Home Nyheter 2cureX omstrukturerar styrelsen och förbereder finansieringsrunda om 25 Mkr

2cureX omstrukturerar styrelsen och förbereder finansieringsrunda om 25 Mkr

2cureX omstrukturerar styrelsen och förbereder finansieringsrunda om 25 Mkr

14 mars, 2019

Danska 2cureX aviserade idag både styrelseförändringar och en planerad företrädesemission om högst 25 Mkr. Till ny styrelseledamot föreslås Camilla Huse Bondesson, som med 30 års erfarenhet från styrelsearbete och seniora positioner på bolag inom medicin- och bioteknik tillför viktig kompetens när bolaget närmar sig kommersialisering. Samtidigt lämnar tre ledamöter styrelsen på egen begäran. BioStock har träffat styrelsens ordförande Povl-Andre Bendz för en kommentar. Se intevjun nedan. 
Tidigare i veckan meddelade 2cureX att man ska utvärdera IndiTreat-testets potential inom preventiv cancervård. Tillsammans med Universitetssjukhuset Bispebjerg inleder man en genomförbarhetsstudie för behandling av förstadier till kolorektalcancer. Studien innebär en signifikant breddning av bolagets fokus, från att hittills ha koncentrerat sig på sena sjukdomsstadier, till att nu även understödja val av förebyggande åtgärder.

Möblerar om styrelsen

På torsdagen kom beskedet att aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Camilla Huse Bondesson nyväljs som styrelseledamot. Samtidigt lämnar tidigare ledamöterna Juan Farré, Simon Hesse Hoffman samt Ulrich Spengler, som suttit en längre tid i styrelsen i egenskap av storägare i bolaget, nu sina platser till förfogande.
Camilla Huse Bondesson presenteras som en erfaren styrelseledamot inom medicin- och bioteknik som för närvarande också är styrelseordförande för Gradientech AB, Immuneed AB och TdB Consultancy AB. Med över trettio års internationell operativ erfarenhet från seniora positioner på bolag inom medicin- och bioteknik, bland annat som General Manager för Behring Diagnostica AB, International Product Manager för Biacore, Marketing Director för Amersham Biosciences (nuvarande GE Healthcare Life Sciences) samt VP Marketing för Gyros AB, tillför Bondesson såväl önskvärd kompetens som ett starkt nätverk till 2cureX.

Föreslår nyemission

Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman godkänner en nyemission av aktier motsvarande högst 25 Mkr i total emissionslikvid för att finansiera den fortsatta verksamheten inför en kommande marknadslansering av IndiTreat. Från 2cureX sida har man länge kommunicerat att en kapitalanskaffning legat i korten under 2019, planer som nu alltså konkretiserats.
BioStock träffade 2cureX styrelseordförande Povl-Andre Bendz som bl.a. kommenterar styrelsens nytillskott och bolagets breddning av fokus till preventiv cancervård.
Klicka nedan för att se intervjun i sin helhet. (Intervjun är på engelska)

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev