Home Nyheter VD Immunicum: »Intresset är stort hos internationella investerare«

VD Immunicum: »Intresset är stort hos internationella investerare«

VD Immunicum: »Intresset är stort hos internationella investerare«

13 februari, 2019

Immunicums framsteg den senaste tiden och spännande kommande milstolpar gör att intresset är stort bland internationella investerare för att träffa bolaget. Det avslöjade vd Carlos de Sousa när BioStock träffade honom under LSX World Congress i London, en av flera konferenser som Immunicum presenterat vid under de senaste veckorna. Intervjun från LSX kan ses i sin helhet nedan.
Starten av ILIAD-studien tidigare i veckan är en viktig milstolpe och mycket talar för att Immunicums ambitiösa kliniska utvecklingsplan, med flera viktiga katalysatorer under året, är en bidragande faktor till det intresse som en entusiastisk Carlos de Sousa berättar att han möts av när han är ute och presenterar för internationella investerare.

Internationell breddning av ägarbasen önskvärd

BioStock möter Immunicums vd under första stoppet på en intensiv roadshow med nedslag i London, Zürich, Geneve, New York och Hongkong. Man kan tycka att en periods rast och vila vore tillåten efter en nyligen genomförd kapitalresning om 351 Mkr, som inkluderade några av Skandinaviens tyngsta institutionella investerare. Carlos de Sousa menar dock att det är nu, när bolaget har en stark finansiell position, som järnet är varmt och ska smidas – en strategisk, internationell breddning av ägarbasen är önskvärd och skulle bygga ytterligare värde för Immunicums aktieägare.

Studiestart ILIAD – fler värdebyggande milstolpar väntar

Carlos de Sousa poängterar också att bolaget har flera viktiga värdebyggande milstolpar att vänta under året, vilket naturligtvis lyfts fram i bolagets presentationer. En av dessa kunde bockas av i början av veckan när  Immunicum aviserade att den första patienten behandlats med bolagets läkemedelskandidat Ilixadencel i fas Ib/II-studien ILIAD. Studien är uppdelad i två steg och ska dels utvärdera säkerhet och dels effekten hos ilixadencel i kombination med så kallade checkpoint-hämmare (CPI:er) i tre olika cancerindikationer: huvud- och halscancer, icke-småcelling lungcancer och magcancer.

USA-kliniker inleder prövningarna

ILIADs första del (fas Ib), kommer att genomföras vid flera kliniker i USA, med målet att utvärdera säkerhet och definiera såväl optimal dos som lämpligt behandlingsschema för ilixadencel i kombination med standarddoser av CPI:n pembrolizumab, som är mer känd som Mercks storsäljare Keytruda. Med denna kombination kommer man att behandla 21 patienter med skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC), icke småcellig lungcancer (NSCLC) och magsäcks- och matstrupscancer (GA/GEJ). Enligt bolaget förväntar man sig att kunna ge en första uppdatering om hur studien fortlöper under andra halvåret i år.

150 patienter i fas II – europeiska kliniker tillkommer

Den efterföljande fas II-delen, som planeras inkludera upp till 150 patienter, kommer att bestå av randomiserade, kontrollerade studier i samma indikationer vid kliniska centra i både USA och Europa. Även i fas II utvärderas säkerheten och effekten av ilixadencel när det ges tillsammans med CPI:er. Också i denna studiefas kommer patienter med icke småcellig lungcancer att behandlas med ilixadencel i kombination med Keytruda, Mercks mega-blockbuster som enligt amerikanska analytiker förutspås sälja för motsvarande 80 miljarder SEK under 2019.

Hos de patienter som lider av huvud- och halscancer eller magsäcks- och matstrupscancer kombineras ilixadencel med avelumab (Bavencio), som Immunicum får tillgång till via tyska Merck KGaA och Pfizer enligt ett samarbetsavtal som presenterades under förra året.

Big Pharma-samarbeten en styrka

Bolagets samarbeten med de ovan nämnda Big Pharma-bolagen är en av de styrkor som Carlos de Sousa lyfter fram när BioStock träffar honom under LSX World Congress i London. Samtidigt är han noga med att poängtera att de befintliga avtalen inte begränsar möjligheterna för Immunicum att fritt välja den framtida partner som ger bäst villkor, om eller när en eventuell licensaffär ska förhandlas – drömscenariot är, som alltid, att ha flera budgivare i leken.

Se intervjun med Carlos de Sousa, vd Immunicum, från LSX World Congress nedan.
Klicka på klippet nedan för att se intervjun, som är på engelska. 

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev