Home Nyheter 75 miljoner till forskning inom sjukvården till årets Wallenberg Clinical Scholars

75 miljoner till forskning inom sjukvården till årets Wallenberg Clinical Scholars

75 miljoner till forskning inom sjukvården till årets Wallenberg Clinical Scholars

26 mars, 2019

Wallenberg Clinical Scholars-programmet utlystes år 2014 och är en satsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse där närmare 600 miljoner kronor satsas under en tioårsperiod på 25 av landets bästa kliniker. Idag kungjordes den tredje omgången av programmet där totalt 75 miljoner satsas på fem nya Wallenberg Clinical Scholars som forskar inom sjukvården. Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.
Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod. Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område. Programmet utlystes 2014 och idag offentliggjordes alltså den tredje omgången.
De fem Wallenberg Clinical Scholars får forskningsanslag på vardera 15 Mkr under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Programmet drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

»Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten på våra sjukhus. Målet med programmet är att långsiktigt stärka den svenska kliniska forskningen som alltid hållit hög kvalitet men som åren innan programmet lanserades hade börjat tappa mark. Det är därför väldigt roligt att vi under de senaste åren kunnat bevilja anslag till 20 framstående forskande läkare« — Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Genom åren byggde Knut och Alice Wallenberg upp en ansenlig förmögenhet och redan före stiftelsens grundande 1917, hade de via donationer bland annat finansierat olika byggnads- och utvecklingsprojekt i det svenska samhället. Genom bildandet av Stiftelsen ville de organisera stödet.
Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i SEB och Investor till ett värde av 20 Mkr, 593 Nkr i dagens penningvärde. Trots att Stiftelsen, fram till år 2018, delat ut anslag om drygt 27,2 miljarder kronor, har tillgångarna genom framgångsrik kapitalförvaltning efter 100 år växt till 109 miljarder kronor.
De senaste årens anslag på totalt 1,8 miljarder kronor per år har inneburit att stiftelsen placerar sig som en av de största privata forskningsstiftelserna i Europa. Stiftelsen är huvudsakligen inriktad på att ge stöd till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, genom långsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass.

[divider]WALLENBERG CLINICAL SCHOLARS 2019[/divider]

Markus Heilig. Foto: Mikael Sjöberg
Markus Heilig, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet, försöker komma fram till varför vissa människor, men inte andra, utvecklar ett beroende av alkohol. Han har bland annat visat att råttor som föredrog alkohol framför sockerlösning, hade svårt att reglera halten av en viss signalsubstans i hjärnan.
Ska utveckla läkemedel mot alkoholberoende
Ann Hellström. Foto: Mikael Sjöberg
Ann Hellström, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, kartlägger vad som krävs för att organen ska växa normalt hos för tidigt födda barn. Hennes långsiktiga mål är att de barn som föds extremt tidigt ska utvecklas på samma vis som de som får ligga kvar i magen.
Vad behöver extremt prematura barn för att växa normalt?
Stefan James. Foto: Mikael Sjöberg
Stefan James, överläkare och professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, arbetar med att utveckla ett system där data från undersökningar och behandlingar inom hjärt-kärlsjukvården tas om hand på ett mer strukturerat sätt. Tanken är att se hur vården kan förbättras genom att bland annat hjälpa läkare att skräddarsy behandlingen.
Ett lärande vårdsystem för evidensbaserad medicin
Kristian Riesbeck. Foto: Mikael Sjöberg
Kristian Riesbeck, överläkare och professor vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, arbetar med att ta fram vacciner mot två bakterier som orsakar öroninflammationer. Behovet av att utveckla nya vaccin är stort för att minska användningen av antibiotika och därmed få stopp på ökningen av antibiotikaresistens.
Framställer säkra vacciner mot öroninflammationer
Olle Kämpe. Foto: Mikael Sjöberg
Olle Kämpe, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, studerar varför immunförsvaret hos patienter med autoimmuna sjukdomar attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem. Det handlar bland annat om att se varför immunförsvaret reagerar mot en viss vävnad men inte mot en annan.
Ska undersöka varför vi får autoimmuna sjukdomar

Samtliga foton tillhandahållna av Wallenbergstiftelserna

FAKTA om programmet
Under programtiden kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 Mkr och varje forskare erhåller 15 Mkr för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa anslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

»Sverige har utomordentliga förutsättningar inom klinisk forskning och många viktiga insatser har gjorts av kliniska forskare i vårt land. Tyvärr har de senare årens organisationsförändringar inom sjukvården försämrat de kliniska forskarnas arbetssituation och därmed Sveriges position inom detta viktiga område. Wallenberg Clinical Scholars ger några av de allra främsta kliniska forskarna möjlighet att bedriva forskning i direkt anknytning till sjukvården. Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan« — Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Läs även: 22 framstående forskare utses till Wallenberg Scholars (25 mars 2019)
Presentationsfilm som beskriver “The Wallenberg Ecosystem”:

YouTube video

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev