Home Nyheter Women in Leadership – Balance for Better

Women in Leadership – Balance for Better

Women in Leadership – Balance for Better

8 mars, 2019

I samband med Internationella Kvinnodagen hölls idag ett välbesökt seminarium på Medicon Village om kvinnor och ledarskap. Seminariet ’Women in Leadership – Balance for Better’ bjöd på en mycket intressant diskussion mellan fyra kvinnor med gedigen erfarenhet av life science-branschen. BioStock tog också chansen att ställa ett par frågor till Medicon Villages vd Kerstin Jakobsson om hur hon ser på kvinnor inom life science-sektorn.
Syftet med dagens seminarium var att fira, stärka och inspirera kvinnor till att hitta en balans och driv för att främja deras finansiella, fysiska och emotionella liv. Eventet organiserades av HBA, CRO-bolaget TFS och life science hubben Medicon Village, i de senares lokaler i Lund.

Eva McLellan, Director of Oncology Pipeline Roche

Branschorganisation för kvinnor

HBA, eller Healthcare Businesswomen’s Association, är en global och ideell branschorganisation vars huvudsyfte det är att främja kvinnornas framsteg och inflytande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Organisationen arbetar för att uppnå jämställdhet i ledarpositioner, underlätta karriär och affärsförbindelser samt tillhandahålla effektiva metoder som gör det möjligt för organisationer och bolag verksamma inom sektorn att förverkliga den fulla potentialen hos sina kvinnliga talanger. Arbetet sker genom ett starka nätverk, utbildningsinsatser, forskning, föredrag och genom att ge utmärkelser till individer och bolag som främjar jämställdhetsutvecklingen inom sektorn.

Fyra inspirerande exempel

Dagens seminariet inleddes av Anette Orheim, Medicon Villages kommunikationschef, som påpekade att endast 20 procent av de bolag som har sitt huvudkontor på Medicon Villages har en kvinnlig medical director eller vd men mer glädjande är att hela 77 procent av de noterade bolagen på Medicon Village har kvinnor i styrelsen.

Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen

Därefter bestod mycket av programmet av dagens fyra huvudtalare, alla tydliga exempel på kvinnor som tagit sig långt inom branschen och som var på plats för att dela med sig av sina erfarenheter: Eva McLellan, ansvarig för Roches onkologipipeline, Anki Malmborg Hager, vd på SenzaGenNina Holst, ansvarig för Strategic Resourcing Solutions på TFS International, och Suzanne Pavon, också från TFS där hon är vice vd för Quality & Compliance.

Många inom branschen, få i toppen

Talarna höll varsin presentation, där de lyfta fram erfarenheter från sina yrkesliv som både illustrerade kvinnors villkor i branschen och inspirerade – den enbart kvinnliga – publiken till att ta plats i industrin och att hjälpa varandra

Suzanne Pavon, vd för Quality & Compliance TFS

McLellan påpekade att det faktiskt är viktigt att fira de framsteg som faktiskt har gjorts när det gäller lika möjligheter och rättigheter för män och kvinnor. Som McLellan påpekade är problemet inom life science faktiskt inte att få in kvinnor i branschen; 80 procent av beslutsfattare inom inköp och förbrukning inom hälso- och sjukvården är kvinnor och 70 procent av de som arbetar inom sjukvården är kvinnor. Utmaningen är snarare att kvinnor inte når topp-positioner, t.ex. är bara 9 procent av startups grundade av kvinnor.

Förebilder avgörande

Ett genomgående tema var vikten av balans, något som Malmborg Hager underströk när hon berättade om sina erfarenheter som kvinnlig vd. En balans mellan män och kvinnor i en organisation gynnar alla och det är viktigt att män och kvinnor arbetar tillsammans och lär av varandra. Hon uppmanade också publiken att se till vad de själv kan bidra till för att inspirera flickor och kvinnor till att ta plats. Här använde hon sin tid som tränare för ett flicklag i fotboll som exempel. De flesta fotbollstränare är män men flickor behöver se kvinnor i rollen som ledare och detta är något som kvinnor kan bidra med på många olika sätt, t.ex. genom föreningslivet.

Nina Holst,ansvarig för Strategic Resourcing Solutions på TFS

Nina Holst, som har erfarenhet från många olika branscher, pekade på vikten av att ta chansen när den kommer och att våga. Hon talade också om att det kan vara svårt för kvinnor att slå sig fram, som exempel nämnde hon att hon själv upplevt att kollegor tvivlat på hennes kompetens och att hon som 45-åring blir kallade ‘little girl’.  För att övervinna det här föråldrade synsättet är det viktigt att kvinnor stöttar och stärker varandra.

Att bryta normer istället för att falla in i förlegade led

Även Suzanne Pavon tryckte på vikten av att ta plats. Pavon beskrev hur hon själv upplevt mobbning och trakasseri under sin tid inom Big Pharma. Efter att ha vaknat upp med en panikångest klockan fyra på morgonen bestämde hon sig för att göra något åt sin situation och lämnade Big Pharma. Hennes budskap till publiken var att vara ‘fearless’.
I den avslutande paneldiskussionen diskuterades teman såsom sårbarhet, öppenhet och ledarskap och hur manliga och kvinnliga ledare förhåller sig till detta. Panelen var överens om att det är viktigt för kvinnor att inte anpassa sig efter hur de tror att de ska vara eller se ut på arbetsplatsen. McLellan berättade hur hon i början av sin karriär enbart klädde sig i blå kostymer för att bli tagen på allvar men hur hon nu är sig själv och gärna klär sig i färggranna klänningar. Det absolut viktigaste för kvinnor är att vara sig själva och inte vad de tror att de borde vara.

Medicon Village arbetar för att främja kvinnors framsteg genom nätverkande

I samband med dagens event fick BioStock också en pratstund med Kerstin Jakobsson, vd på Medicon Village, om kvinnor aktiva inom life science.

Kerstin Jakobsson, vd Medicon Village

Kerstin Jakobsson, du har ju själv lång erfarenhet inom entreprenörskap och från life science branschen, hur tycker du att klimatet för kvinnor i branschen har förändrats under din verksamma tid?
– Inom life science har det alltid funnit många mycket duktiga och kompetenta kvinnor, men visst är det skillnad jämfört med när jag blev klar med min civilingenjörsexamen. Det har blivit mycket bättre, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.
Vad tror du behövs för att få fler kvinnor att ta steget från forskningsinnovation till kommersiell produkt?
– Jag tror att det som främst behövs är affärsstöd och förebilder som visar hur man lyckas.
Vad gör ni på Medicon Village för att aktivt understödja kvinnligt entreprenörskap?
– Dagens seminarium Women in Leadership är ett exempel på aktiviter och event som vi stöttar. Via vårt interna nyhetsbrev och intranät här på Medicon Village är det lätt och enkelt att hitta intressanta möten för att knyta nya kontakter och att kunna utvecklas. Det är viktigt att hela tiden arbeta med sitt nätverk, där kan man hitta rätt kompetens eller stöd. För att underlätta detta har vi även breda partnerskap och samarbeten för att enkelt tillgängliggöra kompetens.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev