Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag Promimic ingår partnerskap med Onkos Surgical

Karolinska Developments portföljbolag Promimic ingår partnerskap med Onkos Surgical

Karolinska Developments portföljbolag Promimic ingår partnerskap med Onkos Surgical

15 mars, 2019

Idag kunde Karolinska Development meddela att deras portföljbolag Promimic ingått partnerskap med amerikanska Onkos Surgical för att använda bolagets ytteknologi för att vidareutveckla och kommersialisera skelettimplantat. För Promimic, som sedan tidigare har flertal aktiva partnerskap inom tandimplantat, är avtalet ett viktigt steg för dess ortopediska verksamhetsgren.
Medicinteknikbolaget Promimic, sprunget ur Chalmers tekniska högskola i Göteborg, utvecklar och marknadsför produkter med nano-material för innovativa ytbehandlingar av implantat.
Bolaget har utvecklat HAnano Surface, en nanotunn hydroxyapatitisk (HA) ytteknologi för beläggningen på implantat, som ger nybildat skelett förbättrad mekanisk stabilitet. Den nanometertunna ytan hjälper till att bevara implantatets mikrostruktur och minskar risken för sprickor i beläggningen. Beläggningen skiljer sig från konkurrenternas då den kan appliceras på vilken implantatgeometri och material som helst, inklusive porösa material och 3D-strukturer.
Teknologin har påvisad kapacitet att både påskynda och förbättra fäststyrkan vid implantat och Promimic fokuserar på två olika verksamhetsområden – tandimplantat och skelettimplantat.

Erbjuder snabb väg till marknaden

År 2017 erhöll HAnano Surface ett 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Myndighetsgodkännandet innebär att nya, innovativa produkter som bygger på samma teknologi snabbt kan nå marknaden.

Ett flertal befintliga partnerskap och marknadsingångar

Promimics teknologi har resulterat i ett flertal licensavtal med aktörer inom tandimplantat. Ett exempel är Sistema de Implante Nacional (SIN), en ledande leverantör av tandimplantat i Brasilien som efter grönt ljus från FDA förbereder lansering av HAnano-belagda tandimplantat även i USA.
Implantatproduktionen kan enkelt skalas upp till industriella kvantiteter och Promimics partner Danco Anodizing har etablerat en egen tillverkningsanläggning för att förse såväl den amerikanska som den kinesiska marknaden. Nämnas bör också att Promimic sedan tidigare etablerat en försäljningsverksamhet i USA.

Nytt avtal inom ortopedi

Dagens annonserade partnerskap med amerikanska Onkos Surgical, som arbetar med innovativa lösningar för tumörkirurgi, utgör ett viktigt steg inom bolagets ortopediska inriktning.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Partnerskapet går ut på att kombinera Promimics HAnano Surface-teknik med Onkos Surgicals ELEOS-system som används vid omfattande kirurgi vid skelettcancer som medför radikal resektion och ersättning av hela, eller delar av, smal- eller lårbenet. Risken att skelettimplantat lossnar är fortfarande en stor utmaning vid denna typ av kirurgi. Med hjälp av HAnano Surface-teknologin vill Onkos Surgical vidareutveckla sina implantat och förbättra dess fäststyrka.
I ett pressmeddelande framhöll Karolinska Developments vd Viktor Drvota att partneravtalet innebär en validering av potentialen med Promimics avancerade teknologi, vilket ytterligare stärker bolagets ställning som värdeskapande partner för högprofilerade aktörer inom ortopediska implantat.

Strategisk marknadsinriktning för Promimics och Karolinska Development

Marknaderna för tand- och ortopediska implantat utgör tillsammans globala marknadsmöjligheter motsvarande 600 – 800 miljoner USD. Marknaden karaktäriseras av ett fåtal globala aktörer som ständigt är på jakt efter nya, innovativa tekniker att inlicensiera för att differentiera sitt portföljutbud. Promimic har utformat sin affärsmodell för att möta denna efterfrågan och att döma av det hittillsvarande externa intresset går bolaget en ljus framtid till mötes.
Karolinska Development är Skandinaviens enda börsnoterade investmentbolag exklusivt verksamt inom life science och enligt bolagets årsrapport för 2018 äger man, genom KDev Investments, 30 procent av Promimic. Andra stora ägare inkluderar ALMI Invest, K-Svets Ventures och Chalmers Ventures.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev