Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 27 mars

Nyhetssvepet onsdag 27 mars

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet onsdag 27 mars

27 mars, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Eurocine Vaccines emission bekostar viktiga milstolpar
» 75 miljoner till forskning inom sjukvården till årets Wallenberg Clinical Scholars
» Eurocine Vaccines sjösätter snabb utvecklingsplan via ny kapitalrunda
» DiCE: »Cancer patients need access to the best possible technology«
» Tung svensk hälsovårdsfond investerar i finskt Parkinson-bolag
» Vd-intervju och presentation med Xbrane Biopharma från BioStock Live

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 12 här
Eurocine Vaccines har tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Avtalet har tecknats med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie. Vaccinkandidaten är ett förebyggande vaccin mot en virussjukdom i människa. Läs mer.
Dr. Anders Sandberg, CSO på Alzinova, genomför idag en presentation på den vetenskapliga kongressen The 14th International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases i Lissabon, Portugal. Läs mer.
AstraZeneca meddelar att Forxiga (dapagliflozin) har godkänts i Japan för oral behandling som ett komplement till insulinbehandling vid typ 1 diabetes hos vuxna. Den 20 mars godkände EU Forxiga för behandling av typ 1 diabetes som tillägg till insulin. Läkemedlet granskas även regulatoriskt i USA för samma indikation. Läs mer.
Camurus företrädesemission blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 403 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Läs mer.
Sciety meddelar att Lipigon Pharmaceuticals har rest 8 Mkr i en nyemission för att finansiera sin fortsatta prekliniska utveckling av läkemedel inom fettrelaterade sjukdomar, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. I emissionen om 8 Mkr deltog investerare från Scietys nätverk tillsammans med befintliga ägare. Lipigon siktar på en börsnotering under 2020 inför start av studier i människa. Läs mer.
Spago Nanomedical tillförs ca 30,2 Mkr före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9. Nyttjandegraden uppgick till 77,4 procent. Läs mer.
Forskaren Anita Göndör vid Institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska institutet har från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse tilldelats ett anslag på 2 miljoner kronor. Pengarna ska gå till ett konfokalmikroskop där en och samma cell kan studeras i olika plan. En tredimensionell bild av arvsmassan kan ges, vilket kan vara nyckeln till en effektivare cancerterapi. Läs mer.
Brighter har nominerats till Swecare Rising Star Award 2019. Läs mer.
Camanio Care får finansiering på tre miljoner kronor och har därmed kassa till slutet av juni, samt avslutar finansieringsavtalet med ESGO. Camanio senarelägger även stämman till den 4 juni. Läs mer.
Genmab meddelar att ansökan har lämnats till EMA för daratumumab i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason som behandling för nyligen diagnostiserade patienter med multipelt myelom som är kandidater för autolog stamcellstransplantation. Läs mer.
Valberedningens förslag till ny styrelse i Medivir inför årsstämman 2019. Läs mer.
Obstecare rapporterar positivt resultat från mötet med FDA. Läs mer.
Dignitana erhåller CE-märkning för nästa generations DigniCap Delta för att minska håravfall vid kemoterapi. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical meddelar att andra etappen av formuleringsarbetet inom projektet Belopenem är igång. Läs mer.
Aktieägarna i Arjo kallas till årsstämma den 7 maj 2019 i Malmö. Läs mer.
VD Carl Johan Merner fortsätter utöka sitt aktieinnehav i MediRätt. Läs mer.
Som enda sjukhus i Sverige genomför Skånes universitetssjukhus titthålsoperationer vid långvarigt förmaksflimmer och förändringar på hjärtats förmak. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Stille  Diamyd  Scandinavian Real Heart
Nyheter inkomna igår e.m:
Scandinavian ChemoTech har gått vidare till andra delen av Horizon 2020 och får bidrag på 50 000 EUR. Läs mer.
Brighter aviserar att nytt datum för publicering är den 18 april 2019. Bakgrunden till senareläggningen är bolagets pågående aktiviteter inom finansiering. Läs mer.
Aktieägarna i IRLAB Therapeutics kallas till årsstämma den 25 april 2019 i Göteborg. Läs mer.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Alzinova den 26 mars 2019. Läs mer.
Nexstim Abp offentliggjorde prospekt avseende en företrädesemission på 5,2 miljoner euro och aviserade även ny information gällande sin tidigare resultatprognos. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Annexin Pharmaceuticals +30,86%, Scibase Holding +24,16%, Eurocine Vaccines +21,11%, PExA +11,76%, BiBBInstruments +8,92%, Surgical Science Sweden +7,96%
Förlorare i lunchhandeln: Nexstim Oyj -47,38%, AlphaHelix -17,29%, Cline Scientific -10,71%, Camanio Care -8,65%, Bioservo Technologies -7,25%, Ziccum -6,76%
Index: OMXS30 -0,43%, Hälsovård -0,84%
Fler artiklar från BioStock
» Cereno Scientific gör sig kvitt konvertibellån
» Lipum i nytt samarbete med amerikanska Abzena
» Biogens fallerade fas III i Alzheimers drar med sig svensk sektorkollega
» Att ta kontroll över våra gener för att behandla sjukdomar
» Ny avtalspartner och miljonintäkt för Iconovo
» Immunicums forskningschef presenterade på cancerseminarium med Nobelglans

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev