Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 8 april

Nyhetssvepet måndag 8 april

Nyhetssvepet torsdag 20 juni

Nyhetssvepet måndag 8 april

8 april, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Ny vd ska ta strokebolagets kandidat in i klinik 
» Enzymatica preppar produktlansering och är redo för striktare reglemente
» Aprea uppnår positiva resultat mot svårfångad målmolekyl
» Oncology Venture vill lansera FDA-godkänt bröstcancerläkemedel i Europa 
» RhoVac ansöker om studiestart för fas IIb i prostatacancer
» Allt vanligare med stora avtal i preklinisk fas

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 14 här
System-c bioprocess, Aurogene och Labsoft har utsetts att representera Phase Holographic Imaging (PHI) i respektive Frankrike, Italien och Polen. De nya distributörerna kommer att ansvara för försäljning, service och kundrelationer avseende PHI:s samtliga produkter inom respektive marknader. Bolagets säljchef Mikael Wanland berättar mer om bolagets expansion. Läs mer.
I samband med European Conference on Interventional Oncology (ECIO) i Amsterdam 8-11 april publicerar Clinical Laserthermia Systems ett white paper, dvs. ett mer omfattande informations- och marknadsföringsmaterial, avseende CLS immunstimulerande behandlingsmetod för cancertumörer, imILT. Denna innehåller bland annat beskrivningar av prekliniska och kliniska studier, utvecklingen av behandlingsmetoden samt data kring säkerhet och handhavande. Läs mer.
Scandion Oncology erhåller EU-anslag om 350 TDKK som kommer att användas i arbete med SCO-101, en behandling mot bröstcancer. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical har beviljats ett anslag om 500 Tsek från Europeiska Kommissionen för att genomföra en mer fördjupad och uppdaterad affärsplan för fortsatt utveckling av SI053. Läs mer.
Hamlet Pharma publicerar en tidsplan för fas I/II-studien av urinvägscancer. Läs mer. Bolaget kommer även att presentera vid Aktiespararnas Kvinnokväll i Stockholm. Läs mer.
ADDvise orderingång ökade med 33 procent under första kvartalet 2019. Läs mer.
PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap System. Läs mer.
WntResearch meddelar att den vetenskapliga tidskriften Anticancer Research har publicerat en artikel om bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Artikeln beskriver hur behandling med Foxy-5 minskar antalet cancerstamceller i tumörer som härrör från två humana koloncancer-cellinjer. Läs mer.
PCI Biotech ger information om bolagets fas I-studie inom gallgångscancer. Läs mer.
Carbiotix publicerar information om bolagets senaste finansieringsrunda. Läs mer.
AddLife publicerar kompletterande info gällande handel i TO7. Sista dag för handel med T07 blir den 16 april. Läs mer.
Lumito genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35,7 Mkr före emissionskostnader. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Attana BBS-Bioactive Bone Substitutes  Episurf Medical  Medivir  Obducat  SyntheticMR  QuickCool
Kallelser till bolagsstämmor:
AddLife  Camurus  Infant Bacterial Therapeutics  Lumito NeuroSearch  Scandinavian Chemotech  Surgical Science Sweden  ViroGates
Nyheter inkomna efter fredag lunch.:
Oncology Venture publicerade prospekt för den nyemission som inleds 17 april och pågår till den 2 maj. Bolaget förväntas erhålla en nettolikvid om cirka 100 Mkr vid full teckning av units. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntas bolaget erhålla ytterligare nettolikvid om cirka 188 Mkr i maj 2020. Läs mer.
Camurus rapporterade positiva resultat från nya analyser av data från en randomiserad, dubbelblind fas III-studie av CAM2038 i opioidberoende patienter som innan studiestart testats positiva för fentanyl. Läs mer.
SpectraCure har ansökt om ett nytt patent till europeiska patentverket som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik. Läs mer.
Bolagsstämma i LifeAssays beslutade att avslå förslag om likvidation. Läs mer.
PharmaLundensis har genomfört realistiska tester med EcoFilter systemet för att klargöra förmågan att ta bort antibiotika från avloppsvatten innehållande både urin och avföring. Utvärderingen har nu visat att EcoFilter ger en fullständig ( > 99 %) eliminering av samtliga testade antibiotika. Läs mer.
Vid extra bolagsstämma i Obducat den 19 mars beslöts om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 0,75 kr per aktie och teckningsperioden löper mellan 12 – 26 april. Läs mer.
Active Biotech har slutfört överlåtelsen av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund. Köpeskillingen uppgår till 275 Mkr. Läs mer.
Bluebird bios läkemedel Zynteglo för patienter med transfusionsberoende β-talassemi har fått ett positivt utlåtande från EMAs vetenskapliga kommitté CHMP. Läs mer.
European High Growth Opportunities Securitization Fund har genom meddelande till styrelsen för QuickCool påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler. Läs mer.
Valberedningen för Calliditas Therapeutics har föreslagit att Elmar Schnee och Diane Parks väljs till nya styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 8 maj. Schnee föreslås som styrelseordförande. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Scandinavian ChemoTech +31,23%, ADDvise Group +6,85%, AcuCort +5,59%, AroCell +3,76%, Brighter +3,42%, Hamlet Pharma +3,38%
Förlorare i lunchhandeln: Oncology Venture -15,47%, PharmaLundensis -9,95%, Dignitana -6,30%, Klaria -5,74%, Hemcheck -5,73%, Idogen -5,67%
Index: OMXS30 -0,15%, Hälsovård +0,08%
Fler artiklar från BioStock
» RhoVacs kliniska cancerstudie är avslutad 
» Artikelserie om Alzheimers sjukdom, del III: Läkemedelsutveckling i Sverige
» Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd 
» PHIs nya säljchef växlar upp den globala expansionen
» Cyxone vill positionera T20K i en profylaktisk behandling för MS
» Artikelserie om Alzheimers sjukdom, del II: Forskningen


[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev