Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 4 februari

Nyhetssvepet måndag 4 februari

Nyhetssvepet torsdag 29 februari

Nyhetssvepet måndag 4 februari

4 februari, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition levererade positiva säkerhetsdata från fas IIa-studie
» Rekordbelopp till forskning kring försummade sjukdomar
» Xintela: »Intresset för cellterapi är mycket stort i Asien«
» Nulägesanalys NeuroVive Pharmaceutical – uppsida för aktien framgent
» Alligator publicerar data från den första kliniska studien i tidskriften Journal of Cancer

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 5 här

Follicums nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt jämförbar med ledande kommersiell produkt. Läs mer.
Cyxone meddelar att amerikanskt delpatent utfärdats för läkemedelskandidaten T20K i MS. Läs mer.
BrainCool har genom avtal säkerställt en finansiering om 30 Mkr för en fortsatt utveckling och kommersialisering av bolagets produkter. Finansieringen sker genom riktad emission om 5 Mkr och lån på 25 Mkr till 12 procents ränta. Läs mer.
Nanexa tillförs 22,3 Mkr från inlösen av teckningsoptioner. Läs mer.
I samarbete med RISE Research Institutes of Sweden fortsätter Toleranzia den säkerhetsmässiga dokumentationen av sin läkemedelskandidat TOL2 och genomför en så kallad preliminär toxikologisk studie. Läs mer.
Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar EU-kommissionen att godkänna Pfizers Vizimpro som första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer. Läs mer.
Den första patienten har börjat behandlas i Redwood Pharmas fas-II prövning av RP101, en behandling mot kroniskt torra ögon bland kvinnor efter klimakteriet. Läs mer.
Biovica meddelar att bolagets kvalitetssystem är uppdaterat i enlighet med ISO 13485:2016, en internationell standard som definierar krav på kvalitetsledningssystem. Läs mer.
Disciplinkommittén tilldelar CombiGene en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en årsavgift. Läs mer.
Ulf Kindefält, vd för Kontigo Care, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för 2018. Läs mer.
Nyheter inkomna efter fredag lunch:
CHMP har rekommenderat AstraZenecas Forxiga för behandling av vuxna med typ 1 diabetes. Läs mer.
Den sista patienten av tjugo har nu rekryterats till den kliniska studien av järntabletterna Inofer, som Drugsson (dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical) har rättigheterna till i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Läs mer.
2cureX arrangerade den 31 januari 2cureX New Year’s Reception, ett evenemang där bolaget tillsammans med dess samarbetspartners och intressenter samlades för att diskutera det kommande året samt utvecklingen av IndiTreat. Läs mer.
S2Medical meddelade att Patentverket kommer att bevilja patentansökan för Instagraft-teknologin. Läs mer.
QuiaPEG Pharmaceuticals har beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till tre investerare. Läs mer.
Styrelsen för Hamlet Pharma har beslutat om emission av aktier och teckningsoptioner och satsar på nytt indikationsområde. Läs mer.
QuickCools riktade nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund är nu registrerad. Läs mer. Bolaget meddelade också att motparten har begärt konvertering av konvertibler. Läs mer. Slutligen har man publicerat ett nyhetsbrev för januari månad. Läs mer.
LifeAssays meddelade att bokslutskommunikén för 2018, tidigare planerad att offentliggöras den 4 februari, istället kommer att offentliggöras den 28 februari. Läs mer.
Panion Animal Health gav en uppdatering om bolagets förekomst i media. Läs mer.
Sista dag för handel med Medfield Diagnostics BTA är den 6 februari. Läs mer.
Biotech-IgG Equity har summerat januari månad. Läs mer.
AroCell har lanserat en ny hemsida. Läs mer.
Active Biotech har erhållit indikativt bud på fastigheten i Lund. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Hamlet Pharma +11,67%, Aptahem +9,38%, Cyxone +7,73%, Integrum +7,58%, Biovica +7,45%, Nanexa +7,04%
Förlorare i lunchhandeln: A1M Pharma -9,64%, SensoDetect -8,62%, Klaria -8,54%, MedicPen -7,93%, PharmaLundensis -5,94%, Oncology Venture -5,00%
Index: OMXS30 +0,09% , Hälsovård +0,25%
Fler artiklar från BioStock
» NeuroVives amerikanska partner BridgeBio Pharma tillförs 300 MUSD
» Immunovia bekämpar cancer med teknologi för tidig diagnos 
» Tysk studie validerar Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme
» Novo Nordisk tar sig an hotet från antimikrobiell resistens
» Largest biotech and pharma deals – 2018 recap & 2019 outlook

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev