Home Nyheter Xintela: »Intresset för cellterapi är mycket stort i Asien«

Xintela: »Intresset för cellterapi är mycket stort i Asien«

Xintela: »Intresset för cellterapi är mycket stort i Asien«

31 januari, 2019

Med ett hektiskt 2018 i backspegeln har Xintela hunnit med mycket – störst eko i marknaden gav höstens kapitalinjektion om 50 Mkr från tyska Bauerfeind, men en tillbakablick visar att milstolparna var betydligt fler än så. BioStock kontaktade Xintela för att summera 2018 och höra hur man planerar att bibehålla momentum under 2019.
Även 2019 har inletts positivt för Xintela som nyligen kunde meddela att man breddar och förlänger sitt patentskydd för broskcellsprodukter, den senaste av en rad tongivande händelser och aktiviteter för bolaget.
Under 2018 har det Medicon Village-baserade bolaget bland annat invigt sin egen GMP-anläggning för produktion av stamceller, tecknat ett intentionsavtal med tyska CO.DON om gemensam utveckling av en stamcellsprodukt för behandling av artros, inlett avknoppningen av sin onkologiverksamhet i ett nytt bolag, Targinta AB, samt ingått ett samarbete med amerikanska Catalent avseende gemensam utveckling av ADC-behandling av hjärntumörer. Dessutom har man breddat projektportföljen till att även omfatta CNS-indikationer.
Som nämndes inledningsvis var den händelse som väckte störst uppmärksamhet i investerarleden dock en aviserad nyemission som sedan drogs tillbaka till fördel för en riktad emission – till dubbla marknadsvärdet – till tyska Bauerfeind AG. Transaktionen gav dels bolaget en ny och stabil storägare, dels ett kassatillskott om 50 Mkr.

»Vi har varit väldigt aktiva i internationella partneringmöten vilket  har skapat ett stort intresse kring Xintelas markörteknologi och projekt både inom cellterapi och onkologi och lett till flera pågående diskussioner om samarbeten med möjliga partners.« – Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela 

För BioStock kommenterar Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela, det händelserika året.
Ni har betat av en hel del milstolpar under det gångna året. Vilken eller vilka händelser vill du själv lyfta fram som extra viktiga för bolaget när du tittar tillbaka på 2018?
­– Att vi har en GMP-anläggning på plats för produktion av stamceller och kommit så långt i utvecklingsarbetet att vi nu har börjat planera för kliniska studier på människa, är ett mycket viktigt steg framåt. Dessutom har vi varit väldigt aktiva i internationella partneringmöten vilket har skapat ett stort intresse kring Xintelas markörteknologi och projekt både inom cellterapi och onkologi och lett till flera pågående diskussioner om samarbeten med möjliga partners.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.
Photo by Ola Torkelsson. ©Ola Torkelsson

Ni har också valt att renodla verksamheten?
– Det stämmer. Vi har fått mycket positiv respons på beslutet att knoppa av onkologiverksamheten och möjliggöra att Xintela och Targinta kan lägga fullt fokus på sina respektive verksamheter inom stamcellsterapi och onkologi.
Du nämner att ni har flera pågående diskussioner med möjliga partners. Ni kan redan nu se tillbaka på ett ganska lyckat år ur den aspekten?
– Ja, diskussionerna med CO.DON har varit viktiga och öppnat upp för möjligheten att tidigt etablera ett samarbete för utveckling av cellterapi för OA. Att vi fick en betydande investering och en långsiktig och strategisk ägare ombord genom Bauerfeind AG, var naturligtvis mycket positivt.
– En annan mycket viktig händelse var att vi signerade ett samarbetsavtal med Catalent, som är en ledande aktör inom ADC-teknologi, för att gemensamt finansiera och utveckla en ADC-terapi mot hjärncancer. Samarbetet bygger dessutom en utmärkt grund för Targintas fortsatta satsning och breddning inom onkologi.
Kan du säga något om hur arbetet med avknoppningen av er onkologiverksamhet till Targinta AB fortlöper?
– Det fortlöper enligt plan. För att Targinta ska kunna knoppas av behöver bolaget vara ett publikt bolag, samt registrerat som ett avstämningsbolag vilket innebär att det är en hel del administrativa processer som pågår just nu. Vi räknar med att ha all formalia på plats under februari månad. Efter det kan vi fullfölja avknoppningen av onkologiverksamheten till Targinta. Detta kommer att ske i samband med att vi tar in finansiering till bolaget och vi tittar just nu på olika finansieringslösningar.

»Vi planerar starta kliniska studier i slutet av året, för behandling av artros, och vi fortsätter diskussionerna med CO.DON om ett möjligt samarbete i utvecklingen av en cellterapiprodukt.«

Vad kommer att vara Xintelas huvudsakliga verksamhetsfokus under 2019 och vilka är de viktigaste milstolparna vi kan förvänta oss under året?
– Vi arbetar för fullt  med att få ett tillverkningstillstånd på plats för vår GMP-anläggning så vi kan börja producera stamceller för kliniska studier. Vi planerar starta kliniska studier i slutet av året, för behandling av artros, och vi fortsätter diskussionerna med CO.DON om ett möjligt samarbete i utvecklingen av en cellterapiprodukt.
– I och med att onkologiverksamheten flyttas till Targinta så kommer Xintela kunna fokusera på cellterapi och utvärdera och förbereda för behandling av nya indikationer. När vi har tillstånd att producera stamceller så öppnar vi upp för att bredda användningen av våra selekterade och kvalitetssäkrade stamceller till andra områden inom regenerativ medicin både för människa och djur.

»Målet är att vi under 2019 ska initiera arbetet med nästa indikationsområde för människa och landa en samarbetspartner inom veterinärmedicin.«

Hur skulle en sådan breddning av användningen se ut?
– Målet är att vi under 2019 ska initiera arbetet med nästa indikationsområde för människa och landa en samarbetspartner inom veterinärmedicin. Inom Targinta så kommer vi att utvärdera ADC-antikropparna som vi utvecklar tillsammans med Catalent och välja en kandidat att gå vidare med. Vi kommer också att välja andra onkologiområden för Targinta baserat på resultat som ska tas fram under året.

»Intresset för cellterapi är mycket stort i Asien vilket öppnar upp för intressanta samarbetsmöjligheter för Xintela.«

När vi sökte dig inför den här intervjun fick vi beskedet att ni var några från Xintela som reste runt i Asien i förra veckan, kan du berätta något om syftet med resan?
– Intresset för cellterapi är mycket stort i Asien vilket öppnar upp för intressanta samarbetsmöjligheter för Xintela. Under vår ”Asien-tour” i förra veckan så träffade jag och Thomas Areschoug, Xintelas affärsutvecklare, ett flertal läkemedelsbolag i Sydkorea, Japan och Kina för att presentera Xintela och våra projekt inom stamcellscellterapi. Vi får mycket positiv respons på vår markörteknologi, stamcellsbaserad produktutveckling och GMP-anläggning och förväntar oss en fortsatt dialog med flera av bolagen.
Sist men inte minst, vad står överst på din personliga önskelista under 2019?
– Förutom att allt går som planerat med GMP-produktionen och start av kliniska studier så hade en lämplig samarbetspartner inom veterinärmedicin varit riktigt bra. Jag hoppas också att vi kan avsätta tid och resurser till vårt neurala stamcellsprojekt som har en fantastisk potential.
– 2019 blir förstås också Targintas år. Här önskar jag att vi snabbt landar finansiering för Targinta så våra spännande onkologiprojekt kan börja flyga.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev