapa bibliotek med kombinationskemi för snabb screening av olika målmolekyler. Bolaget har årligen producerat 4-8 Chemetics-bibliotek bestående av miljoner till flera miljarder föreningar per bibliotek.

Plattformen har levererat flera avtal med Big Pharma

Chemetics-konceptet. Klicka för att förstora

Nuevolution har dels applicerat sin forskningsplattform för identifiering och utveckling av sin egen projektportfölj av läkemedelskandidater för behandling av cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Dels har plattformen använts för att leverera “leads” till läkemedelspartners.

Hittills har Chemetics använts i 17 samarbetsavtal med världsledande läkemedelsbolag som Novartis, Merck & Co, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Biotech och Lexicon Pharmaceuticals.

»Vi har genomfört en omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. I ljuset av den höga premien och åtagandena från de tre största aktieägarna att acceptera erbjudandet är vår slutsats att erbjudandet är skäligt och vi står enhälligt bakom beslutet att rekommendera budet på 32,50 kronor per aktie« — Stig Løkke Pedersen, Nuevolutions styrelseordförande

Samarbetet med Amgen inleddes 2016

Nuevolution och Amgen inledde ett forskningssamarbete med Chemetics i fokus redan under oktober 2016. Enligt avtalet har Nuevolution ansvarat för den tidiga forskningsfasen och partnerna har samarbetat under senare forskningsfaser medan Amgen har varit fullt ansvarig för preklinisk utveckling, klinisk utveckling och kommersialisering över hela världen.

Amgen utnyttjade option 2018

I juli förra året tillkännagav Nuevolution att Amgen utnyttjade sina optionsrättigheter i ett program som är en del av forskningssamarbetet kring multipla mål. Amgen blev då ansvarigt för samtliga kommande forsknings- och utvecklingskostnader relaterade till båda parter, och Amgen erhöll då en exklusiv option att licensiera programmet. Amgens option för licensiering gäller till och med slutet av fas 1.

Amgens beslut att använda sin optionsrätt gjordes efter att Proof-of-Concept visats i djurmodeller, en milstolpe som avslutar den tidiga forskningsfasen i enlighet med avtalet.

Framgångsbaserade milstolpsbetalningar på 410 MUSD

Under den potentiella vidareutvecklingen och kommersialiseringen av programmet var Nuevolution berättigade att erhålla framgångsbaserade milstolpsbetalningar som sammanlagt kunde uppgå till upp till 410 MUSD. Nuevolution hade också rätt att erhålla royalties vid framtida försäljning. Detta kan ställas i relation till Amgens nu aktuella uppköpsbud på cirka 167 miljoner USD.

Uppköpsbudet från Amgen

Erbjudandet från Amgen innebär en premie om 169 procent jämfört med stängningskursen för Nuevolution-aktien om 12,10 kronor på Nasdaq Stockholm den 21 maj 2019 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet). Vidare innebär det en premie om 69 procent jämfört med den högsta kursen om 19,28 kronor som aktien har handlats till under en period om 52 veckor fram till och med den 21 maj 2019. Slutligen innebär det en premie om 166 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Nuevolutions aktie om 12,20 kronor under en period om 30 kalenderdagar fram till och med igår den 21 maj 2019.

De tre största aktieägarna och styrelsen accepterar budet

Sunstone, SEB och Stiftelsen Industrifonden, som innehar cirka 21 procent, 20 procent respektive 18 procent av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution, har på vissa villkor – att erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 1 september 2019 och att Amgen inte i något väsentligt avseende bryter mot tillämpliga lagar eller regelverk – åtagit sig att acceptera erbjudandet. Sammanlagt motsvarar åtagandena 59 procent av det totala antalet aktier.

Nuevolutions styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 13 juni 2019 och avslutas omkring den 4 juli 2019, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Läs pressmeddelandet från Amgen här

Läs uttalandet från Nuevolutions styrelse här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev